Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on April 15, 2016
Pavla Dombrovská na ZMČ Brno-Líšeň

Po dlouhé úvaze jsem se rozhodla zveřejnit své vyjádření k osobním útokům a nepravdivým informacím, které na zasedání únorového zastupitelstva obsahoval projev Davida Lingera zastupujícího fotbalový klub SK Líšeň. Vzhledem k tomu, že se tyto informace zřejmě dále šíří a já se jimi cítím být osobně poškozována, rozhodla jsem se situaci pojmenovat především pro ty, kteří mají zájem o objektivnější náhled na problematiku.

Chci zdůraznit, že si výsledků práce SK Líšeň velice vážím a oceňuji je. Nevážím si a neoceňuji však způsob, kterým vedení SK Líšeň prosazuje své záměry. Očekávám, že členové vedení SK Líšeň se k situaci postaví zpříma a za nečestné praktiky se omluví.

Záznam celého zasedání zastupitelstva je na stránkách radnice, budu odkazovat na konkrétní čas, v němž byla pronesena slova, která chci komentovat:

http://www.brno-lisen.cz/vii-13-zasedani-zmc-brno-lisen-materialy-vysledky-hlasovani-zaznam-prenosu/t4460

Fotbalisté vstupují na jednání zastupitelstva ve chvíli, kdy se má projednávat bod 16 týkající se záměru pronájmu části Orlovny a využívání zahrady. Pan starosta předává slovo panu Davidu Lingerovi z vedení SK Líšeň a umožňuje mu obsáhlou prezentaci o minulosti, současnosti i budoucnosti fotbalového klubu. Během tohoto projevu pan Linger (v čase záznamu 1:49) pronáší toto:  "26. 8. 2015 napsala Rovnost článek Dombrovské, ve kterém, cituji:  ´Orlovna sportu - Takovou žádost předložili líšeňským radním představitelé tamního sportovního klubu. Ten zatím okupuje polovinu téměř sto let staré budovy v Holzově ulici.´…"

Přímá řeč - tedy to, co někdo prohlásí, se v článcích uvádí pomocí uvozovek. V článku, který jsem nenapsala, mne autorka cituje (stejně jako i jiné) a neříkám zde nic urážlivého ani nepravdivého. Zde odkaz na článek:

 http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/zachovejte-zahradu-u-orlovny-zadaji-obyvatele-sportovci-chteji-na-jejim-miste-20150826.html

Záhy pan Linger naráží na setkání organizované radnicí dne 25. 11. 2015, na které byly pozvány spolky a organizace mající zájem na využití části Orlovny a zahrady. Pan Linger se pozastavuje nad výběrem diskutujících, kde podle jeho slov " nikdo nezdůvodnil, proč bylo pozváno asi 15 lidí proti zástupci SK Líšeň a také nikdo neumožnil pozvat jiné hosty…".

Takovouto interpretaci transparentní snahy radnice o zjištění zájmu o uvolněné prostory opět považuji za nepravdivou a zavádějící. Jako jedna ze zúčastněných důrazně odmítám, že bych na toto setkání byla pozvána "proti zástupci SK Líšeň". Za každou organizaci byl pozván jeden zástupce, který měl možnost představit svůj záměr. Zápis z této schůzky je na webu radnice - Zápis z jednání:

http://www.brno-lisen.cz/mc-brno-lisen-pripravuje-zamer-dalsiho-vyuziti-casti-orlovny/t4096

V čase 1:50 pan Linger uvádí, že  "v otevřeném dopise, který paní Dombrovská poslala 25. 6. zastupitelům a panu starostovi Štefanovi, píše: tento obecní majetek viditelně chátrá´. Paní Dombrovská zřejmě nikdy v Orlovně nebyla´….atd."

K tomuto bych ráda uvedla, že i kdybych v Orlovně nikdy nebyla (přestože jsem tam byla mnohokrát), nelze si nepovšimnout chátrání budovy zvenku, a také neodborných a necitlivých stavebních úprav, které ničí architektonickou hodnotu budovy (např. výměna původních oken za plastové).

Dále pokračuje pan Linger v čase 1: 50 takto: "Z diskuse na portálu vlisni.cz nevzešel jediný smysluplný návrh na využití, ale čiší z nich jediné: nevíme, co tam udělat, ale hlavně ať to nedostanou fotbalisti. Zřejmě každý, kdo se snaží, musí být po zásluze potrestán, a odměněni ti, co nic nedělají a tak nic nepokazí."

Tahle slova jsou hrubým osobním útokem na všechny občany Líšně, kteří vnímají prostory Orlovny a zahrady jako hodnoty, které je nutné chránit a upřímně se snaží vymyslet způsob, jak by tyto hodnoty mohly přispět k rozvoji Líšně a pro co nejširší vyžití veřejností. Důkazem toho jsou návrhy občanů pod články na portálu, například zde:

http://www.vlisni.cz/obcan-obec/budoucnost-orlovny

Zástupce SK Líšeň tímto také napadá a degraduje úsilí mnoha lidí na formulování záměru líšeňské expozice:

http://www.vlisni.cz/spolky-sdruzeni/lisen-promenach-casu-abstrakt-ideoveho-nastinu-projektu-orlovna-lisni

V čase 1:53:09 zaznělo, že je "činnost paní Dombrovské - ne za lepší využití Orlovny, ale proti SK Líšeň …"

Takovou interpretaci mé práce považuji za ničím nepodloženou a nesmyslnou pomluvu.

Na závěr bych chtěla konstatovat, že příznivci a členové SK Líšeň, kteří se účastnili zasedání zastupitelstva, byli na toto jednání pozváni velmi podivnou výzvou (zveřejněnou na webu SK Líšeň i poslanou e-mailem), která obsahovala informaci, že se bude projednávat "bod využití zahrady pro účely kryté haly". Žádný takovýto bod však na programu zapsán není (možné ověřit v programu zasedání v prvním odkazu).

2:07 pan Linger jako zástupce SK Líšeň vyzval zastupitele, aby některý z nich podal protinávrh (k neexistujícímu návrhu pronájmu zahrady) na využití zahrady pro halu. Usnesení mělo znít takto: "Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň doporučuje Radě městské části schválit uzavření dohody o užívání zahrady objektu Holzova 7 a SK Líšeň k 1.4. 2016 za účelem vybudování zastřešeného hřiště s umělým povrchem a vydat k tomuto všechny potřebné souhlasy. "

Vzhledem k tomu, že se k přednesení takového návrhu žádný ze zastupitelů nepřihlásil, nebyl tedy projednán a tak může pokračovat transparentní proces předkládání návrhů využití záměrů a projektů k využití části prostor Orlovny a zahrady a jejich projednání na květnovém zasedání zastupitelstva.

 

Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Komentáře

Nejsem fanoušek SK a ani zastánce spolků, ale je vidět, že každý umí manipulovat po svém a vysekávat části, které se mu hodí.
Pokud si člověk shlédne celý záznam, tak zjistí, které strany bojují za co! Doporučuji záznam v čase okolo 3:27,40!
Na tomto webu je několikrát prezentován záměr spolků, ale asi jen vzdušný (sen), protože sama paní Dombrovská hovoří, že nic nemá (díky zapnutému mikrofonu)! Není to náhodou volební program, politické ambice neb lobbing?
Věřím, že MČ rozhodne zodpovědně a nenechá se manipulovat něčím co není. Jen prosím ne další studie.....kolik tu bylo příspěvků o studiích, které jsou na nic, protože vedení Brna rozhodne jinak.......mnoho studií = politikova smrt a podle toho také budu v příště volit....rozhodně ne nikoho, kdo by jen vypracovával studia, aby se tvářil, že zodpovědně rozhodl, když si obrázek neudělal za více jak rok!! Než se studie vypracuje, tak pozemek změní majitele, budova spadne nebo nedej bože proběhnou volby:(

Jsem pro seriózní sběr návrhů (projektů) a to i včetně pokrytí finančních prostředků prezentovaných písemnou formou a dokáži si potom představit i místní referendum o rozhodování v této věci!

Vážený pane Procházko, je zajímavé, že zde napadáte "manipulaci" a přitom se zašťiťujete ne oficiálním záznamem ze zastupitelstva, ale jeho "pauzou", z níž opravdu nelze vyrozumět nic, co by dávalo smysl, alespoň ne pro mne - normálně slyšící osobu (a to jsem uši poctivě napínala, jak to šlo...). Máte Vy ale ušiska, pane Procházko!! Ovšem Vaše interpretace toho, co jsem neslyšela, je přímo vizionářská - podle Vás jde o "volební program, politické ambice neb lobbing". Asi usuzujete podle sebe.... Každopádně děkuji za inspiraci, doufám, že tohle budu umět někdy využít ve své umělecké tvorbě, protože takovou "konspiraci" bych vážně sama nevymyslela.
O návrhu spolků (pro Vás "vzdušný sen", protože podle Vás "hovořím, že nic nemám"), se bližší informace můžete dozvědět z jednání dubnového zastupitelstva v čase 1:19, kdy záměr expozice v prostorách Orlovny a zahrady prezentuje pan profesor Brzobohatý: http://www.brno-lisen.cz/vii-14-zasedani-zmc-brno-lisen-materialy-hlasov...
Píšete sice, že "nejste zastáncem spolků", ale svým požadavkem pro "seriózní sběr návrhů" se ke spolkům připojujete, alespoň ve snaze transparentního projednání návrhů. Za to samozřejmě děkuji. Protože kdyby bylo podle SK Líšeň, od 1.4. 2016 by byla zahrada přidělena jim "za účelem vybudování zastřešeného hřiště s umělým povrchem" - záznam 2:07.
Přeji veselé jarní dny
Pavla Dombrovská

To je otázka, zda by jste neměla jít k lékaři, když to neslyšíte:) I z hlasování je zřejmé, že je to patová situace o jednom hlasu.
Projekt představený prof. Brzobohatým je pěkný, ale řeší jen drobnou část a mám obavy, že na sebe nevydělá a nevydělá ani na opravu/údržbu budovy a zahrady. Proč si nesednete ke stolu s fotbalisty a nevymyslíte kompromisní řešení pro sportovně-kulturní/kulturně-sportovní využití. Na takový projekt by se i lépe hledaly prostředky. Pokud jsem správně pochopil koncepci fotbalistů, tak střecha nad sportovištěm bude jen přes podzim a zimu. Podle mne by se tato plocha dala využít ke sportování a kulturním akcím zároveň! Jen se domluvit. Nabídku jsem od zástupce slyšel SK a musela jste ji slyšet i VY! Mimo to se navzájem osočujete a jdete "přes mrtvoly".

orl

Ne, nemám důvod chodit k lékaři. Pochybuji totiž i o dalších Vašich neodůvodněných tvrzeních, která zde předkládáte:
Co přesně myslíte tím že "z hlasování je zřejmé, že je to patová situace o jednom hlasu"? Co přesně míníte tou "patovou situací"? Všiml jste si, o čem se vlastně hlasovalo? Rozhodně ne o tom, kdo zahradu nebo část Orlovny dostane.
Píšete, že projekt představený panem profesorem "na sebe nevydělá ani na opravu/údržbu budovy a zahrady". Z čeho usuzujete, že by měl vydělat? Skutečně si myslíte, že hodnota se musí nutně poměřovat pouze penězi? Že peníze musí být nutně vyžadovaným důsledkem, ne naopak prostředkem k rozvoji obce ve smyslu ochrany hodnot, které jsou ve veřejném zájmu? A není právě tohle úlohou obce, která disponuje veřejnými zdroji, které má právě k tomuto využívat?
Píšete, že se domníváte, že "střecha nad sportovištěm bude jen přes podzim a zimu". Můžete doložit zdroj této informace?
Z čeho vychází Vaše přesvědčení, že by se plocha dala využít ke sportování i kulturním akcím zároveň? Píšete, že jste "slyšel nabídku od zástupce SK" - upřesněte, KDE jste ji slyšel.
Píšete, že se "navzájem osočujeme a jdeme přes mrtvoly" - žádám Vás, aby jste doložil, v čem já jdu "přes mrtvoly"! Jsem si vědoma toho, že se slušným způsobem snažím vzdorovat nepravdivým informacím, které mne poškozují, a které šíří představitelé SKL. Možná mi něco uniklo a udělala jsem někde chybu, takže Vás žádám, abyste specifikoval, co přesně myslíte v souvislosti se mnou tím "přes mrtvoly"?
Pane Procházko, Vaše příspěvky jsou opravdu velmi nevěrohodné. Naučte se dokazovat svá tvrzení. Jinak se vystavujete nebezpečí, že Vás někdo označí za manipulátora.

a) Dle posudků požaduje budova celkem slušnou investici na opravu, resp. uvedení do reprezentativního stavu, nebo bude muzeum ve zřícenině? Aha, já zapomněl na Jánův hrad v Lednici:) Pokud by měla MČ investovat, tak do něčeho co se pak bude schopné udržet, alespoň v záchovném režimu, tzn. peníze na energie a údržbu nebo budete chodit na každé zastupitelstvo (což vlastně už děláte) a žádat peníze na provoz, údržbu.......
b) Je to opravdu o 1-2 hlasech. Politici se nejsou schopni domluvit:(
c) Veřejné hodnoty se zákonitě nemusí rovnat Vašim hodnotám a hodnotám ostatních osob!
d) p. Linger jasně v rámci diskuse deklaruje.....i možnost kulturního vyžití. Tak si myslím, že některé věci NECHCETE slyšet a vyšetření by bylo na místě!
Závěr: Tímto jsem s Vámi skočil......podobně tak skončila i Vaše věrohodnost v mých očích! Na svůj názor mám právo!!!

a) Samozřejmě že předpokládáme, že si ÚMČ majetek, který má svěřený a za který je zodpovědná, uvede do slušného stavu. "Zřícenina" to sice není, ale je jasné, že minimálně fasáda potřebuje citlivou úpravu. Nepočítáme s tím, že by expozice měla jakkoli "vydělávat". Jsme toho názoru, že expozice Líšně by v Líšni být prostě měla a vzhledem k tomu, že naprostá většina zastupitelů zvedla ruku pro vypracování studie proveditelnosti expozice, předpokládám, že je toto téma minimálně zajímá.
Kromě expozice o prostory v Orlovně mají zájem další spolky, z nichz některé budou schopny platit nájem například proto, že budou provozovat částečně výdělečnou činnost, např. Hobbylab.
Co se týká zahrady, požadujeme její trvalé zpřístupnění pro občany z Líšně i pro využití školami a školkami, které navrhují i částečnou údržbu zahrady (příloha bodu 16).
c) Nikde netvrdím, že se "veřejné hodnoty" musí rovnat mým hodnotám, ani hodnotám ostatních lidí, ostatně o tom budou rozhodovat zastupitelé, k jakým "hodnotám" se přikloní, ne? Já mohu mít svůj názor, který zde veřejně prezentuji a zdůvodňuji, na to mám právo.
d) Žádala jsem vás, abyste přesně určil, kde přesně je řeč o kulturním využití.... nebudu kvůli Vám poslouchat celý záznam. Ale stejně nevím, co bych na základě toho "vyšetřila". Požadujeme zachování zahrady ve stávajícím stavu, ne možnost "kulturního vyžití" v kryté sportovní hale.
Závěr: Na svůj názor máte jistě právo. Také já mám na svůj názor právo a proto se jej snažím zdůvodňovat a vysvětlovat.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.