Čtvrtek 25. července 2024
Vložil admin on June 01, 2012

Jozef SedláčekO výstavbě Zahradního města firmou PICADOR a přípravě výstavby firmou pana Ing. Odehnala na ulici Chmelnice jsme již uveřejnili video z veřejné debaty, které naleznete zde. K problematice výstavby se vyjádřil i pan Ing. Krejčiřík, který vystoupil v rámci debaty a uveřejnil své podklady, které si můžete stáhnout zde. Rozhovor s panem Ing. Zbyňkem Krejčiříkem si můžete přečíst v tomto odkaze.
Dále jsme na našich stránkách uveřejnili i připomínky občanů na probíhající výstavbu firmy PICADOR. Námi položené otázky vstřícně zodpověděl pan Ing. Ján Serenčko z firmy PICADOR. Článek je uveřejněný zde.

O zodpovězení otázek v souvislosti s výstavbou a navýšením IPP firmě pana Ing. Odehnala jsme požádali pana místostarostu Jozefa Sedláčka, který má ve své dikci Odbor územního rozvoje a výstavby.

Pane místostarosto, veřejná debata, která proběhla v souvislosti s výstavbou na ulici Chmelnice, byla plná argumentů ze stran občanů. Jak na Vás tyto argumenty zapůsobily ?
Především musím říct, že argumenty na mě zapůsobily a rád jsem si je vyslechl. To je také jeden z důvodů, proč jsme veřejnou diskuzi uspořádali. Některé vnímám jako opodstatněné a některé nikoliv. Nicméně zabýváme se velmi aktivně všemi. Celá věc ještě není uzavřená a uvidíme, jak se bude dál vyvíjet. V tuto chvíli je na Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna podána stížnost ve věci vydání územního rozhodnutí č. 495 pro investora Ing. Petr Odehnal, kterou vydal Odbor územního rozvoje a výstavby ÚMČ Brno-Líšeň. Z naší strany budu nadřízenému orgánu poskytnuta maximální součinnost. Dále byla všem zastupitelům MČ Brno-Líšeň na jednání dne 31.5.2012 předána petice, kterou se budeme zabývat.

Z debaty vyplynula i otázka dobudování propojky ulice Markovičova, kterou by měl financovat MMB včetně chodníku spojující ulici Kubelíkova. Jak reálná je realizace této propojky?
Vybudování komunikačního propojení ulic Chmelnice a Markovičova je navrženo v dopravní studii řešeného území, které schválila Rada městské části Brno-Líšeň. Nedodržení předmětné studie je taktéž součástí výše zmíněné stížnosti. Jedná se zde o výkon státní správy, která rozhoduje v intencích zákona. Z pozice samosprávy není možné do tohoto zasahovat. Zdali podmínkou pro vydání jednotlivých územních rozhodnutí (Picador a Odehnal) mohlo být vybudování komunikačního propojení bude nyní řešit nadřízený orgán líšeňského stavebního úřadu. V každém případě vybudování komunikačního propojení z veřejných prostředků je z pohledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň velmi těžké. Již jsme zahájili jednání s majetkovým náměstkem primátora města Brna o možném spolufinancování, ale nejprve musíme počkat na rozhodnutí Odboru územního a stavebního řízení MMB ve věci podané stížnosti.

Jeden z požadavků občanů byla revokace usnesení RMČ v souvislosti s navýšením bytového koeficientu z 0.9 na původních 0.4. Je tato revokace reálná?
Na otázku, zda je revokace usnesení „reálná“, nedokáži odpovědět. Jedná se kolektivní rozhodování. Mohu pouze konstatovat, že revokace je „možná“

Kategorie: 

Komentáře

Je zajímavé, že nejvíce křičí ti, proti kterým byly nedávno taky petice. Když se stavěly nové domy Tocháčka, tak se lidem taky výstavba nelíbila. A kde byli všichni ti, co dnes křičí, když p. Košulič v roce 2006 z pozice radního inicioval a prosadil změnu územního plánu? Naprosto jasný střet zájmů!!!!! Mimo jiné i jeho pozemky se ze dne na den zhodnotily několikanásobně!!!

Vážený anonyme.

Pan Košulič nikdy žádné pozemky nevlastnil. Pozemek vlastnila rodina jeho manželky asi 80 let. Už v roce 1973 se tato lokalita, proti vůli rodiny, připravovala k výstavbě tehdejším Národním výborem. Já, ani rodina manželky, jsme nikdy nežádali změnu územního plánu. Pozemek byl rozdělen plánovanou komunikací na 2 části. Oba pozemky měly v původním územním plánu dostatečnou plochu zastavitelnosti, takže změna územního plánu byla z pohledu ceny pozemku nevýznamná. Dovolím si Vám připomenout, že tak vážná obvinění, byste měl doložit. Jsem přesvědčen o tom, že jste jeden z těch, který mne nemohou zapomenout, že jsem si jako jediný přítomný radní dovolil nehlasovat pro navýšení indexu.

Košulič Václav

Vůbec nechápu, proč se tady pořád někdo opírá do Košuliče Problém je v rozhodnutí RMČ v podobě navýšení IPP z 0,4 na 0,9 (v Líšni je max 0,6). Proč se tam nepostaví to, co tam mělo původně být s koeficientem 0.4? Další problém je v nevybudování propoje ulic + parkování atd. Mám to chápat, že navýšení koeficientu a neschopnost vybudování propojení ulice Markovičova je blokována Košuličem? Jestli to tak je, tak ať se uveřejní zápis RMČ, ve kterém se výstavba Odehnala schvalovala na koeficient IPP 0.9.
Trochu nechápu tu souvislost s jeho pozemkem... Chce se tím říct, že cena nebyla za pozemek, ale za cenu IPP? To by znamenalo, že když pozemek prodal v době, kdy tam bylo schváleno IPP 0.4 dostal méně, než kdyby to prodal nyní s IPP 0.9?