Středa 19. ledna 2022
Vložil admin on June 26, 2013

LikusákUž čtvrtým rokem pomáhá v Nízkoprahovém klubu Likusák ohroženým dětem a mládeži z brněnských sídlišť, kteří se dostali do problémů. Sociální pracovnice Lenka Čuprová z Ratolesti Brno byla vyhlášena Osobností roku 2012 mezi pracovníky nízkoprahových programů. Prestižní ocenění ČASovaná bota je každoročně udělováno odborným patronem - Českou asociací streetwork, za největší přínos v oblasti sociálních nízkoprahových služeb.

Lenka Čuprová působí jako zástupkyně vedoucího a koordinátorka pobočky Nízkoprahového klubu Likusák, který je sociální službou Ratolesti Brno pro ohrožené děti a mládež ze sídlišť v Líšni, Vinohradech a dalších. V loňském roce úspěšně rozběhla terénní práci s rizikovou mládeží na sídlišti v Novém Lískovci a v okolních městských částech, kde tyto služby zcela chyběly. Každý den odborně pomáhá přímo v ulicích desítkám dospívajících, kteří se ocitli v těžké situaci, řeší problémy s rodiči, se školou nebo v partě, jsou ohrožení drogami, kriminalitou nebo nezájmem svého okolí.

Zároveň je jedním z průkopníků na poli online terénní práce s dětmi a mládeží, která je trendem v oboru posledních dvou až tří let. Formu online práce úspěšně zavedla i v Likusáku, pracovníci tak klientům poskytují poradenství na internetu, nejčastěji na jimi oblíbených sociálních sítích. Spolu s dalšími odborníky z celé republiky je zapojena v inovativním projektu Streetwork online, jehož součástí je interaktivní portál pro mladé lidi s názvem jdidoklubu.cz.

„Ocenění beru jako zpětnou vazbu od kolegů z oboru, kteří tím říkají, že směr, kterým jdu, je správný. Zároveň ale vnímám, že do mě byla vložena důvěra, a tak musím makat, abych si ji zasloužila. Bez týmu bych ale žádnou osobností roku nebyla, úspěch je zásluhou všech z Likusáku, Ratolesti Brno a dalších lidí, kteří mě podporují,“ dodala vítězka Lenka Čuprová.  

Kontakt:

Bc. Martin Holiš
vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák
Email: martin.holis@ratolest.cz
Mobil: +420 773 838 651
www.ratolest.cz

Kategorie: