Úterý 25. června 2024
Vložil admin on September 04, 2011

Líšeňská radniceVážení předsedové komisí,
na stránkách Portálu vlisni.cz (http://www.vlisni.cz) jsme otevřeli debatu týkající se práce komisí rady. Články se setkávají se zájmem veřejnosti, avšak i z komentářů občanů je patrné, že chybí konkrétní informace o náplni a způsobu práce komisí. Proto jsme se rozhodli Vás poprosit, abyste zodpověděli občanům Líšně několik otázek týkajících se práce, za kterou jste zodpovědní.

Starosta Břetislav Štefan v rozhovoru pro portál vlisni.cz definoval komise takto:

„...napomáhají v rozhodování rady, které předkládají svá stanoviska k jednotlivým aktuálním problémům. Dále zaujímají z podnětu Rady městské části stanoviska k systémovým problémům a napomáhají radě orientovat se v komplikovaných případech místní samosprávy. Komise se samostatně zajímají o problémy v obci v oblasti své působnosti a navrhují systémová řešení ku prospěchu obce...“
(http://www.vlisni.cz/komise-umc/komise-vybory-v-lisni)

Rádi bychom s Vaší pomocí získali další informace upřesňující jeho odpověď. Proto prosíme o zodpovězení následujících otázek:
Vymezte oblast působnosti Vaší komise.
Kolikrát se uskutečnilo setkání Vaší komise v tomto roce?
Jsou ve Vaší komisi odborníci na danou problematiku?
Jaké aktuální problémy Vaše komise v obci zaznamenala v tomto volebním období a jaká stanoviska předložila radě?

Řešila Vaše komise nějaký problém z podnětu Rady městské části? A jaké bylo stanovisko předložené RMČ?

O jaké problémy se Vaše komise samostatně zajímá a jaká navrhuje systémová řešení ku prospěchu obce?

Děkujeme za odpovědi
portál vlisni.cz

Tato výzva byla zaslána předsedům komisí na e-mail, který je uveřejněný na naších stránkách

Kategorie: 

Komentáře

Vážený pane Karafiát,

v reakci na Vaši níže uvedenou výzvu k představení činnosti jednotlivých komisí RMČ Brno - Líšeň a s odkazem na rozhovor Vašeho portálu se starostou Mgr. Břetislavem Štefanem ze dne 20.8.2011, Vám sděluji, že jsem se se starostou Břetislavem Štefanem již během letních prázdnin domluvil, že během října mu pošlu ke zveřejnění v Líšeňských novinách článek, ve kterém přiblížím činnost bezpečnostní komise (ke zveřejnění na portálu "vlisni.cz" ho pošlu také Vám). Tento článek bude obsahovat rovněž reakce na Vaše otázky.
K obecné diskuzi na portálu "vlisni.cz", především k tématu zveřejňování či nezveřejňování zápisů z jednotlivých komisí, mohu za sebe i za celou komisi bezpečnosti uvést, že nemáme problém se zpřístupněním zápisů z jednání naší komise v tomto volebním období ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale ani s jejich obecným zveřejněním, například na webových stránkách ÚMČ Brno-Líšeň. Tyto zápisy jsou k dispozici jak v útvaru tajemnice ÚMČ Brno - Líšeň, tak samozřejmě i u mne.
Dosavadní zápisy z jednání BK v tomto volebním období neobsahují žádné utajované skutečnosti ani citlivé osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů.
Pokud by některý z budoucích zápisů z BK takové skutečnosti či údaje obsahoval, tak to v zápisu samozřejmě uvedu.
Drobná poznámka na závěr:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nikde v textu přímo nestanovuje, že se výsledky činnosti jednotlivých komisí nemohou zveřejnit. Pojem "neveřejný" se vyskytuje pouze v § 101 odst. 1 větě první výše uvedeného zákona, kde je uvedeno, že schůze Rady obce jsou neveřejné. Na jiném místě v zákoně se tento pojem nevyskytuje.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Stross
zastupitel MČ Brno - Líšeň
předseda komise bezpečnosti
jaroslav.stross@seznam.cz

Souhlasím s uveřejněním této mé odpovědi na profilu www.vlisni.cz

Dobrý den,
děkuji za Vaši reakci a vyjádření se k otázce zveřejňování zápisů.

S.Karafiát