Úterý 21. května 2024
Vložil admin on September 26, 2013
Effeta - ul. Holzova (Zdroj:www.brno.charita.cz)

V září roku 1991 byl v Brně zahájen provoz denního stacionáře Effeta. Na jeho vzniku se podílely dvě organizace – Centrum pro rodinu a sociální péči při Biskupství brněnském a pražské občanské sdružení Auxilia. V  roce 1994 se stala Effeta samostatným právním subjektem jako účelové zařízení církve, zřízené Brněnským biskupstvím. V roce 1996 pak byla začleněna do Diecézní charity Brno do její organizační složky Oblastní charity Brno, jejíž součástí je dodnes.

Stacionář byl od prvopočátku určen rodičům a dětem se zdravotním postižením, kterým měl poskytnout individuální a lidský přístup. Svou činnost započal v objektu bývalých dětských jeslí na Holzově ulici.  Budova dnes slouží pro Pracovní terapii uživatelů. Během prvního roku provozu využívalo služeb Effety deset klientů.

Touha po nabídnutí co nejkvalitnějších služeb, které by tvořily chybějící alternativu tehdejším velkokapacitním ústavům sociální péče, v nichž pro individuální přístup nebyl dostatečný prostor, vedla pracovníky stacionáře k dalšímu vzdělávání a k návštěvám zahraničních zařízení, v nichž čerpali zkušenosti.

Od roku 1993 se Effeta začala specializovat na problematiku dětí s poruchou autistického spektra a stala se tak jedním z prvních zařízení v České republice poskytujících odborný přístup ke klientům s tímto postižením.

V průběhu let došlo k rozšíření prostor v budově na Holzově ulici a k získání objektu bývalé mateřské školy na Strnadově ulici, kterou Effetě pronajala Městská část Brno- Líšeň. Tak bylo možno nabídnout služby většímu množství klientů. Dnes  poskytuje denní stacionář Effeta své služby 53 uživatelům.

Zaměstnanci Effety se od počátku snažili nabídnout svým klientům co nejkvalitnější služby, jejichž škálu se v průběhu let podařilo značně rozšířit. V současné době nabízí stacionář mnoho terapeutických činností (práce s keramikou, se dřevem, pletení košíků, výroba šperků, malování obrazů, malování na hedvábí) a nejrůznější fakultativní služby (plavání, masáže, canisterapie, hipoterapie, besedy, zájmové kroužky, návštěvy galerií, svozovou službu klientů). Každoročně jsou pořádány týdenní pobyty klientů a v průběhu roku různé společenské akce, jakými jsou např. bowlingové turnaje, maškarní ples či grilování na zahradě. Uživatelé se také účastní příležitostných prodejních akcí a výstav. V červnu je již tradičně pořádána Zahradní párty, která je určena nejen uživatelům Effety, ale i širší veřejnosti. Tímto vás srdečně zvu na Den otevřených dveří , který se uskuteční dne 8. 10. 2013 od 9:30 do 14:30 hodin v prostorách denního stacionáře na ulicích Strnadova 14 a Holzova 7 v Brně Líšni.

                                                                                                               Bc. Karel Weishäupel
vedoucí Effety  

Kategorie: 

Tags: