Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on November 23, 2017
Ilustrační foto: Líšeň začátkem minulého století (zdroj: archiv vlisni.cz)

Vážený pane starosto, vážení členové Rady MČ Brno-Líšeň, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé,

v dubnu roku 2016 byl na zasedání Rady MČ Brno-Líšeň i na zasedání zastupitelstva profesorem Rostislavem Brzobohatým prezentován záměr zřídit v prvním patře Orlovny expozici týkající se přírodního i kulturního bohatství Líšně. Tato prezentace se setkala s kladným ohlasem. Na květnovém zasedání se rozhodovalo o tom, zda bude část Orlovny se zahradou sloužit pro potřeby SK Líšeň, či bude otevřena veřejnosti a spolkové činnosti. Zastupitelé doporučili schválit záměr, jehož součástí je i Líšeňská expozice v prvním patře: http://www.brno-lisen.cz/vyuziti-orlovny-spolky/f9346

Domníváme se, že v současné době je mimořádně příznivá situace k tomu, aby byla expozice zřízena, a tímto otevřeným dopisem vás vyzýváme k aktivitě. Prof. Antonín Přichystal a prof. Rostislav Brzobohatý připravili záměr, který byl konzultován s vedením Muzea města Brna i Moravského zemského muzea, a obě instituce v tomto ohledu přislíbily spolupráci. Také náměstek primátora města Brna Bc. Matěj Hollan uvedl, že je ochoten jednat o uvolnění finančních prostředků pro budoucího pracovníka expozice.

Od doby, kdy z vedení radnice odstoupila většina radních, však ustaly všechny kroky vedoucí k realizaci výše uvedeného záměru. Proto vás vyzýváme k aktivitě vedoucí ke vzniku Líšeňské expozice, která zásadním způsobem zviditelní Líšeň jako lokalitu evropského významu a pozvedne prestiž naší obce nejen v rámci Brna. Rovněž považujeme za důležité, aby zde byly uchovány všechny dokumenty a další materiály mapující národopisné bohatství Líšně, které během svého života nashromáždil následovník Františka Svobody pan Josef Trávníček.

Konkrétně navrhujeme:

– pověřit vedení Kulturního centra Líšeň, aby o vybudování Líšeňské expozice nadále jednalo, znovu navázalo komunikaci s oslovenými institucemi a dohodlo konkrétní formy spolupráce;
– začít expozici realizovat v prvním patře Orlovny nebo zajistit jiné vhodné prostory, i kdyby se jednalo o dočasné řešení.

Mgr. Pavla Dombrovská
režisérka divadla Líšeň
předsedkyně spolku Líšeň sobě

Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.
Gymnázium Křenová, Brno

Kategorie: 

Komentáře

"Budeme usilovat o Líšeň, jako ucelený kulturní celek, který se opírá o bohatý historický odkaz" je psáno ve stávající koaliční smlouvě na webu radnice. Vybudování Líšeňské expozice by bylo smysluplným naplněním tohoto předsevzetí. Expozici vyjádřili zastupitelé podporu již v květnu 2016. Výsledek je však zatím nulový:

Váš pohled... bohužel, občas mám pocit, že co není dle Vašich představ, nemůže dojít uznání. Tento týden jsem křtil dvě publikace týkající se líšeňské historie. Ve středu již druhou knihu ze vzpomínek líšeňských občanů (celou publikaci lze v elektronické podobě stáhnout zde: http://kclisen.cz/wp-content/uploads/2017/11/2017-publikace-pribehy-lise... ). A včera u příležitosti oslav 125. let od založení líšeňského Sokola jsme pokřtili knihu Rosti Brzobohatého "Líšeňský Sokol v proměnách času". Je to jen malý zlomek toho, co děláme, ale jak není po Vašem, jako by toho nebylo.

Publikace týkající se líšeňské historie jsou skvělým počinem, který také dokazuje, že je z čeho čerpat a Líšeňská expozice je opodstatněným a smysluplným požadavkem. K Vašim pocitům týkající se mé osoby se nemohu vyjadřovat, neboť jsou to Vaše osobní záležitosti, do kterých mi nic není. Snažím se jednat věcně a očekávám totéž i od zástupců vedení obce.

Děkuji za uznání skutečností a pravdy. V údajné nečinnosti radnice není největším tajemstvím příběhu nekonání radnice, ale dohoda a způsob jednání jednotlivých aktérů, kteří s radnicí nesouvisí. Mne na tom zaráží účelově a vehementně vedená snaha najít vinika ve vedení radnice. To mne mrzí. Spíš bychom
měli zjistit, zda a tedy i jak se spolky na Orlovně dohodly? Jak bude spolkový dům fungovat? Nebo, zda jsem byl uveden v omyl, když jsem byl informován, že jste tuto záležitost společně řešili a dohromady padlo rozhodnutí, které nebylo iniciováno nikým z radnice, ale akceptováno. Nicméně více jasná můžou vnést do problematiky pouze účastníci schůzek kolem Orlovny. Přeji hezký den

Žádná "účelově a vehementně vedená snaha najít viníka ve vedení radnice" tady není. Snažím se pouze situaci řešit a reakce pana starosty mne utvrzují v tom, že poukázání na neaktivitu radnice je oprávněné. Současné vedení radnice ve věci expozice nedokázalo navázat na předchozí jednání s muzei a náměstkem. Pokud existuje nějaká dohoda spolků, na základě níž vedení radnice jedná, je to dobrá zpráva, pohneme se tedy skrze ni dál - sem s tou dohodou (Předpokládám, že existuje v písemné formě a je podepsaná všemi aktéry). Nebo je snad tajná? Ovšem ani pokud nemůže být z nějakého důvodu expozice realizována v Orlovně, není důvod ke stávající neaktivitě radních - expozice může být přece realizována v jiných prostorách, kterými obec disponuje.

Vážená paní Dombrovská,

velmi Vám děkuji za Váš inspirativní dopis.

Zastupitelstvo svěřilo Orlovnu (resp. nebytové prostory) do působnosti I. místostarosty pana Ing. Jaromíra Talpy, který je plně kompetentní s Vámi jednat a rozhodovat dle pravidel v rámci líšeňské samosprávy. Můžete se na pana I. místostarostu jako představitele obce s důvěrou obracet.
Projekt Orlovny je koncipován jako „spolkový dům“ a v tomto duchu byl schválen a přijat. Jak jsem byl informován panem Jozefem Sedláčkem a I. místostarostou Jaromírem Talpou probíhaly schůzky, kterých jste se účastnila, a na které jste byla zvána, stejně jako ostatní zástupci spolků a organizací, které mají zájem působit na Orlovně.
Bohužel nejsem přímím účastníkem jednání. Vycházím tedy pouze z informací, které jsou mi zprostředkovány.
Jednání probíhala s líšeňskými spolky od počátku a nerad bych se stal arbitrem jednotlivých spolků či organizací. Myslím, že jde o společný spolkový projekt a radnice by neměla příliš zasahovat do jejich jednání. Pro mne je zcela zásadní, jak se dohodly sami mezi sebou spolky, jež mají zájem působit v Orlovně. To je pro mne rozhodující.
O nečinnosti vedení bych si dovolil pochybovat. Je zpracováván projekt rekonstrukce, který je prý již téměř hotový. Rekonstrukce Orlovny bude finančně velmi náročná, proto je zpracovávána též dotační žádost, která by přinesla peníze na opravu. Se spolky jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích.
Bude nejlepší vyčkat odpovědi zainteresovaných kompetentních osob a zástupců spolků. Zmapování líšeňské historie je velmi záslužné a prospěšné. O současné podobě podání dotační žádosti na Orlovnu rozhodli zastupitelé na základě dohody s a mezi líšeňskými spolky, pokud tomu tak není, tak jsme byli uvedeni v omyl a je potřeba se všemi zainteresovanými opět jednat a nalézt vhodný způsob fungování, který bude Orlovně prospěšný a do budoucna udržitelný a funkční.

Přeji Vám hezký den Břetislav Štefan

Vážený pane starosto,

děkujeme za Vaši odpověď na náš Otevřený dopis – výzvu k aktivitě vedoucí k realizaci Líšeňské expozice. Bohužel Vaše odpověď se tématu naší výzvy týká pouze okrajově.
Projekt Líšeňské expozice je iniciován a jeho podoba navržena spolkem Líšeň sobě, avšak výsledná realizace je v kompetenci vedení radnice, které je oprávněno jednat s uvedenými institucemi (viz Otevřený dopis) a učinit konkrétní kroky vedoucí k realizaci Líšeňské expozice (viz Otevřený dopis).

Přípravě projektu Líšeňské expozici jsme věnovali mnoho času a úsilí. Na portálu vlisni.cz vyšlo několik článků o významu Líšeňské expozice pro Líšeň a občané Líšně se zajímají o to, kdy a kde bude projekt realizován. Proto se domnívám, že by bylo od vedení radnice korektní, aby nás informovalo o aktuálním stavu a o tom, zda současné vedení radnice má či nemá zájem Líšeňskou expozici realizovat.

Ohledně toho, „jak se dohodly spolky….“ v souvislosti s umístěním expozice v Orlovně, přikládám v příloze korespondenci z dubna tohoto roku, kdy jsem se pokoušela věc řešit. Z této korespondence nevyplývá nějaká "dohoda spolků". Pokud se však situace změnila a oficiální dohoda spolků, podle které vedení radnice jedná, skutečně existuje, pak žádám o zveřejnění její písemné podoby s podpisy všech zúčastněných spolků, které mají zájem o využití prostor Orlovny.

Nicméně ani v případě nemožnosti umístění expozice v Orlovně (které je ovšem nutné doložit písemně), není důvod ke stagnaci a neaktivitě, ale naopak je třeba hledat další možnosti (viz závěr Otevřeného dopisu - "konkrétně navrhujeme" atd.).

Těšíme se na další spolupráci v procesu realizace Líšeňské expozice a věříme, že se nám společně podaří naplnit předsevzetí zakotvené ve stávající koaliční smlouvě "Budeme usilovat o Líšeň, jako ucelený kulturní celek, který se opírá o bohatý historický odkaz" a smysluplně jej zhmotnit konkrétním činem - tedy vybudováním Líšeňské expozice.

S pozdravem

Mgr. Pavla Dombrovská
režisérka divadla Líšeň
předsedkyně spolku Líšeň sobě

Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.
Gymnázium Křenová, Brno

Vážená p. Dombrovská, nemohu souhlasit s obsahem Vámi prezentovaného materiálu. Jedná se o manipulaci a mystifikaci. Už je to po několikáté co svojí aktivitou nabouráváte rozjeté projekty a dohody! Formulujete výzvy za "všechny" obyvatele Líšně. Vše co není Vaše myšlenka nemusí být špatné. prosím trochu sebereflexe, ale to bych asi chtěl moc. Spíše se zaměřte na úklid po Vámi organizovaných akcích, tzn. aby na stromech nevysely měsíc po akci poutače, atd.

Neřekl bych, že je Orlovna nafukovací, a jak jsem se díval na plán rekonstrukce a obsazení na stránkách ouřadu, jsem spokojen. Já třeba jsem rád, že se tam na kousek vešli Kamzíci a Vámi navrhovanou expozici tam nepodporuji.

Mám kvůli tomu psát otevřený dopis? Nebo stačí sledovat celý proces a akceptovat jeho výsledky, pokud probíhá otevřeně? Nejen na expozici se nedostalo.

Jak píšeme v otevřeném dopise, pokud nemá být expozice realizována v Orlovně, mohou se zajistit jiné prostory. Kdejaká dědina v okolí Brna má svoje muzeum či expozici nebo síň slávy a já nevím co a Líšeň - lokalita evropského významu - nic? Není to divné? Přečtěte si třeba článek profesora Přichystala zde na portálu - Líšeň u Brna nebo Brno u Líšně, proč je pro obec i její obyvatelé expozice prospěšná: http://www.vlisni.cz/vase-tema/lisen-u-brna-nebo-brno-u-lisne
A co se týká toho, na koho se v Orlovně "dostalo nebo nedostalo" a "procesu, který probíhá otevřeně" - s tím mám právě problém. Když se jednalo o to, zda-li Orlovna připadne fotbalistům, nebo spolkům a bude i se zahradou přístupná veřejnosti, o první patro nebyl zájem. Vypracovala se tedy společná žádost spolků, která zahrnovala expozici v prvním patře. Tato varianta byla doporučena zastupitelstvem.Pokud je nějaká změna, předpokládala bych, že o tom znovu bude zastupitelstvo znovu jednat. Ne. Místo toho najednou vedení radnice prosazuje do prvního patra RC Pastelka a pan starosta tu píše o tom, že je to prý kvůli "dohodě spolků". Tuto "dohodu spolků" však není schopen předložit. To je podle Vás "otevřený proces"? Pro mne tedy ne.

Je krásné, jak se zde paní PD oháníte otevření prostoru pro občany Líšně, ale stačí se podívat na zděný plot a každý se chytá za hlavu! Prosím tedy, aby MČ Líšeň KONALA a PROŠETŘILA stávající stav věci a vyvodila závěry. Člověk nemusí být stavař, aby viděl nebezpečí zřícení....co pak paní PD řekne postižených osobám? Měl jsem tu možnost si povídat s odborníkem a jeho závěry jsou více než alarmující. Všichni návštěvnicí a "uživatelé" zahrady by se měli zamyslet.
VEŘEJNÝ PROSTOR BY MĚL BÝT ZÁROVEŇ BEZPEČNÝ PROSTOR!!!

Přeji pěkný den, protože jsem ve výše uvedeném textu zmíněn, a protože jsem se několika jednání ohledně Orlovny účastnil, dovolte mi můj pohled na celou záležitost. Zastupitelstvo schválilo a doporučilo radě MČ, aby schválila pronájem (smlouvy) Orlovny spolkům, kteří si podali společnou žádost na pronájem Orlovny. Součástí materiálu byl i záměr na vybudování expozice 1. patře budovy, avšak nikoli z úrovně spolků, ale jako doporučení pro MČ. Proto také následně zastupitelstvo schválilo usnesení, ve které požadovalo vypracování studie proveditelnosti tohoto záměru. Aby bylo zřejmé, co takové zřízení expozice bude pro Líšeň znamenat. (finančně, personálně, materiálně apod.) Po více jak roce tato studie nebyla vypracována a předložena na jednání zastupitelstva k dalšímu rozhodování. Ano, v tomto období došlo ke změně ve vedení radnice. Následně se objevila možnost provést potřebnou rekonstrukci Orlovny z dotace ITI (IROP) s cílem podpory vzniku komunitních center. Protože původně schválený záměr spolků je svou podstatou komunitní centrum, tak radnice začala pracovat na podání žádosti. Pro úspěch v dotačním řízení bylo potřeba mít obsazené i 1. patro a proto radnice podepsala smlouvu budoucí s RC Pastelka na tento prostor. Nyní se čeká na rozhodnutí poskytovatele dotace, zda bude projekt realizován. Dle projektu bude v Orlovně: Hobbylab ve spolupráci s Effetou, Kamzíci, Orlové, Národopisný soubor Stará Líšeň, RC Pastelka, kavárna a SK Líšeň.
Vyhodnocení za mě:
Vedení radnice (i když došlo v rozhodné době k personálním změnám ve vedení) neplní usnesení zastupitelstva. Plnit se dá i tak, že navrhne změnu původního usnesení.
Vedení radnice dále pracuje na potřebné rekonstrukci objektu, což snad povede ke smysluplnému využití budovy.
Žádná dohoda spolků o tom, že v budově nechce expozici neexistuje, jedná se čistě o rozhodnutí vedení radnice.
Doplnění o RC Pastelka místo expozice je velmi vhodné a plně odpovídá budoucímu využití budovy.

Vážení líšeňští občané.
V poslední době se objevily v různých mediálních prostorech články a diskuze na téma Orlovna a s tím spojené
Komunitní centrum na Orlovně. Rád bych se k této problematice vyjádřil také.
Proto ty, které zajímá, co se okolo této krásné budovy děje a co by se mělo dít v nejbližší době,
bych chtěl především nasměrovat na webové stránky úřadu MČ Líšeň, kde v sekci zastupitelstvo, materiály
k projednání je v prosincovém zastupitelstvu část věnovaná Orlovně.
V tomto materiálu určeném k projednání a schválení, je popsána historie, tak jak projekt Komunitní centrum na Orlovně
procházel radami a zastupitelstvy MČ včetně usnesení a v návaznosti na tyto i technická řešení, jak budovu dostat
do stavu v souladu s těmito usneseními.
Byl bych velice rád, abychom diskuzi okolo Orlovny nesmrskli pouze na obsazení tří místností v 1. patře pravé části budovy.
Tím bychom totiž rezignovali na opravu celé této krásné budovy v dohledné době a její předání k užívání líšeňské veřejnosti.
V nejbližší době proběhne rekonstrukce přízemí a 1. patra pravé části budovy, tak abychom naplnili první část vize
Komunitního centra na Orlovně a umožnili vůbec budovu užívat. Její stav totiž v současné podobě neodpovídá
hygienickým a požárně bezpečnostním předpisům, jež musíme splnit, abychom mohli Orlovnu alespoň v omezeném režimu otevřít.
Vím, že příprava této 1. fáze rekonstrukce se vleče již skoro rok, ale vede nás k tomu snaha, aby tato část projektu byla výchozím bodem pro rekonstrukci celé budovy, včetně části, kterou dnes využívá SK Líšeň. Potřebovali jsme znát proto i hygienické a požární
podmínky pro užívání celé budovy a jejich technické řešení, abychom peníze za 1. fázi nevyhodili oknem, protože by projekty
na sebe nenavazovaly.
Toto rozfázování rekonstrukce je proto, že první část budeme financovat z rozpočtu MČ, kdežto o financování následné fáze
budeme žádat ze zdrojů IROP. Tato část se bude realizovat až po přidělení dotace a my budeme moci budovu již částečně užívat.
Tolik zatím k tomu, co se okolo Orlovny děje.
Zmíním se jenom krátce o myšlence Expozice na Orlovně.I tato varianta byla uvažována a hledali jsme jak technické řešení
jejího umístění tak i návaznosti na dotační programy, které by zajistily financování rekonstrukce Orlovny.
V Líšeňských novinách se rozepíši více o rekonstrukci Orlovny a o fungování Komunitního centra.

Dotaz zastupitele: Oprava havarijní obvodové zdi zahrady? Vaše odpověď: Budeme zateplovat! Toto je ukázka osoby na pravém místě......toto je kandidát na politický brept roku!!!:-)

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.