Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on January 19, 2016
Doučování v terénu (zdroj: Ratolest)

Děti a mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí v roce 2015 zvládali lépe přípravu do školy s Nízkoprahovým klubem Pavlač (dále NK Pavlač) neziskové organizace Ratolest Brno. Díky sociálním pracovníkům a lektorům bylo možné se doučovat přímo v místech, kde děti bydlí, nebo v prostorách NK Pavlač.

NK Pavlač již 15 let pracuje s dětmi a mladými lidmi, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě. Sociální pracovníci jim pomáhají řešit potíže a problémy, se kterými se potýkají. Patří mimo ně např. vztahové problémy, dospívání, konflikty v rodině, finanční obtíže nebo problémy ve škole. Pro děti, které vyrůstají v obtížných životních podmínkách, není vzdělávání hlavní prioritou z mnoha různých důvodů. Jde např. o nezabezpečení vlastního prostoru a optimálních podmínek pro studium v domácím prostředí, nebo chybějící pomůcky pro přípravu do školy. Velký podíl na tom má i nedostatečná motivace k dokončení povinné školní docházky z důvodu chybějících pozitivních vzorů. Právě proto nabízí NK Pavlač vzdělávací aktivity, jako je např. rozvoj PC dovedností, vzdělávací didaktické hry (které připravuje tým odborných sociálních pracovníků ve spolupráci se speciálním pedagogem), nebo doučování, které probíhá pod odborným dohledem lektora. Vzdělávání probíhá v klubu, kam mohou děti a mladí lidé docházet, ale také přímo v terénu, v místech, kde se děti běžně vyskytují nebo v okolí, kde bydlí.

 „Mnoho našich klientů využívá službu doučování, která je velmi populární. Situace je však taková, že nemají dostatečné zdroje pro úspěšné zvládnutí školní docházky a školních povinností, anebo neznají všechny důsledky. Tudíž je naším úkolem upozorňovat klienty i jejich rodiče na možná rizika spojená se zanedbáváním školní docházky. Jako potřebné vnímáme, aby naši klienti i jejich rodiče měli dostatek informací o důsledcích svého chování, a na základě těchto informací se pak rozhodovali,“ popisuje Vladislava Vondrová, vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač.

V rámci zvládání školních povinností pomáhají sociální pracovníci např. i s přípravou na vstup do základní školy u předškolních dětí nebo zvládání opravných zkoušek.

„Na konci srpna 2015 jsme se s žákyní šestého ročníku základní školy připravovali na reparát z fyziky. Klientka zkoušku úspěšně složila a tím se zabránilo opakování ročníku,“ říká Ilona Valová, sociální pracovnice NK Pavlač.

Pomoc se zvládáním školních povinností probíhalo díky projektu „Škola v pohodě“, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Mgr. Vladislava Vondrová,
vedoucí NK Pavlač Ratolest Brno

Mgr. Veronika Křížková,
PR a média Ratolest Brno

Kategorie: 

Tags: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.