Pátek 24. května 2024
Vložil vlisni.cz on May 06, 2016
Ilustrační obrázek (zdroj: Pixabay - CC0)

Nízkoprahový klub Likusák (dále jen NK Likusák) Ratolesti Brno působí v městské části Brno - Líšeň již třináctým rokem. Pomáhá dospívajícím lidem, kteří nevědí, jak trávit svůj volný čas, řeší problémy s rodiči, se školou, v partě. Často jsou ohroženi působením návykových látek, kriminalitou nebo nezájmem svého okolí. S mladými lidmi pracují odborní pracovníci v klubu, v rámci terénní práce na sídlištích a ulicích nebo on-line skrze sociální sítě. Děti a mládež tráví stále více času brouzdáním na internetu. Ten je zdrojem nepřeberných možností, od vzdělávání, přes zábavu, až po obyčejný kontakt s rodinou a přáteli skrze sociální sítě. Skýtá ale i nástrahy, které při jejich podceňování mohou mít dopad i v budoucnu. Mezi některými můžeme zmínit např. téma sexttingu a kyberšikany.

Mladí lidé (klienti), kteří docházejí do NK Likusák, již mají v různé míře povědomí o obou fenoménech. Buď na základě osobní zkušenosti, nebo prostřednictvím volně dostupných článků a informací. Se svými dotazy se pravidelně obracejí na odborné sociální pracovníky, kteří s nimi jejich obtíže řeší.

Co je to sextting a kyberšikana

Sextting je forma psychického nátlaku/vydírání jednoho partnera druhým. Dva lidé spolu navážou běžný vztah a během jeho trvání si např. vymění intimní informace nebo fotografie. Při problémech ve vztahu, které mohou vyústit hádkou či rozchodem, jeden z partnerů (agresor) využije informací o svém protějšku, jako nástroj útoku (vyhrožování či přímým zveřejněním osobních informací a fotek na sociálních sítích, nebo e-mailem blízkému okolí oběti). Osoba, která se stane terčem vydírání (dítě/dospívající), se najednou vyskytne ve velmi bolestné a ponižující situaci, kterou řeší vyhýbáním se svému okolí (záškoláctvím, útěkem z domova aj.). V zahraničí skončilo několik případů sexttingu také sebevraždou a není výjimkou, že jím byli poškozeni i známé osobnosti. Důležitým krokem, který si oběť (ani agresor) v tomto momentě většinou neuvědomují, je protizákonnost takového jednání. Oběť má právo podat trestní oznámení na danou skutečnost policii. Navíc v mnoha případech se může jednat o šíření dětské pornografie.

Kyberšikana je zneužití komunikačních technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně poškodit. Je to jedna z forem šikany, která se nevyhýbá ani dospělým. Ve virtuálním světě vládne anonymita, která agresory samotné může posilovat. Oběť má jen malou šanci zjistit, kdo na ni útočí. Nejčastěji se jedná o natáčení ponižujících videí na mobilní telefon, která jsou poté anonymně zveřejňována na internetu. Mezi další časté znaky kyberšikany patří psaní nesnášenlivých komentářů a nadávek do zpráv na sociálních sítích či přímo na veřejný profil šikanovaného. Oběť šikany se zpravidla nezvládne s takovým útokem na svou osobu vyrovnat a opět se začne vyhýbat svému okolí. To má za následek již výše zmíněné útěky z domova, záškoláctví, deprese, sebepoškozování a celkové psychické zhroucení oběti.

Nejlepší obranou proti tomuto typu chování je prevence a informování všech uživatelů internetu k bezpečnému chování ve virtuálním prostředí. Dále je možné u dětí limitovat čas strávený na internetu. Jestliže již dojde k vydírání oběti, je důležité se ihned obrátit na policii, zjistit pachatele útoků, změnit telefoní číslo, popřípadě zajistit pomoc psychologa. Jedná-li se o mladistvé do 18 let hrozí agresorovi trest za šíření pornografie, a pokud jde o dospělou oběť, pachatel je stíhán a souzen za vydírání a zneužití soukromých informací.

Sociální pracovníci v NK Likusák se klientům snaží pomoci odborným poradenstvím, doprovodem na policii, akutním řešením vzniklé situace. Klienti jsou plně informovaní o všem, co k současnému virtuálnímu nebezpečí patří. V NK Likusák probíhají také preventivní aktivity, osvěta a besedy na toto téma, které stále častěji zasahuje životy dětí a dospívajících. Dále NK Likusák spolupracuje se školami v Líšni na úrovni exkurzí, během kterých pracovníci otevírají aktuální témata, jako jsou sextting, kyberšikana aj., aby mladí lidé věděli, kam se mohou obrátit pro případné řešení svých problémů.

Pokud byste se vy nebo někdo z vašeho okolí chtěli dozvědět o tématu sexttingu a kyberšikany více či jste jím přímo ohroženi, neváhejte kontaktovat NK Likusák, kde Vám sociální pracovníci poradí, jak problém řešit.

NK Likusák, Kotlanova 10, 628 00 Brno, +420 739 661 074, likusak@ratolest.cz

Mgr. Jitka Rytířová

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Ano přesně internet může být dobrý sluha, ale zlý pán. A ještě ke všemu když přes internet ovládáte svoje bankovní účty, kde máte svoje údaje a finance. A ty sociální sítě kde si může založit neznámá osoba účet, kde si zadá nějaké falešné údaje a může se v podstatě vydávat za kohokoliv. Ale zase na druhou stranu dokáže být i dobrý pán, co se týká třeba podnikání https://topranker.cz/reklama-na-internetu/ nebo nákupech na internetu.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.