Pátek 14. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Mám 41 let a se svojí manželkou máme 3 děti. Vystudoval jsem elektrotechniku a strojařinu. Nejsem politik, což považuji za svoji velkou výhodu. Ke každé věci a problému přistupuji se zdravým selským rozumem a tvrdím, že každý problém má řešení a že vše je o vzájemné komunikaci. Prakticky celý svůj profesní život jsem působil v oblasti stavařiny a nemovitostí, většinou na vedoucích pozicích. Finančně jsem zajištěný. Mezi mé zájmy a koníčky patří zejména sport jako běh, kolo horské i silniční, plavání, vodáctví, windsurfing. Nikdy jsem nebyl trestně stíhaný.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Líšeň jsem si vybral pro rodinný život a výchovu svých dětí. Již 10 let od narození mé první dcery bydlím na přesném rozmezí staré a nové Líšně a vnímám, proto rozdíly které tu jsou. Nikdy mi nebyly lhostejné veřejné věci, a proto jsem se rozhodl svým časem a zkušenostmi přispět k rozvoji Líšně, místa, kde společně prožíváme naše životy.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Určitě chci zlepšit komunikaci mezi radnicí a vámi Líšňáky, a to zejména nad problémy, které vnímáte ve svém okolí a měli by se z úrovně radnice řešit. Prioritně se chci věnovat bezpečnosti, například zavedením kamerového systému a zlepšení veřejného pořádku jak v ulicích, tak i kolem opuštěných staveb, jako je např. bývalý objekt McDonald´s. Dále je mi blízká oblast dopravy, kde se chci věnovat zejména problémovým křižovatkám u LIDLu a náměstí Karla IV a v části cyklo-dopravy propojením cyklostezkami s okolními městskými částmi a to zejména se Slatinou. V oblasti rozvoje a výstavby pak přípravě domova pro seniory.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Jednoznačně účelně a umírněně tak, aby nebyla zásadním způsobem narušena stávající situace v Líšni co do dostupnosti školek i škol, zdravotní péče, dopravní dostupnosti automobilové i MHD v návaznosti na okolní městské části a centrum města Brna, občanské vybavenosti, služeb apod. Měli bychom podporovat spolky a sdružení v jejich sportovních, volnočasových a společenských aktivitách pro všechny věkové skupiny Líšňáků od malých dětí až po seniory. Musíme pokračovat v rekonstrukcích ať již polikliniky, obecních bytů a připravit další rekonstrukce budov občanské vybavenosti (školy atd.), zejména ty, jejichž technický stav si to vyžádá. Důležité je i dohlédnout na nový územní plán, aby zůstaly nedotčeny plochy např. kolem kostelíčku, zelených parků apod. a u ploch rozvojových dbát na to, aby splňovaly zejména bezproblémové dopravní napojení, svoji vlastní plnohodnotnou občanskou vybavenost a služby, to vše bez zásadního omezení funkčnosti stávající Líšně, aby stávající obyvatele případný rozvoj pocítili co možná nejméně a naopak jim byl ku prospěchu.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Doprava – vyřešit problémové křižovatky u LIDLu a náměstí Karla IV. včetně vyřešení celého prostoru náměstí. Bezpečnost – zavést kamerový systém, posílit bezpečnostní hlídky, či zvýšit počet pochůzkářů Městské policie. Domov pro seniory – vytipovat objekt či vhodný městský pozemek, zahájit projekční práce s následnou rekonstrukcí či výstavbou. Sociální péče pro důchodce – zřídit pečovatelskou službu usnadňující život našim seniorům. Péče o zeleň a úklid – například zřízením „rychlé Líšeňské roty“. Tato služba uklidí či odveze nahlášený nepořádek kterýmkoliv obyvatel Líšně maximálně do 48 hodin.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Na tradice, které se zde udržují, takže i naše děti si mohou budovat vztah a úctu ke starším generacím, hrdost na své předky a městkou část ve které vyrůstají. Je zde dobrá občanská vybavenost. Příjemnou se zdá i započatá investice v rokli, která má ambici být centrálním parkem Líšně. Naprosté sousedství s přírodou, takže je člověk ve městě ale přitom na venkově u lesa a rybníků. V neposlední řadě máme i relativně dobrou dostupnost MHD do centra města oproti jiným městským částem.

Komentáře

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na pojetí Vaší bezpečnosti:
Kamerový systém - co a kde by kamery hlídali a kdo by na ně koukal, MP Brno?
Posílit bezpečnostní hlídky - to znamená víc občanů do ulic, kteří by monitorovali a v případě potřeby volali MP, PČR?
MP Brno - navýšení strážniků - znamená to tlačit na město, aby navýšili počty strážniků pro revír Brno-východ, nebo existují i jiné možnosti?

Děkuji

Kamerový systém - chtěli bychom navázat na fungující bezpečnostní komisi zde v Líšni, která již před časem vytipovala a navrhla více než 10 nejproblémovějších míst v Líšni. Bohužel k instalaci kamer nedošlo. Následovat mohou postupně i další místa pokud to bude z pohledu zvýšení bezpečnosti potřeba. Dohled je otázkou diskuze a může mít několik variant od jednoduchého záznamového zařízení, který by v případě potřeby byl poskytnut zejména PČR až po dohodu o dohledu MP či PČR. Zcela zásadní je ale archivace záznamu v řádu několika dní.
Posílení bezpečnostních hlídek - jedná se nám o rozšíření bezpečnostních hlídek v ulicích, jejichž činnost je v dnešní době hodně časově omezena a nepokrývá tak zcela potřeby občanů Líšně. tyto hlídky mají přímý kontakt s MP i PČR a v případě potřeby je ihned volají pro potřeby zásahu.
Navýšení strážníků MP Brno - ideální případ by byla vlastní služebna MP v Líšni, kde budeme samozřejmě narážet na nákladovost, ale zkusit tuto variantu musíme, bude to o velkém tlaku na magistrát a primátora města Brna. Krajní možnost je maximální snaha o navýšení počtu strážníků pro naši lokalitu.
V úctě
PV

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.