Středa 17. dubna 2024
Vložil admin on October 25, 2008

Tradiční líšeňské hody se konají pravidelně a to každoročně začátkem září. V tomto období , konkrétně 1.září má svátek světec sv.Jiljí, kterému je zasvěcen farní kostel na náměstí Karla IV. Krojovaný průvod, mája, hudba, tanec a zpěv. Povolení konání hodů starostou, požehnání a tancovačka, to vše je tradice. Tento rok byl ale hned ve více bodech netradiční. S hody se spojila i oslava 450 let výročí povýšením Líšně na městys a křest nově vydané knihy F. Elpla „Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě". V tomto duchu se nesla celá oslava.

 

Začátek průvodu vedla vojenská garda a konec uzavírali návštěvníci hodů. Se zpěvem se prošlo až na náměstí Karla IV. Se znějícími zvony kostela byl průvod přivítán líšeňským panem farářem a pozván do kostela, kde bylo uděleno požehnání. Celý průvod se pak vydal před líšeňský zámek. Výstřel děla, jakoby zahájil hlavní část oslav. Na balkóně zámku byla pokřtěna uvedená kniha panem Zlatuškou a se zpěvem a tancem se průvod přesunul na Sokolovnu, kde se hrálo, tancovalo i zpívalo.

Druhý den oslav začal v 10:00 hodovou mší za rodáky v kostele sv.Jiljí. V odpoledních hodinách oslava pokračovala svátostným požehnáním a besedou s PhDr. M. Flodrovou. Podvečer zámeckého parku patřil Divadlu Líšeň, které si připravilo představení PARAMISA - Chytrý hloupý Rom. Organizátoři se snažili v rámci tradic a možností vytvořit důstojné prostředí a ve spojení s historií oslavit nejen hodové veselí, ale i výročí. Díky Vám za to.Nic méně asi nikomu neuniklo to, že letos nebylo povoleno, jako tradičně bývá, hodové veselí starostou. Bylo cítit, že obec, jako správní orgán, nebyla součástí oslav. O tom vyšel článek i na internetovém zpravodaji, kde si lze přečíst reakce jak starosty Líšně Mgr. Janištína , tak i pana Trávníčka, který zastupoval organizátory akce.Kulturní centrum Líšeň se příprav hodů a oslav také nezúčastnilo.]Překvapilo i to, že knihu spolukřtil pan Zlatuška. Koná se oslava Líšně a Líšeň nemá význačné rodáky, kteří by v duchu tradic mohli tuto knihu pokřtít? Organizátoři sáhli do řad politiky a tato volba nebyla podle nás zrovna šťastná. Už jsme slyšeli i názor, že se jednalo o zneužití slavností, které jsou tímto politizovány. Obec chystá oslavy tohoto výročí ke konci roku - blíže k datu, ke kterému byla Líšeň povýšena na městys. Jaké oslavy, se zatím neví, ale slibujeme, že se pokusíme v brzké době poodhalit, co obec chystá za program oslav.Tyto stránky nechceme zatěžovat politickým handrkováním, či nějakou agitací, nebo zákulisními boji. Zřejmé však je a víkendovými hody a křtem vyplynulo, že Líšeň není jednotná ani v takto významné výročí a to je smutné...Přejeme Vám hezké podzimní dny na procházkách po okolí, i samotné Líšni.

Redakce Vlisni.cz

Vstup do fotogalerie.

Kategorie: