Pátek 14. června 2024
Vložil admin on October 20, 2011

LikusákČekali a taky se dočkali. Po výzvě správní rady České asociace streetwork se mohli obyvatelé Brna a okolí přijít v pondělí 10. října podívat na promítání dokumentu Čekárna na dospělost. Filmový večer se konal v sále Břetislava Bakaly a připravily jej pracovnice občanského sdružení Ratolest Brno, Lenka Čuprová a Lucie Quisová, ve spolupráci s Turistickým informačním centrem v Brně.

Návštěvnost dokumentu předčila všechna očekávání, přišli jak pracovníci návazných služeb, tak i studenti vysokých škol nebo klienti diagnostického ústavu. Účast byla navíc mezinárodní, mezi diváky byli i zahraniční studenti ze Stuttgartu. „Přesný počet návštěvníků nemáme k dispozici, ale odhadem přišlo kolem sto dvaceti lidí, kteří byli také velmi štědří a dobrovolně nás obdarovali částkou 1600 Kč,“ upřesnila organizátorka Lucie Quisová z NK Likusák. Polovina vstupného náleží Turistickému informačnímu centru a druhá polovina organizaci Ratolest Brno, která částku využije na proplacení cestovného hostům.

Po promítání dokumentu následovala také velmi plodná diskuze, na kterou přijal pozvání autor námětu Jiří Kocourek z České asociace streetwork a jeden z aktérů dokumentu Robert Knebl z NZDM Coolna ze Znojma, který diváky zároveň celým večer provázel. Nejčastěji byla řeč o samotných klientech a o tom, jaká je vlastně dnešní mládež. Padly také otázky na osobnostní předpoklady pracovníků nízkoprahových klubů a jejich „životnost“. „Tato akce je jedna z možností, jak propagovat obor jak u laické, tak i odborné veřejnosti. Děkujeme všem zúčastněným za to, že obětovali kousek svého soukromého času,“ dodává za pořadatelský tým NK Likusák Lucie Quisová.

Mgr. Jana Běhalová

Kategorie: