Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on January 20, 2016
Ilustrační foto (vlisni.cz)

Debatu pořádají spolek Líšeň sobě, portál vlisni.cz a ÚMČ Brno-Líšeň

V poslední době se objevilo několik případů chystané výstavby na území Líšně, na které místní obyvatelé reagovali s výraznou nevolí. Důvody pro nespokojenost jsou různé, zpravidla se však jedná o přílišný objem navrhované výstavby a s tím spojené důsledky jako úbytek zeleně, zvýšení dopravní zátěže, zhoršení výhledu z okolních staveb a podobně. Veřejná debata se zaměří zejména na chystanou výstavbu v těchto lokalitách:

  • Kostelíček (Předpokládaná výstavba v oblasti ulic Kostelíček a Kniesova)

V aktualizaci územního plánu připravované předchozím vedením města (v čele s primátorem Romanem Onderkou) byla v této oblasti navržena kombinovaná zástavba (rodinnými či bytovými domy) a navýšen index podlažních ploch (IPP). Aktualizace byla začátkem loňského roku soudem zrušena.  Po této zkušenosti se vedení městské části rozhodlo pro oblast Kostelíčka pořídit regulační plán. Dne 25. 4. 2015 zastupitelstvo odsouhlasilo návrh zadání regulačního plánu a pověřilo starostu podpisem podnětu k pořízení regulačního plánu Kostelíček.

  • Novolíšeňská (Plánovaná výstavba mezi ulicí Novolíšeňskou a ulicí Kubelíkova)

Dne 23. 5. 2015 společnost Rezidence Novolíšeňská podala návrh na navýšení IPP v této oblasti o 20 %(návrh na pořízení změny územního plánu). Záměrem investora je vystavět v oblasti 250 – 300 bytů umístěných v pěti desetipodlažních bytových domech. 10. 9. 2015 vyjádřilo zastupitelstvo městské části nesouhlas se záměrem navýšení IPP v této oblasti.

  • Zikova (Plánovaná výstavba při ulici Zikova)

Dne 29. 4. 2015 podala firma NET Development, s.r.o. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby šestipodlažního bytového domu na volném pozemku (v současnosti je na pozemku městská zeleň) při ulici Zikova. V červnu 2015 proběhla k této chystané výstavbě veřejná debata a byla organizována petice proti výstavbě. Podle zatím poslední informace z konce léta vzal investor svou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby zpět.

  • Josefy Faimonové (Plánovaná výstavba při ulici Josefy Faimonové)

Podle materiálů, poskytnutých vedením MČ, začátkem roku 2014 projevilo Bytové družstvo Joseffa zájem vystavět polyfunkční objekt při ulici Josefy Faimonové v ploše navržené územním plánem pro významné parkoviště (DP). Projekt počítá s třípodlažním objektem s byty a provozovnami. 24. 4. 2014 vyjádřila Rada MČ předběžný souhlas se směnou pozemků nezbytnou k provedení záměru.

V roce 2015 se však MČ vyjádřila negativně k několika žádostem o zřízení služebnosti nebo nájmu v souvislosti se záměrem. Jedním z důvodů bylo, že doposud nedošlo ke změně územního plánu nutné k provedení záměru. Zatím poslední nesouhlasné stanovisko je z 23. 11. 2015.

Více či méně negativně se k chystané výstavbě postavili i naši volení zástupci. Bohužel z jejich projevů je cítit určitá bezradnost či bezmocnost vůči těmto záměrům. V některých případech to vypadá jako když městská část a město nemohou nalézt společnou řeč.

Rozhodli jsme se proto uspořádat debatu, kde budou zastoupeny všichni aktéři procesu územního plánování a povolování staveb. Doufáme, že tato debata pomůže vyjasnit jejich stanoviska a přiblíží nás k řešení, které bude respektovat zájmy Líšňáků.

 

Pokud Vám záleží na tom, jak Líšeň vypadá a jak bude vypadat v budoucnu, přijďte vyjádřit svůj názor 9.2. 2016 od 17:00hod.  VÍCE ZDE.

 

Michal Sadílek 

PŘÍLOHY POSKYTL ÚMČ:

 

 

Kategorie: 

Komentáře

novolíšeňská-desetipodlažní domy, jsou normální, vedle to Zahradní město , které ovšem velice připomíná betonové puebo má max 3 podlaží a to je v dolině, to je prasárna, maximálně 3 podlaží , jinak tu Starou Líšeň zazdíme

takže by tam chtěli, v rámci synergie , zřejmě chtěli postavit něco takového jako ma Horníkové, stejný developer

hlavně , aby ten Ander, nebo zástupci magistrátu měli nějakou urbanistickou studii, lay-out, idei na výrese, aby jsme se měli nad čím bavit, jinak je to v rovině velice obecné-myslím ten Net Development-Rezidence Novolíšeňská

Hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientační charakter s tím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přístaveb stávajících objektů nesmí objem povolené stavby:
- narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem nadzemních podlaží a způsobem řešení zastřešení včetně eventuálního podkroví)
- zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí
- překročit 50% původního objemu stavby (při nástavbách či přístavbách – toto omezení neplatí v případě, kdy navrhovanou dostavbou nebude překročena stanovená hodnota IPP) - See more at: http://www.vlisni.cz/vase-tema/uzemni-plan-praxi#sthash.gDHqoDQY.dpuf

alo, jasně, postavte věžák na Kostelíčku, desetiposchoďák na Habří, podnikatelský baroko v parku u zámku a co zbourat kostel a prdnout tam hypersuperkolotočmarket, když si lidí myslí , že bůh bydlí v obchoďáku a kostel je nevytíženej, taky je volný místo vedle hřbitova, myslím z druhé strany od ochoze, ze strany líšně už je to zastavěný s marketingovým sloganem - nyní žít a potom nežít na jednom fleku

dotaz na michala sadílka, jako odborníka, ten pozemek belcredi-rezidence novolíšeňská, vzhledem k tomu, že má 4ha tak asi při IPP 0,5 jim to vyjde hodně vysoké, ale to proboha nemůže být jediný kritérium, nebo když si najdu pozemek 8 ha tak tam můžu postavit 20 podlaží jako bratra AZ Tower ?

v případě Rezidence Novolíšeňská já účastník řízení jsem a nabízím zvoleným zástupcům Líšně spolupráci a jejich zastupování v územním a stavebním řízení, jako starousedlík a Marvan, není možné mít na jedné straně dominantu Kostelíček, hřbitov a kostel a na druhé mrakodrapy, to ať jde developer do hajzlu, to bude po Městečku nad městem , když už i ti socialističtí architekti to směrem k městečku snížili aspoň na 4 podlaží

Vážený pane cendelíne, co kdybyste místo hromady hysterických "výstřelů" napsal jeden smysluplný komentář, který byste si nejlépe i po sobě přečetl, opravil chyby a podepsal se? Takhle není jasné, o co vám jde - chcete zahlcovat portál nesmyslama? Řeknu Vám, o co jde nám: dát dohromady materiály týkající se chystané výstavby, zjistit a pochopit situaci a smysluplně o ní debatovat pod tímto článkem i na veřejné debatě, kterou jsme iniciovali. Tak se nad tím trochu zamyslete. Děkuji.

Paní, Vy chcete pochopit situaci a já ji chápu moc dobře, také v Líšni dlouho žiju, to je ten rozdíl , 5 paneláků 10 patrových je možné postavit kolem ulice Novolíšenské to je těch 250-300 bytů a co těch 95 % zbývajících z plochy ?

hysterka jste Vy, můžete mi odpovědět a nemusí to být s humorem a nadhledem , to po Vás nechci na jednu z mých otázek ? Ď.

ale , tak , samozřejmě , že je to provokativní a cílené, aby se někdo diskuse chytil, i když , když se podívám na historii diskusí na tom Vašem portále , tak je to tristní, lidé mají tolik starostí sami se sebou , že nemaj chuť a sílu se vyjadřovat, tak jak to předpovídal feudál Švanci, kapitalismus tak lidi zotročí , že už jim bude jedno co se vrací a nevrací

zase na druhé straně bavíte, zahlcovat portál , kdž je zde jeden příspěvek týdně, to chce opravdu sebevědomí , toto deklarovat

tak snad stále úkoluje starosta tajemníka a ne opačně, ne ?

podřízený tajemníka je ved. stavebního úřadu , ne ?

stavební úřad rozhoduje v územním a stavebním řízení , ne?

rozhodně tlaky od developerů jsou značné, záleží na charakterech

no a tím bych to ukončil

Ing Ladislav Cendelín

Hochmanova 1/ Kubelíkova 64

Líšeň

774810384

clada@atlas.cz

Pokusím se odpovědět, když jsem byl tázán (dotaz na michala sadílka, jako odborníka). Nicméně jako odborník se necítím, snažím se jen porozumět systému územního plánování a upozorňovat na jeho nedostatky. A nyní i pomáhat s přípravou veřejné debaty na toto téma.

Ano, regulace pomocí IPP v podstatě umožňuje koupit velký pozemek a místo mnoha nízkých staveb tam postavit jeden mrakodrap. V případě toho pole u Novolíšeňské se však jedná o dvě různé návrhové plochy s různým IPP (0,6 a 0,5). A myslím si, že není možné „přenést IPP“ z jedné návrhové plochy do druhé. Takže si myslím, že není možné v jedné polovině postavit 2x tak velké domy a druhou nechat volnou. Nicméně není úplně důležité co si myslím já, ale co si myslí stavební úřad.

K tomu orientačnímu charakteru IPP: To platí pro tzv. plochy stabilizované. Pole u Novolíšeňské je plocha návrhová a v té by IPP platit měl (bez jakékoli tolerance). To je nepochybně i důvod, proč developer usiluje o jeho navýšení.

K těm otázkám nadřízenosti a podřízenosti. Ano tajemník je podřízeným starosty a stavební úřad je podřízen tajemníkovi. Nicméně starosta může tajemníka úkolovat jen ve věcech samosprávy. Povolování staveb je ale státní správa, kterou vykonává obec v přenesené působnosti, a do toho starosta, rada ani zastupitelstvo mluvit nesmí.

dobře , dobře a podle Vás to IPP 0,5 a 0,6 pro ty dvě plochy na 40 000 m2 může dát kolik poschodí , když se píše o 5, 10 patrových panelácích ?

Neviděl jsem konkrétní plán, takže nevím. Pokud zastaví méně než 1000 m2 tak to na ty 10 patrové domy může vyjít.

IPP

na jeden panelák 200 m2 ?, nebo 1000 m2 ?

1000 m2 na všechny, takže 200 m2 na jeden ... netuším jestli je to reálné ...

obecní domy,

1 vchod je tak 15 m x 30 m to je 450 m2, na podlaží 4 byty, spíš rozměrově menší, než v novostavbách ,

dle mne na 5-6 bytů na podlaží, tj. 5 paneláků x 10 podlaží x 5/6 bytů je těch 250-300 bytů

by to chtělo tak 550 -600 m2

ale je to jen můj pohled IPP se zabývám poprvé v životě

jinak ten pozemek bych bral jako proluku, domy na jihu , domy na východě, domy ny západě a pár domů na severu a jejich charakter je do tří podlaží, mimo osmipodlažní za silnicí ,panelové

Jestli tomu dobře rozumím, tak jsou návrhové plochy v územním plánu zakresleny jinou barvou. Takže tohle by dle územního plánu měla být plocha návrhová.

Tato historicka mapa stoji za shlednuti - najdete si tam lisen, jak vypadala pred komunisty http://kontaminace.cenia.cz/ a dnes se toto posledni pole uvazuje zastavet stejnymi 10ti patrovymi hruzami jako staveli oni, jen s tim rozdilem, ze komunisti k tomu postavili alespon vedle infrastrukturu - a deti nemusely chodit pres 4 proudovku [a to nebylo tolik aut] ... hledame nyni jako mlada rodina byt v lisni, ale tohle bychom nikdy nekoupili a doufam, ze to mesto ani nepovoli ... prachy, prachy, prachy... sedely by tam maximalne rodinne domky jako okraj zastavby

Aby nedošlo k mýlce, dle mého názoru je ta parta na radnici nejlepší za desítky let a je to po Líšni vidět, samozřejmě nemohou za raná kapitalistická v devadesátých a nultých, ani za rozhodnutí státní správy, ale na mnoha příkladech je zřejmé , že jdou do toho -Kostelíček, Zikova, MHD, Rokle, Broďák, Městečko atp.

A to megazloděje Kalouska, zdenenerovaného feudála Švanciho , ani toho černoprdelníka Bělobrádka , opravdu nemusím.

Vzhledem k výškové hladině zástavby v lokalitě Stará Líšeň, domy do tří podlaží s vyjímečnými stavbami -dominantami

kostel, kostelíček, škola,

a za socialismu vybudované bytové domy, dva, 7 podlažní, ale utopené ve svahu k městečku , na tom zmiňovaném poli by byly o 10 - 15 m výše

by případné povolení, staveb vyšších

zcela nerespektujících a do budoucnosti destruujících ráz Staré Líšně, jako Městečka nad městem , u lesa, pod Velkou Klajdovkou, na kraji Moravského krasu

lidmi ze státní správy, mohlo být bráno lidmi ze Staré Líšně jako , že

1.byli totálně sjetí aťuž čímkoliv
2.zkorumpovaní , ať už čímkoliv

Takhle to maj , přátelé , v Liberci, plocha čistého bydlení- jen rodinné domy, viladomy -podmíněně jen do tří podlaží.

http://docs.liberec.cz/Odb_HA/GSWeb/Regulativy/3340.pdf

Takže podmíněně , něco takového , jako na Podbělové, ale rodinné domky by byly snad nejrozumnější.

Co říkáte Marvani ?

P.S. O.K. Dá se odvolat k Magistrátu -SÚ druhé instance, k Baxovu Nejvyššímu správnímu soudu Ústavnímu soudu , do Strasbourgu, na rolu na lampárnu na pátým , k nejvyššímu kritikovi do nebe........., ale to snad nebude nutné , ni ?

Když je to takovej vůl, že si myslí, že ta parta na radnici je ta nejlepší, tak to musí být velmi vzácný magor. Už nic nepiš ty náplavo!!!!!!!

Troll je v internetovém slangu obvykle anonymní účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který zasílá záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě[1][2] nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi.[3] Činnost trolla bývá v internetovém diskurzu nazývána trollingem či trollováním.

omlouvám se , dohledal jsem si, modernizace a rekonstrukce obecních bytů, hřbitov, Kubelíkova, Broďák, Rokle, Městečko, parkovací plochy v sídlišti, Kostelíček, Zikova, MHD, hřiště pro děti , Jírova -minimetro, výsadba zeleně kolem okružní silnice a další

My z Kubelicky jdeme, zrejme se hraje i o pole pod Habrim.. A my fakt nechceme byt zastaveni ze vsech stran!!

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.