Středa 08. prosince 2021
Vložil admin on June 23, 2011

zavral_letak_clanekMěsto Brno zadalo a bude schvalovat nový územní plán, který ovlivní vývoj Brna  na desítky let dopředu, odhadem nejméně do roku 2030. Jeden z návrhů obsahuje výstavbu sídliště pro 7600 obyvatel na polích k Podolí. Občany části Staré Líšně si dovolujeme informovat o záměrech a aktuálním vývoji tím, že jim do schránek vhodíme tento leták.
Aktuální informace k Územnímu plánu Brna ohledně tohoto záměru:

1.    Jihomoravský kraj zpracováná zásady územního rozvoje, ve kterých je VELKÁ průmyslová zona v Tuřanech prakticky již „mrtvá“ (nebude se podporovat). S velkou průmyslovou zónou měla souviset i velká obytná zona v Líšni, nazvaná Li-3. Lokalitu Li-3 proto v plném rozsahu pravděpodobně nebude podporovat ani město Brno.

2.    „Kompromisní“ variantu (zastavět jen zhruba třetinu původně vymezené plochy v polích) prosazuje starosta Líšně Mgr. Břetislav Štefan a jeho úřad. Hlavním argumentem pro stavbu je zavedení tramvaje od stávající konečné Stránská skála. Jsme přesvědčeni, že pro 2500 obyvatel (třetina z původně plánovaných 7600), kteří by  v sídlišti bydleli, Brno tramvaj nepostaví a zástavbu celého území zásadně odmítáme.

3.    Součástí „kompromisního“ návrhu je změna plochy v sousedství hřiště nyní určené pro sport, na plochu pro zástavbu rodinnými domky. Dopravou z této lokality by byli jednoznačně zatíženi obyvatelé ulic Kučerova, Holzova, Belcrediho, Karolíny Světlé, Náměstí Karla IV, pravděpodobně Letecká a Leskauerova. Tuto variantu proto také odmítáme.

4.    MČ Slapanice a především Tuřany dokázali díky až neuvěřitelé aktivitě a cílevědomosti svých obyvatel prosadit zásadní zmenšení průmyslové zony a další výstavby v jejich katastru. Podařilo se jim přesvědčit i starostu a vedení radnice. Dokážeme něco podobného v Líšni?

5.    Plocha, která je v územním plánu jednou určena pro rozvoj (výstavbu) se už nikdy nezmění zpět na zemědělskou půdu. Prosazujeme proto tu variantu, kdy bude stavební úřad hlídat, aby nedošlo k zástavbě nevhodnými objekty v místech, kde by měly stát jiné stavby.

6.    Takovouto zástavbou by ztratila stará Líšen úplně a definitivně svůj kouzelný charakter a známe řadu obyvatel, kteří říkají: „Jakmile bude záměr stavět na polích k Podolí jasný, stěhuji se z Líšně!“

7.    Jsou občané, kteří říkají, že sídliště je v zájmu města Brna a že bychom jej měli zohlednit. Co ale přinese takový ohled obyvatelům postižených ulic? Jen hluk, prach, smrad a nebezpečí z dopravy. Na území města Brna jsou přitom desítky až stovky hektarů ploch, které jsou nevyužívány a jsou v naprosté většině případů blíže centru města než pole k Podolí. Město musí preferovat zástavbu nevyužívaných území. Kdo z Vás má uprostřed svého domu jednu nebo několik  místností zaházených odpadky a plánuje výstavbu nových místností na zahradě?

8.    Orná půda je vzácný výrobní prostředek a v zadání územního plánu je uvedena zásada „Prosazování koncepce kompaktního města a úspora půdy a její racionální využití...“.  Záměr výstavby sídliště jde zcela proti zadání územního plánu. Škoda, že nám pravnuci nemohou za podobné činy nafackovat už teď.

9.    Rádi bychom se s Vámi podělili o názor zastupitele za KDU-ČSL pana Michala Hrazdíry: „... I přes to si však stojím za svým názorem, který jsem Vám již sdělil, že pokud občané Líšně chtějí něco změnit, tak jsou to právě oni, kdo musí svůj názor veřejně prezentovat a obětovat pár minut svého času účastí na zastupitelstvu! Je to nejlepší způsob, jak apelovat na zastupitele!“

10.    Hlasování líšenské radnice o stanovisku ke stavbě nového sídliště na polích bude 23. 6. 2011 a bude určitě velmi těsné. Vezměte, prosím, v úvahu názor pana Hrazdíry a projevte se. V Tuřanech přišlo tolik lidí, že se nemohli do sálu ani vejít. Jsme přesvědčeni, že ovlivníte zastupitele stejně jako při minulém jednání a následném hlasování je ovlivnilo 210 podpisů občanů bydlících převážně na ulici Holzova, Kučerova a Poledníkova. Váš hlas má opravdu velkou váhu. Věřte tomu, prosím.

11.    Předpokládané hlasování ZMČ (kvůli úspoře papíru bez jmen a titulů)
PROTI výstavbě: Košulič, Vondráčková, Hazdíra, Lupečka, Pištěláková, Schánilcová, Tvarůžek, Honek, Varmužová, Drbal, Válek, Klíma, Štědroňský – celkem 13.
PRO výstavbě: Štefan, Janištín, Sedláček, Pavlík, Svobodová, Mílek, Karnet, Kolečkář, Sklenák, Krafl, Borecký, Horáková, Matyáš, Stross, Duroň – celkem 15. Zdrží se kvůli předpojatosti: Belcredi.

12.    Pokud jste již petici v průběhu května podepsali, děkujeme Vám. Pokud ne a máte na věc stejný názor jako my, podepište ji a vložte do poštovní schránky někoho z členů petičního výboru do 23. 6. do 15:00. Můžete ji podepsat i v klubu Pastelka na nám. Karla IV. 4.

Snažili jsem se proto zformulovat petici i proti menší zástavbě především s ohledem na to, že i tak je jak v Líšni, tak v celém Brně mimo navržených lokalit pro cca 90 000 obyvatel stovky hektarů ploch, které územní plán vůbec neřeší nebo chce zastavět kancelářemi a supermarkety a bydlení tam bude v menšině.

Za petiční výbor ve složení:        Vladimír Zavřel, Horákovská 7
Josef Rozprým, Kučerova 5        Lubomír Vlček, Holzova 88
Martin Klíma, Bodlákova 10        Kateřina Poláčková, R. Knose
Milan Katovský, Holzova 39        Michal Pohl, Kučerova 9, Brno, 628 00


Jednání se starostou Líšně v úterý 21. 6. 2011 v 17:00 v sále na radnici
Hlasování na veřejném jednání zastupitelstva ve čtvrtek 23. 6. 2011 od 17:00

Leták

 

Vladimír Zavřel
Petiční výbor 


Petice ke stažení ve formátu doc.

 

 

Související články a mapy ÚPmB:

Územní plán města Brna - video

Územní plán města Brna vs. Líšeň - článek

Koncept územního plánu (oficální stránky Brna)


Kategorie: