Středa 19. ledna 2022
Vložil admin on December 14, 2010

sníh na chodníku

Tzv. chodníková novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 16. dubna 2009, přenáší odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vad ve schůdnosti chodníku z majitelů přilehlých nemovitostí na vlastníky chodníků samotných.

Pro Líšeň to znamená, že náklady na čištění komunikací a zimní údržbu chodníků stojí městskou část cca 5 000 000 Kč za rok, které musí platit ze svého, už tak napjatého rozpočtu.

Jako nový místostarosta, který má v kompetenci mj. dopravu a veřejný pořádek, jsem se ihned po svém zvolení (1.12.2010) začal touto problematikou zabývat. Líšeň je z pohledu zimní údržby rozdělena do 4 okrsků. Ve dvou zajišťuje tuto činnost firma Veřejná zeleň -Václav Paroubek, v jednom A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. a v posledním Sadovnictví Líšeň – Ing. Stanislava Kozlová.

Snahou městské části je zabezpečit co nejrychlejší a nejkvalitnější služby. Při sněhových dnech se provádí kontroly údržby prostřednictvím technika z Odboru územního rozvoje a výstavby. Pro zajištění celkového přehledu kvality údržby, však kapacita jednoho pracovníka není dostačují. Ale rozpočet bohužel taktéž není dostačující. Dále jsou problémem některé místní komunikace, které nejsou v majetku obce nebo ještě nebyly předány obci po skončení výstavby apod.. Zde musí údržbu provádět majitel komunikace. Jedná se např. o zadní část ulice Belcredi směrem k ulici Holzova, velkou betonovou plochu na zastávkou tramvaje Jírova a další.

Rád bych Vás požádal, abyste v případě, že narazíte na místo, kde není provedena zimní údržba, kontaktovali úřad městské části a pomohli nám tak ke zkvalitnění prostředí, ve kterém společně žijeme.

Do budoucna se určitě budeme zabývat myšlenkou, jak nejlépe provádět zimní údržbu místních komunikací a zároveň nevynakládat velké částky z rozpočtu. Existuje několik možných řešení. Mě sympatický, je projekt tzv. sněhové pohotovosti, kdy si radnice prostřednictvím agentury najímá brigádníky, kteří od 15. 11. až do 31. 3. budou držet sněhovou pohotovost. Každý z nich má povinnost při sněžení na přiděleném úseku v délce 400 metrů udržovat schůdný chodník. Najatí pracovníci si mohou vybrat úseky v blízkosti svého bydliště a je také na nich, zda se rozhodnou držet „pohotovost“ celou zimu či jen 2 měsíce. Musí však počítat s tím, že kvalitu jejich práce bude kontrolovat nejen radnice, ale i sami občané. Za držení pohotovosti je potom vyplácena měsíční paušální odměna a dále odměna za jednotlivé odklízení sněhu.

Jozef Sedláček
II. místostarosta

 

Kategorie: 

Komentáře

V posledním období sleduji horší úpravu silnic ve staré zástavbě. Jsou místa, kde by bylo vhodné je posypat. Myslím tím křižovatku Střelnice + Šimáčkova. Bez posypu se zde nedá bezpečně zastavit a vzhledem ke špatnému výhledu se jedná o dosti nebezpečný úsek.