Pátek 14. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Chtěl bych se zabývat problematikou odkupu nájemních bytů do osobního vlastnictví, a to všeobecně.
Je to hodně citlivá záležitost a nájemníci a obec v ní musejí jít ruku v ruce společnou cestou.

Než  a pokud by bylo toto téma znovu otevřeno, chtěl bych prověřit odpovědi na následující otázky.

Zdali by    

A. byla veškerá jednání v této problematice dobrovolná a svobodná, obec i nájemník měli stejnou váhu.

B. každá bytová jednotka a dům byly posouzeny samostatně a byla stanovena jejich "správná" cena, v závislosti na amortizaci, stáří, poloze a důležitosti i pro městskou část.

C. u každé jednotky byly vyjasněny právní závazky, vzniklé čerpáním různých dotací.

D. nedošlo k divoké privatizaci pomoci skrytých finančních skupin a před těmito byly ochráněny i vznikající sdružení nájemníků. Například moratoriem na prodej jednotky, určením pravidel a podmínek při dědickém řízení.

E. utržené prostředky za odprodej jednotek byly čerpány postupně a nedošlo k jejich utracení stávajícími i následnými správami na radnici, a to minimálně po dobu 4-6 volebních období.

F. realizace některých  těchto pravidel  vyžadovala i změnu stávající legislativy, a to možná i na národní úrovni. 

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Zatím se nenazývám politik..

Jsem občan jako všichni ostatní. Přes 20 let již podnikám a naučil jsem se jednat jak se státní správou, tak i s obchodními partnery, i zahraničními, i se zákazníky z řad občanů. Své manažerské dovednosti jsem využil při organizování loňské volební kampaně do PČR na úrovni sdružení městských částí Brno sever a nyní organizuji volební kampaň v Brně Líšni. Jsem místopředseda MO.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Z předchozího částečně vyplývá, že bych se chtěl zabývat financemi a hospodařením obce, problematikou nájemního bydlení a také mě zajímá organizace dopravní obslužnosti obyvatel Líšně.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Z vlastní zkušenosti vím, že o co se zasloužím, toho si vážím nejvíc.

V oblasti kultury i sportu chci podporovat ta sdružení, kde čas již prověřil jejich kvalitu i vůli členů ke společné práci a kde mají a vychovávají mladé pokračovatele. U vznikajících a rozvíjejících sdružení bych chtěl podpořit ta, kde členové přikládají ruku k dílu více, než ti ostatní.

Zároveň chci podporovat i ta odvětví kultury a sportu, která sdružují mladé od 15 do 25 let, a to třeba i v oblastech, která nám dnes možná připadají i "chuligánská" a kterým ne možná všichni správně rozumíme.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Dobrý den. Odpovědi na otázky na pojmy znárodňování a privatizace musíte hledat v příspěvcích, kde byly napsány. Já o ničem takovém nenapsal. Celá diskuse zde je vedena o obecních bytech a vy sem vtahujete pojmy ze soukromého vlastnictví. Přečtěte si znovu můj úvodník do této problematiky a přečtěte si jména a přezdívky autorů zde uvedených příspěvků. Možná jste měl napsat někomu jinému.
Dobrý den, hospodaření s byty je ziskové. Finanční prostědky jsou chráněny a musí být investovány do bytového fondu zpět. Nakládání s obecním majetkem je ošetřeno zákonny, stejně jako cena (povinný odhad soudním znalcem) - tyto věci nejsou čistě v rukou líšeňské samosprávy. Soudy se zabývají zneužitím pravomocí veřejného činnitele (např.: i zastupitelů) a poprušením povinností při správě cizího majetku, jak na běžícínm pásu a Vy z neznalosti nabízíte prodej obecního majetku. Vím, že Vás to asi netrápí, ale věřte mi, že se to týká pouze Vašeho hnutí - bohužel, zde v Líšni. Myslím, že pohrdání lidmi, zdravím rozumem a zákonny jsme si užili za komunistického režimu dost a dost - je to arogance moci a někdo by se mohl domnívat, že se Vám komunističtí papaláši v mnohém podobají. Jak píšete a opakovaně prokazujete neznalost, tak místo řešení nabízíte změny zákonnů - opakujte si: "Kandiduji do zastupitelstva městské části, zákonny mi ukládají, abych je znal a ústava vyžaduje, abych je dodržoval, budu se jimi řídit a uvědomím si, že zákonny české republiky jsou pro mne závazné. Pokud je chci změnit, budu kandidovat do Parlamentu ČR. Nebudu neznalostí strašit malé děti, ani dospělé, neboť si toho nezasluhují. Amen" Ani nevím, zda Vám mám přát hezký den, neboť mám pocit, že se nad Líšní zatahuje - (sobota 14. 9. 2014, ověřeno pohledem z okna, Vy se prosím podívejte do knih a zákonnů, bude se Vám to hodit!)
Dobrý den. Pokud jste četl pozorně moje příspěvky, nikde jste se nedočetl o tom, že bych chtěl něco prodávat. Naopak chci vnést do této problematiky více světla. Pokud jste četl i příspěvky v této kapitole nad vaším příspěvkem, zjistíte, že názory a pohled se různí. V této oblasti je nutno podnikat vždy podle zákona a hospodárně. A nikde není napsáno, že bydlení v nájmu, ať již u někoho nebo v obecním, je jediná a hospodárná forma bydlení
Dobrý večer, pane Talpo, Vy si z nás tropíte šoufky? V první!!! větě svého příspěvku jste napsal, že byste se chtěl zabývat problematikou odkupu nájemních bytů do osobního vlastnictví. Můžete nám upřesnit rozdíl mezi ODKUPEM a PRODEJEM? Buď máte problém s pamětí, nevidíte si do úst, děláte si z nás blázny, nebo se chcete zavděčit všem. Jinak si tuto schizofrenii nedovedu vysvětlit.
Dobrý večer. Je potřeba přečíst i slova " a to všeobecně" na konci citované věty, jejíž část jste použil. Problematika je široká a "obec" a občané by se měli naučit mluvit stejnou řečí. To by měl být můj přínos do diskutované tematiky.
Poněkud jste mne vyděsil. Evidentně nehovoříme stejným jazykem. Chápu to správně, že nás budete učit hovořit Vaší řečí? Doporučuji začít tím, že mi zašlete výkladový slovník svých pojmů. Vřele děkuji.
Dobrý večer. Nerad bych vás na spaní vyděsil svým dalším psaním, a proto bych vám chtěl navrhnout, zdali bychom mohli pokračovat ve společné diskusi na některém našem předvolebním setkání s občany. Rád se s vámi potkám již tento čtvrtek odpoledne za líšeňskou radnicí.
Sice s obavami, ale Vaši nabídku přijímám. Kde konkrétně budete privatizovat líšeňskou radnici a hlavně v kolik hodin? :-)
Dobrý večer. Zítra se můžeme setkat za Líšeňskou radnicí od 15 hodin do 17 hodin. Budu se těšit. A přijďte bez obav.:-)
Zdravím všechny diskutující, odhlédnu-li, že poslední přispivající by si měl vzít do ruky pravidla českého pravopisu, musím říci, že s jeho názory víceméně souhlasím. Pane Talpa a pane předsedo Bartáku bavíme-li se o rozprodeji majetku za cca 4 až 6 miliard korun, pak je třeba serióznější debaty. Myslím, že si všichni pamatujeme divoký rozprodej - tedy privatizaci 90. let, která hrubě poškodila občany této země. Přemýšlím proč a jakým způsobem se bavíte o rozprodeji obecního majetku, který se má chránit a zvětšovat, aby sloužil obci a jejím občanům. Pana Talpa, věřím, že jste slušný člověk, který nemá v úmyslu manipulovat s obyvateli Líšně. Slibovat, co není možné splnit. Nechci, abyste zklamal sebe a především následně občany Líšně. Jesliže Líšeň milujete - jak píšete - pak Vás žádám o seriózní diskuzi, lépe však o osobní setkání, abychom tuto velmi složitou záležitost probrali. Věřím, že naším cílem je blaho občanů a rozvoj obce. Přeji Vám pěknou neděli
Vážený pane starosto, jako volený funkcionář bych nikdy nezesměšňoval vyjádření občana, byť s chybami, a zejména když sám napáchám v jednom odstavci tolik chyb (chybějící čárky, nesprávné oslovování 1. pádem, překlepy). Ale nebuďme malicherní, jde tu o odprodej bytů, který ODS také podporuje. Nejedná se však o žádný "rozprodej" kdoví komu a kdoví za jakým účelem. Jde nám o odprodej bytů stávajícím nájemníkům a jen za podmínek dávajících záruku, že se noví vlastníci budou schopni o domy starat. Děje se tak v mnoha městech a je to naprosto legální. Sám mám zkušenost s privatizací domu, kde se novým vlastníkům následně podařilo získat prostředky na rekonstrukci, které by město nikdy neposkytlo, a dnes je díky tomu dům v perfektním stavu. Pro ODS je to principiální politická otázka. Jsme prostě přesvědčeni, že obec má spravovat jen veřejné statky a se zákonem svěřenými prostředky. Nemá podnikat a vytvářet zisk v oblastech, kde to mohou dělat soukromníci, protože to většinou nedělá stejně efektivně. Vy vlastně říkáte, že chcete vydělávat na vlastních občanech a tento zisk potom nějak – kdovíjak – přerozdělovat na jiné účely. Myslím, že na této otázce je jasně vidět rozdíl mezi pravicovým a levicovým myšlením i na komunální úrovni.
Dobrý den, také se doučím, pravidla si pořídím. Avšak se vším respektem k nájemníkům. Se vším respektem k Vám. Musím konstatovat, že privatizace vedená v minulosti ODS se rovnala výprodeji a rozprodeji majetku. Majetkové přesuny byly ohromné a ceny třetinové. Nemá cenu lamentovat, přečtěte si článek v říjnových líšeňských novinách. Je o privatizaci a trestní odpovědnosti politiků. Politici nejsou nadlidi, politici se musí řídit zákony a platnou legislativou. Bavme se o privatizaci, bavme se o zákonném rámci, bavme se o ceně. Rozumím, že z podnikatelského pohledu je ODS na pokraji bankrotu. Hledá témata, ale z celého konceptu pravicové politiky zůstal jen rozprodej obecního majetku. Tak mám pocit, že je to přeci jen málo. Ale ty zákony, ty zákony, které mají vytvářet a hájit společenské uspořádání platí i pro zastupitele. Dokonce i pro zastupitele za ODS. Bez chyb a překlepů Vám přeji krásný den
Vážený pane starosto, trochu jste tu splácal bramboračku a zkusil cáknout politickým blátem. Ale nezlobím se na Vás, už jste holt zkušený politik. Jak jste si mohl všimnout, nikde neříkám, za jakou konkrétní cenu by se byty měly prodávat. To bych si nikdy netroufnul bez prodiskutování všech detailů. A je zcela mimo diskusi, že se musíme řídit platnými zákony. Je docela pobuřující, že zastáncům privatizace bytů stále podsouváte nějaké trestní aspekty jednání a to dokonce na stránkách radničního tisku. Pouze strašíte – byty se privatizují v mnoha městech a jejich zastupitelé trestně stíháni nejsou. O ceně a dalších podmínkách, a to v konkrétních případech je samozřejmě potřeba se bavit. Samotná privatizace je však otázkou politickou a voliči by měli vědět, kdo na jaké straně stojí a jaké řešení bude hledat. Líšeňskými novinami nedisponuji, ale více si můžete přečíst v článku na www.martinpriborsky.cz nebo na www.ods-lisen.cz. A jen dovětek k ODS: v Líšni nemáme žádné dluhy a žádné sponzory, spoustu témat a nové lidi na kandidátce.
Vážený pane starosto, tak jsem si přečetl Váš článek o trestních aspektech privatizace bytů v Líšeňských novinách a připadá mi naprosto neuvěřitelný. Pokusil jsem se vložit komentář s otázkou pod článek online, ale ten se nezobrazil ani po 24 hodinách... Takže jej přidávám sem: Podle již mnoho let platných Pravidel pro prodej bytů vyvěšených na webu města (https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/bytovy-odbor/prodej-bytovych-domu/pravidla-prodeje-domu-bytu-a-nebytovych-prostor/) je možné snížit cenu až na 50% ceny obvyklé. Privatizace domů stále probíhají i v současné době, jen se od roku 2010 netýkají Líšně. Chcete snad říci, že tato pravidla jsou nezákonná a současní i minulí členové ZMB mají být trestně stíháni? Předem děkuji za vysvětlení, Martin Příborský (ODS)
Vážení, domnívám se, že vzájemné osočování se, kdo udělá více chyb a kdo zapomene nějakou tu čárku je poněkud nedůstojné. Již delší dobu tuto debatu sleduji a zdráhal jsem se přispět, nicméně bych rád sdělil pár zkušeností z domů, které byly zprivatizovány. Pokud pominu to, že by měli být všichni politici, kteří takovou privatizaci dopustili, a to i bývalí líšeňští představitelé, bohu dík, že bývalí, zavřeni, neboť odprodat obecní byt za ceny cca mezi 150 000 až 300 000 tisíci, když je jejich tržní cena někde mezi 1 500 000 až 2 000 000 korun, je opravdu nehoráznost. Vyvstává nám zde další problém - velké procento lidí, jež si byt takto koupilo, ho obratem prodalo, takže co to řeší?? Pouze vylepšení finanční situace občana na úkor obce. Připomíná mi to divoká 90. léta, kdy jsme privatizovali vše, co šlo, a s jakým výsledkem? To asi víme všichni. Nechci to již zažívat. Dále se zde objevuje problém v následné správě těchto domů, kdy se občané nejsou sto mezi sebou dohodnout na opravě jednotlivých častí domu. V mnohých domech jsou nájemníci, kteří nemají ani ponětí, jak domy spravovat a jsou okrádáni stavebními firmami prostřednictvím přemrštěných nabídek. Domnívám se, že právě obec je vhodným správcem takové formy majetku, i když není zcela ideální, to víme všichni, ale jako jediná může prostřednictvím odborníků(zaměstnanců) efektivně spravovat majetek.
Vážený pane Michálku, naprosto s Vámi souhlasím, jen nemám rád, když veřejný funkcionář zesměšňuje občana, který se nevyjadřuje nijak agresivně, i když se skrývá za nickem. A k tématu: Nikde neslibujeme privatizaci za třetinové ceny. Cena musí být férová pro obě strany vzhledem k okolnostem – více viz článek na mém webu (www.martinpriborsky.cz). Správa domů není jednoduchá a dohoda mezi vlastníky opravdu může být problematická. Proto si myslím, že by se mělo prodávat jen tam, kde jsou hlavní rekonstrukce již realizovány, anebo formou družstva, kde je dohoda jednodušší. Holt se ještě soukromému vlastnictví musíme učit. Váš názor chápu, ale veřejnou správu dlouhodobě za lepší nepovažuji, zvlášť v naší korupcí prolezlé zemi. I když jinde to není o moc lepší…
Dobrý den, pane Příborský. Můžete mi prosím nastínit, jak si představujte záruky, že se noví vlastníci budou schopni o domy starat? Prodej obecního majetku je zcela legální, pokud je uskutečněn za transparentních podmínek, které nezvýhodňují žádnou stranu. Možná jste i Vy postřehl, že zrovna v Líšni se obecní byty rekonstruují, probíhá jejich generální oprava. Takže není zcela pravdivé, že obec není schopna zajistit údržbu a opravy bytového fondu. V jednom pravdu máte. Velmi záleží na vedení obce. Za vlády ODS se bytům vedení radnice nevěnovalo, takže chápu, že bylo snazší majetek prodat. Pokud se neumím o něco postarat, raději to prodám., Ale ne všichni hospodaří se svěřeným majetkem jako ODS. Takže panika není nutná. Smím se ještě zeptat, co míníte termínem "veřejné statky"? Když žádné veřejné statky nebudou,co budete spravovat? Na co vlastně bude potřebná radnice? Můžeme očekávat, že po rozprodání obecních bytů začnete prodávat i školy a školky?
Vážená paní Adélo, záleží např. na tom, v jakém stavu je dům a jaké rekonstrukce vyžaduje, na počtu nájemníků, kteří mají o odkup zájem, případně na dalších právních, finančních či technických okolnostech (vlastnictví osobní vs. družstevní, možnost čerpání dotací apod.). Souhlasím, že zásadní rekonstrukce se dělají snáze před privatizací a jejich náklady by se měly do ceny promítnout. Více o mých postojích se dozvíte v článku na mém webu (www.martinpriborsky.cz). K činnosti ODS v minulosti se nemohu vyjádřit, protože nemám úplné informace. Považuji se za novou generaci ODS a budu prosazovat transparentní a autentickou pravicovou politiku, kterou popisuji ve svých textech. Na to si můžete vsadit. Za veřejné statky a služby považuji ty, které si občané sami zajistit nemohou (komunikace, údržba veřejných prostranství, bezpečnost, základní školství apod.). Na ty by se obec měla soustředit a neplýtvat lidskými a dalšími zdroji na jiné věci. A nemějte strach! Věcí, o něž se obec musí starat, bude vždycky dost. :-)
Vážený pane starosto, jistě jste si přečetl můj úvodní příspěvek, odpověď na otázku v tomto portále. Pokud mi občané dají důvěru a zvolí mě do zastupitelstva na Líšeňské radnici, rád bych se problematikou nájemního bydlení zabýval. Nikde nepíši nic o prodeji, pouze se zabývám otázkou, co by mělo nastat, pokud přání občanů převáží nad názory zastupitelstva a představitelů radnice. Potom bude potřeba zasednout k jednacímu stolu, a na to bychom měli být všichni, občané i líšeňští představitelé, připraveni. Rád bych svým přispěním dosáhl k tomu, abychom chápali potřeby a přání jedněch i druhých, a to jak v rovině morální a osobní, tak i v rovině souladu se zákony a hospodárností.
Dobry den pro zucastnene, jak si to tady procitam, tak se marne snazim orientovat v tom, komu a co pan Talpa vysvetluje, ale jsem velmi potesen, ze to vse cini v souladu se zakony a v rovine moralni a osobni. Holt si tady v Lisni musime uvedomit, ze pan Babis funguje v Praze, a ta je od komunalnich voleb u nas v Lisni hodne vzdalena!
Dobrý večer. Jsem rád, že diskuse na této platformě je tak živá. Počet návštěv této části portálu je vysoký a svědčí o zajímavosti tématu a potřebě řešení toho, o čem zde diskutujeme. Jsme zde svědky prezentace názorů představitelů politických stran v Líšni, ti se nebojí podepsat, čehož si vážím, i jejich vzájemných střetů. Diskuse se tak stala dosti nepřehlednou a proto mi někteří přisuzují i to, co jsem nenapsal , posuzují moje odpovědi v kontextu diskuse, které jsem se neúčastnil. Ale pro mě je každý názor jedinečný a stejně hodnotný, jako názor můj i ostatní zde vyslovené. Proto ještě jednou. Nic neprodávám, nenakupuji, neznárodňuji, neprivatizuji, nikoho nevyháním z obecních bytů. Ale věřím, že bydlení je stejně kvalitní a hospodárné jak ve formě nájemní, tak družstevní, tak ve formě sdružení spoluvlastníků nebo jiné. Liší se pouze a podstatně ve formě vlastnictví bytové jednotky. Nepředepisujme proto líšeňským občanům formu jejich bydlení, vyslechněme si jejich názory a přání.

Stránky