Středa 22. května 2024
Vložil admin on January 24, 2014
RC Pastelka (Zdroj: facebook)

Vážený líšeňský občane, 
Rodinné centrum Pastelka od 1.11.2012 do 31.10.2014 realizuje projekt  Práce a rodina v Brně - Líšni podpořený z ESF fondů, jehož partnerem bez finančních příspěvků je také Statutární město Brno, MČ Brno - Líšeň. 
http://www.esfcr.cz/projekty/prace-a-rodina-v-brne-lisni
Mezi výstupy projektu, které se nám doposud povedlo zrealizovat je provoz školky pro 17 dětí a poradenství pro ženy pečující o závislého člena rodiny nebo ženy v předdůchodovém věku.
Dalším výstupem projektu je návrh Koncepce rodinné politiky pro MČ Brno-Líšeň.  Protože jsme na začátku tvorby a navíc je to téma, které se dotýká mnoha občanů, rádi bychom Vás požádali o součinnost při jejím vzniku.  V příloze posíláme osnovu koncepce obsahující oblasti, jež do koncepce zahrnujeme. Pokud byste měl/měla zájem se k jakékoliv oblasti z Vašeho pohledu vyjádřit (hodnocení dané oblasti ať v kladném či záporném smyslu, definování cílů, možnosti rozvoje atd.) budeme rádi.  Vaše případné podněty zašlete prosím na adresu alena@pastelka.net do 10.2.2014, abychom je mohli zapracovat do celkové koncepce. Do koncepce budou též zahrnuty výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu, který v Líšni provádíme.

Příloha: 

Kategorie: 

Tags: