Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Moje spojení s Líšní začíná v roce 2001. Nyní bydlím v Mariánském údolí.

Po zkušenostech vyplývajících z mého osobního i profesního života jsem se rozhodnul, že mám již dostatek zkušeností i jisté znalosti na to, abych přispěl ke zlepšení výkonu státní samosprávy a podílel se na řízení obce a zlepšení podmínek a prostředí k žití v Líšni.

Po dva roky jsem vykonával funkci I. místostarosty a řídil odbory školské a správy majetku.   

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Rád bych nyní zúročil své zkušenosti a poznatky z práce ve funkci člena rady a zastupitele.

Vím jak to chodí a co je třeba a jak činit, abych dosáhl stanovených cílů. Vím co mám dělat jak v Líšni, tak na magistrátu. Rád bych pokračoval v práci v rozjetých projektech. Znám možnosti výkonu správy městské části a limity rozpočtu Líšně. Znám potřeby oblastí, které jsem spravoval i potřeby obyvatel Líšně vyplývající z diskuzí s nimi.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Chtěl bych navázat na svou dosavadní práci a dokončit mnou rozpracované projekty.

Rád bych dovedl projekt Komunitního centra na Orlovně do fáze přijetí dotace a provedení rekonstrukce budovy a následně rozběhu práce spolků v Orlovně pro líšeňskou veřejnost.

Také bych chtěl zajistit finanční prostředky v rozpočtu na každý rok tak, aby mohla pokračovat rekonstrukce polikliniky po etapách podle projektové dokumentace. Na polikliniku bych chtěl přivést chybějící lékařské specialisty, aby poliklinika poskytovala komplexní zdravotní péči. Po kompletní rekonstrukci ZŠ Horníkova bych se chtěl podílet na projektech oprav zbytku našich MŠ a ZŠ, hlavně MŠ Michalova a ZŠ Holzova a Pohankova. V oblasti školství bych rád ovlivnil rozhodnutí zastupitelů při posuzování oprav kuchyní MŠ a ZŠ, abychom pro líšeňské děti zajistili kvalitní stravování. Pro zajištění služeb a bydlení našich seniorů budu prosazovat využití a opravu objektů Jatek na Ondráčkové a Kotlanové.   

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Líšeňští zastupitelé by měli víc spolupracovat s Brnem při realizaci projektu a výstavbě tramvajové linky na ulici Holzova. Lokalita v této oblasti bude jistě v budoucnosti vhodná a potřebná pro výstavbu potřebných bytů a infrastruktury i pro naše obyvatele, třeba byty pro mladé a seniory. Na to navazuje to, že celá oblast, Líšeň – Vinohrady – Slatina a Zábrdovice , je podhodnocená kapacitou krytých sportovišť a plaveckého stadionu. Zastupitelé těchto městských částí by se měli spojit a ve svých požadavcích postupovat společně a koordinovaně. 

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

V Líšni je potřeba zlepšit a zajistit bezpečnost našich občanů. Máme dva nové parky a v nich musí být bezpečno pro jejich uživatele, ať již zajištěním úklidu , nebo dohledem nad společensky přijatelným chováním. Znamená to koordinaci při práci městské policie v rovině Líšeň – magistrát, tak s okolními městskými částmi. Znamená to možná i vybudování kamerového systému v exponovaných částech. Bude potřeba vypracovat nová zadání veřejných soutěží na údržbu veřejné zeleně, které budou zohledňovat měnící se klimatické podmínky. Abychom měli Líšeň zelenou za cenu, kterou si budeme moci dovolit.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Jsem rád, že se při naší koaliční spoluúčasti, při zapracování našich připomínek a podnětů, podařilo dokončit již dlouhodobě rozpracované projekty. Také jsme se podíleli na nastartování nových, dlouhodobých projektů, které zajistí líšeňským občanům lépe využívat majetek a prostory vnitřní i vnější naší městské části. Naše koaliční působení a vystupování jsme vedli ve slušnosti k našim partnerům i opozici a tak jsme si snad zajistili dobrou výchozí pozici pro budoucí spolupráci v zastupitelstvu, která bude přínosem pro naše občany.

Komentáře

Dobrý den, píšete, že chcete podporovat napojení tramvají ul. Holzova. Proč tramvajová trať není projektována už s ohledem na rozšíření dané lokality? Ví se, že směrem k Zetoru - směrem od Holzovy má být masivní výstavba. Nebylo by logické zapracovat trasu tramvaje s ohledem na případnou výstavbu?

RE

Dobrý den, ale ona je plánována i masivní výstavba za ul.Letecká směrek k Podolí.Takže je logické že se bude tramvajové těleso nacházet tam kde je,uprostřed těchto plánovaných výstavb

RE

V souvislosti s výstavbou za ulicí Leteckou se počítalo v jedné z variant s napojením tramvaje do právě více zahuštěné oblasti (nové výstavby). Teď to vypadá, že se vlastně veškerá městská doprava přesouvá do oblasti Holzova. :-( Doufám, že napojení automobilové dopravy bude řešeno tak, aby oblast Letecká - Holzova nebyla jednou velkou křižovatkou. Navíc, Brno stále nedořešilo s krajem rozšíření ulice Holzovy na Slatinu. P+R u Lídlu a vize výstavby nahání hrůzu už teď.

Každý z výše uvedených příspěvků má svou logiku. Ale celé území se musí zpracovat jako celek, doprava, inženýrské sítě včetně zajištění dostatečných kapacit plynu, vody i odtoku splaškových vod. Také se musí území napojit na velký městský okruh a ostatní
brněnskou a krajskou dopravu. Vybudování tramvajové linky v místě původního drážního tělesa je jedním z prvních kroků, které
toto území zpřístupní pro obyvatele Líšně již nyní a pokud bude potřeba, tak v modifikované verzi i v budoucnosti.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.