Čtvrtek 18. července 2024
Vložil admin on January 11, 2012

zámek Vážení čtenáři zrušené knihovny!
Dovolte, abych Vás informovala o dění kolem knihovny, která možná není tak definitivně zrušená, jak by se snad mohlo na první pohled zdát.
Tedy ovšem, po pravdě řečeno - záleží to na Vás.

Nejprve se pokusím zrekapitulovat uplynulé dění - Mahenova knihovna dostala méně peněz, a proto zrušila několik svých poboček, mimo jiné i tu v Líšni na zámku (článek zde). Zcela náhodou se o tomto faktu dozvěděl čtenář Pavel Košťál a inicioval petici, pod kterou se podepsalo 599 z Vás.  Ze zájmu a reakcí lidí vyplynulo, že nechtějí ztratit oblíbené místo s příjemnou atmosférou.

Vedení knihovny přislíbilo, že pokud se najde někdo ochotný knihy převzít a formou dobrovolnické práce udržet provoz, bezplatně zapůjčí část knižního fondu. Několik takových lidí se skutečně našlo. Přihlásili se ti, kteří jsou ochotni půjčovat několik dní v týdnu knihy, shánět chybějící tituly po antikvariátech, uspořádat sbírku na nákup novinek. A také se hlásí divadlo Líšeň, které by mohlo v prostoru knihovny pořádat komorní kulturní program v rámci iniciativy Líšeň sobě - tedy ve spolupráci s místními činorodými spolky, osobnostmi a veřejností. Například besedy, čtení, filmový klub, studentský klub, šachový klub, komorní divadelní a hudební program atd.
To nejdůležitější je ovšem opět na Vás, líšenští obyvatelé - máte zájem o takovéto dění? Chtěli byste, aby knihovna na zámku byla zachována pro veřejnost? A byli byste ochotní pro to něco udělat?

Pokud Vás myšlenka zachování knihovny jako místa pro setkávání a pořádání kulturních akcí zaujala, přijďte na první setkání, které se bude nést v tomto duchu - Podvečer s texty Václava Havla (5. 2. v 18.00hod. v obřadní síni na zámku). Původním záměrem bylo pořádat čtení už přímo v knihovně, avšak z provozních důvodů (Mahenova knihovna stěhuje část knižního fondu) to není možné. Pokud ale máte zájem se jakýmkoliv způsobem podílet na tomto záměru (provoz knihovny-čítárny, organizování komorního kulturního programu, pomoc s propagací, ...), neváhejte nás prosím kontaktovat: pavla@divadlolisen.cz.

Pavla Dombrovská
divadlo Líšeň

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Pavle Dombrovské a Divadlu Líšeň bych chtěl jako jeden z iniciátorů petice proti zrušení knihovny poděkovat za její nadšení a nasazení ve věci zachování knihovny jako komorního kulturního prostoru v Líšni. Ani petice s bezmála 600 podpisy občanů bohužel zatím nedokázala změnit přístup magistrátu a vedení Knihovny Jiřího Mahena k otázce pobočky knihovny na Pohankově ulici (přestože k jejímu zachování ve stávající podobě by stačila částka, rovnající se např. zlomku výdajů za občerstvení na magistrátu!). Proto si myslím, že navrhované řešení je v současné době už asi jedinou šancí, jak knihovnu zachránit.

Návrh akcentovat funkci knihovny jako místa setkání, jako komorního prostoru pro různé kulturní aktivity (autorská čtení, besedy, přednášky, divadelní představení, výstavy apod.) se mi líbí, protože knihovna na zámku je opravdu prostor, který má ducha a atmosféru a který se pro takové dění hodí.

Uspořádání večera s čtením textů Václava Havla je určitě skvělý nápad, ale z jeho případného úspěchu nebo neúspěchu (měřeného počtem lidí, kteří se jej zúčastní) bych nevyvozoval nějaké zásadní mínění o tom, zda budou mít líšeňští občané zájem o fungování knihovny nebo ne. Myslím, že všechno chce hlavně nějaký čas. Likvidace knihovny na Pohankově byla poprvé oficiálně oznámena na konci listopadu 2011 a minimálně do konce února není možné prostor knihovny jakkoli využívat (přestože je knihovna od začátku ledna zavřená, nájemní smlouva jí končí až v únoru). To znamená, že pokud se bude knihovna jako místo vypůjčování knížek obnovovat, bude to víceméně po tříměsíční odmlce a bude potřeba hodně času na to, aby se k lidem dostala informace, že mohou do knihovny zase přijít. Taky je třeba počítat s tím, že zájem o knihovnu bude nižší vzhledem k tomu, že z původního knihovního fondu by zde zůstala jen část (samozřejmě starší a méně atraktivní). Časem se sice určitě může podařit dokoupení nějakých novějších knížek, stejně jako se snad budou postupně vracet i čtenáři, ale nebude to samozřejmě ze dne na den, spíš půjde o delší proces.

Pokud by se podařilo dotáhnout myšlenku v článku naznačeného fungování knihovny do konce, chtělo by to rozšířit tyto informace tak, aby se k líšeňským občanům brzo dostaly (prostřednictvím Líšeňských novin, plakátů, letáků i "tichou poštou").

Zajimalo by me par faktu, ktere zatim nikde nezaznely:

-kolik obcanu knihovnu vyuzivalo v roce 2011?

-kolik z tech lidi co podepsali petici bude knihovnu aktivne vyuzivat?

-kdo, jak a z ceho to pripadne bude financovat?

Knihovnu využívalo přes 500 čtenářů. Vzhledem k počtu obyvatel Staré Líšně lze říct, že přibližně v každé třetí rodině byl někdo, kdo do knihovny chodil. Jaký bude zájem lidí o knihovnu a dění v ní se jistě ukáže časem... Pokud bude provoz knihovny a komunitního centra zajišťován dobrovolnicky, budou hlavními položkami výdaje na nájem, energie a případné nové knížky... Asi budou různé způsoby financování (dík za iniciativu v tomto směru si zaslouží Divadlo Líšeň, bez něhož by všechny snahy kolem knihovny nejspíš vyšuměly do prázdna), můj osobní názor je, že takováto aktivita si určitě zaslouží i veřejnou podporu od líšeňské radnice a to tím spíš, že v této situaci i z hlediska MČ nepatrná částka výrazně pomůže.

Dobrý den,

- o počtu čtenářů Vás dozajista rádi budou informovat pracovníci Mahenovy knihovny - www.kjm.cz

- seznam petičníků Vám jistě ochotně předá Pavel Košťál, který petici inicioval, abyste se jich mohl zeptat - kontakt na Pavla Koťála: http://www.vlisni.cz/vase-clanky/petice-proti-uzavreni-knihovny-v-lisni-...

- věc financování právě teď řešíme v divadle Líšeň; příští týden máme na toto téma schůzku, o jejímž výsledku Vás budu určitě informovat

Nápad zachovat knihovnu je otevřený - jsme ve fázi zjišťování zájmu o pokračování provozu ve formě, kterou popisuji ve svém článku. Proto velice děkuji všem, kteří jsou ochotni vyjádřit svůj názor, případně se nám ozývají s konkrétními návrhy.

Pavla Dombrovská