Pátek 03. prosince 2021
Vložil admin on June 25, 2011

obrázekVYHODNOCENÍ ANKETY KOMISE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A RODINNÉ POLITIKY
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ


Vážení spoluobčané,
v minulých měsících jste v anketě měli možnost vyjádřit  se k tomu, které skupiny obyvatel vnímáte jako nejvíce potřebné, k vzájemnému soužití v Líšni, sociálním, zdravotním a prorodinným službám a také k informovanosti o nich.

Nyní vás chceme alespoň stručně seznámit s výsledky. Anketa probíhala tři měsíce od března do konce května 2011. Celkem se nám sešlo 55 anketních lístků. Z toho jsme 29 obdrželi elektronickou formou a 26 běžnou papírovou formou. Velkou část anketních lístků (25) jsme přijali od líšeňských seniorů na  Setkání se starostou.

Ženy nám psaly častěji než muži. Nejmladší respondentce bylo 25 let a naopak nejstarší 86 let. Z vyhodnocení ankety vyplynulo, že respondenti by chtěli nejvíce pozornosti věnovat rodinám s dětmi, mládeži/mladým dospělým a dětem. V pořadí následovali senioři, lidé se zdravotním postižením a lidé ohrožení sociálním vyloučením. Soužití v Líšni vnímali jako s problémy, respondenti-senioři ale spíše jako dobré. Z nabízených oblastí by vítali: více možností pro bezpečné vyžití dětí a mládeže, dále více možností pro rodiny s dětmi a programy prevence sociálně-patologických jevů. Senioři by navíc vítali rozšíření zdravotnických služeb a aktivity podporující dobré sociální a mezigenerační soužití. Senioři si myslí, že jsou o službách a možnostech dobře informováni, na rozdíl od ostatních respondentů, kteří si častěji mysleli, že nejsou informováni dostatečně.

Náměty a stížnosti se často týkaly prostoru a možností pro děti a mládež; kvality, využívání a údržby veřejného prostoru; občanského soužití a kontroly nad pořádkem. Občanům, kteří si stěžují na obtíže v domovním soužití, bychom doporučili, aby se obrátili na přestupkovou komisi ÚMČ. Náměty, které spadají do působnosti naší komise (řada se jich týkala spíše jiných oblastí) se budeme snažit postupně v naší činnosti a iniciativách uplatnit. S podrobnými výsledky ankety jsme seznámili Radu městské části, při které naše komise působí.

Naše komise se nyní mimo jiné více zaměřuje na prostor pro vyžití děti a mládeže, jak jsme vás již i na portálu Vlisni informovali, a vy nám k tomuto tématu můžete dále psát svoje náměty na níže uvedenou adresu.


Všem, kteří si našli čas, zamysleli se a svoje názory nám napsali, velmi děkujeme.

Za Komisi sociální, zdravotní a rodinné politiky RMČ
Mgr. Edita Kremláčková, komise.socialni@brno-lisen.cz

Kategorie: