Středa 19. ledna 2022
Vložil admin on December 05, 2010

obrázekMgr. Jiří Janištín v posledních minutách ve své funkci starosty přivítal všechny přítomné na úvodním ustanovujícím zasedání zastupitelstva MČ –Líšeň, které se konalo ve středu 1.12.2010 na radnici ve velkém sále.

Po zvolení volební a mandátové komise, koalice a opozice představila svoje kandidáty. Trojkoalice navrhla Mgr. Břetislava Štefana (ČSSD) a opozice PhDr. Jiřinu Belcredi (LB). Kandidáti v krátkosti představili svoje cíle a priority, kterých by chtěli dosáhnout v tomto volebním období. Při tajném hlasování zvítězil kandidát trojkoalice Mgr. Břetislav Štefan.Opozice díky iniciativě občanů navrhla zrušení funkce II.místostarosty z důvodu nadbytečnosti.Tento návrh však neprošel hlasováním zastupitelstva. Stejně tak neprošel ani návrh opozice na snížení počtu členů Rady MČ ze stávajících 9 na 7.

V tajném hlasování byl zvolen do funkce I. místostarosty Mgr. Jiří Janištín (ODS) a II. místostarostou byl zvolen Jozef Sedláček (ČSSD).

Kategorie: