Středa 20. února 2019
Vložil vlisni.cz on January 12, 2019
Ilustrační foto (zdroj: vlisni.cz)

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,

mnozí z Vás jste si v posledních týdnech oprávněně stěžovali na nedostatečný úklid sněhu. Toto byl jeden z prvních velkých úkolů, který jsem musel řešit po příchodu na radnici. Můžu Vás ujistit, že ve spolupráci s kolegy z úřadu jsem se ničemu jinému nevěnoval více a doufám, že už brzy uvidíme viditelné zlepšení. Každopádně cítím potřebu vysvětlit, jak celý systém úklidu sněhu funguje a co můžete očekávat.

Líšeň je pro údržbu veřejného prostoru rozdělena na tři okrsky a pro každý z nich je uzavřena rámcová smlouva s úklidovými firmami na léta 2016-2020 pokrývající nejen úklid sněhu, ale celkovou údržbu během roku. Okrsky 1 a 2 zahrnují v zásadě celé sídliště, kromě Kubíkovy, a dále rodinné domy pod Velkou Klajdovkou. Okrsek 3 je Stará Líšeň včetně Kubíkovy. Oba okrsky sídliště má na starosti firma PET group, a.s., která se stará jak o silnice, tak o chodníky. Stará Líšeň je trochu komplikovanější. Vysoutěžila ji firma FCC Česká republika, s.r.o., která přímo spravuje silnice, ale chodníky udržuje subdodavatelsky firma SUEZ (dříve SITA). Navíc drážní tělesa a zastávky tramvaje jsou ve správě Dopravního podniku města Brna. A hlavní komunikace, po kterých jezdí MHD (tzv. ZÁKOS), jsou udržovány Brněnskými komunikacemi. Nakonec jsou zde i některé soukromé pozemky, které jsou ovšem tak významné pro pohyb občanů, že je radnice nechává udržovat také, zejména chodník od zastávky Novolíšeňská na Sedláčkovu.

Pro všechny tři okrsky platí stejné podmínky pro úklid. Jednotlivé komunikace jsou rozděleny do tří kategorií podle priorit. Nejvyšší prioritu mají hlavní komunikace, zastávky MHD, sběrné chodníky k nim a okolí škol a polikliniky. Měly by být uklizeny v rozmezí 1-4 hodin od nasněžení. V druhém pořadí jsou ostatní silnice a chodníky, kde je lhůta 2-7 hodin. A na třetím místě jsou přístupové chodníčky k jednotlivým domovním vchodům (4-8 hodin). Při nočním sněžení by úklid měl začít nejpozději v 5:00 ráno ve všední den a v 7:00 o víkendech. Při pokračujícím sněžení, tj. když leží vrstva sněhu na chodnících anebo aspoň 3 cm na silnicích, se provádí opakovaný zásah. Samozřejmě normy nepočítají s kompletním úklidem chodníků, ale pouze se zmírňováním zimních podmínek, tedy vytvořením koridoru pro průchod.

Na radnici jsme zavedli systém kontroly provádění úklidu. Kontrolám se věnuje jeden pracovník většinu své pracovní doby a někteří další příležitostně. I tak ale nemáme tolik pracovníků, aby dokázali zkontrolovat všechny ulice každý den. Proto vítáme i podněty od občanů. Při opomenutí některých úseků či nedodržení stanovených lhůt, je možné se obracet přímo na úklidové firmy. Společnost PET group, a.s., tedy pro sídliště, provozuje dispečink na čísle 545 217 445 anebo je možné volat přímo vedoucího odklízecí čety v Líšni, pana Poppa (775 729 168). Firmy FCC a SUEZ bohužel nezveřejňují čísla konkrétních pracovníků, kteří mají na starost Starou Líšeň, a proto je možné je kontaktovat jen na centrálním čísle (548 422 011-13). V každém případě se však můžete obracet i na úřad, konkrétně pana Babáčka, pana Kůse nebo na mě. Všechny potřebné kontaktní údaje najdete na stránce www.brno-lisen.cz pod záložkou Úřad.

Nedostatky jsou někdy způsobeny i nevhodným parkováním na chodnících, kvůli kterým čistící mechanismy nemohou projet anebo najet na chodníky. Proto bych chtěl apelovat na všechny řidiče, aby vždy nechávali alespoň 1,5m prostoru na chodnících a nestáli v místech nájezdů na chodníky (snížené obrubníky).

Doufám, že přijatá opatření a soustavné kontroly zlepší standard zimní údržby. A zároveň bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří uklízejí chodníky před svými domy sami. Je to velká pomoc pro obec a hlavně bezpečnost ostatních občanů zejména v prvních hodinách sněžení.

Martin Příborský, II. místostarosta

Kategorie: 

Komentáře

A jaká jsou ty přijata opatření?

Vážený pane místostarosto,
je pěkné jak popisujete problémy s úklidem sněhu, kde dokonce v závěru zmiňujete problematické parkování aut (mj. máte v kompetenci i dopravu). Ale špatně parkují vozy by měla řešit policie (městská nebo státní). Jenže se tak neděje, resp. děje, ale v určitých hodinách. Jak si mám vysvětlit sdělení příslušníků městské policie, že pokud se mi něco nelíbí, že mám volat a BONZOVAT! Já nechci být jak náš pan premiér, který podněcuje v lidech udávaní (minulost se nezapře).......podle mne by zde měla být na prvním místě aktivní prevence.....tzn. častější kontrola a hlavně vymáhání dodržování předpisů.
Krásným příkladem může být situace v blízkosti kostela, kde se parkuje všude možně, nedodržuje se předepsaná jednosměrka při výjezdu od restaurace od Libušky. Před centrem Pastelka parkují rodiče i ve dvou řadách a to nemluvím o situaci při bohoslužbách v kostele (moto: Parkuj kde se dá! Bůh ti to promine:))......i orientační radar u Libušky našel své sekundární využití. Děti si zde testují rychlost běhání a podle čísel snad i řidiči, kolik mohou jet v obci. Např. včera zde projel jeden autobus MHD 60 km a jedno terénní vozidlo dokonce 90!
To jsou problémy, které máte řešit a ne zdůvodňovat proč to nejde.........vždyť jako zastupitelem MČ nejste prvním rokem.......to bylo zase plno volebních slibů (keců)! Hold politický matador se nezapře!

Vážený pane Novotný,
chápu, že Vás trápí nedodržování dopravních předpisů, stejně jako mě. Cestování osobním autem patří k dnešnímu životnímu stylu mnoha lidí a zakázat nelze. Nezbývá nám tedy než situaci zlepšovat postupnými kroky. A ve spolupráci s policií, která má nejen rozhodující slovo, ale také velmi omezené kapacity. Proto nemůže stát na každém rohu a působit preventivně. Snažíme se o to alespoň ráno u škol, ale ani zde nemáme dostatek příslušníků, aby pokryli všechny přechody.
Co se týká parkování, v některých částech Líšně je velký nedostatek parkovacích míst. Proto respektuji, že je policie tolerantní ke špatnému parkování například v některých ulicích sídliště. A chci, abychom raději u domů postupně vytvářeli nová parkovací místa pro osobní vozy. Naopak náklaďáky včetně dodávek bychom chtěli vytlačit na větší parkoviště, pokud jsou v rozumné vzdálenosti. Jinde, jako např. okolo Vámi zmiňovaného kostela, už ale žádná místa nevytvoříme. Proto musíme hledat nějaký rozumný kompromis. Já nebudu volat policii na rodiče vyzvedávající svoje děti, pokud sice na chvíli špatně zaparkují, ale nikoho neblokují. Ovšem je právem každého policii zavolat, třeba když se vám někdo postaví před garáž. Policie pak přijede a rychle to vyřeší.
Co se týká rychlosti, tady bych si přál také razantnější přístup. Policie má však jiné postupy. Měřit rychlost někde nemůže, jinde nechce a stacionární radary jsou v kompetenci Brněnských komunikací, které to dosud moc neřešili. Teprve dnes se začíná mluvit například o úsekovém měření. V pondělí jsme o tom hodiny diskutovali na dopravní komisi, ale ničeho jsme se zatím nedobrali. Naším cílem musí být změnit tento přístup z úrovně města Brna, abychom měli k dispozici více technický nástrojů, jak překračování rychlosti předcházet.
Martin Příborský, II. místostarosta

Tolerance porušování dopravních předpisů? No, koukám, že jste asi ve funkci OMYLEM!

Pane místostarosto, to myslíte opravdu vážně, že je potřeba tolerovat dopravní přestupky?
Kdo jiný než volený představitel by měl ctít právo a zákony? Pokud se to Vašemu přesvědčení příčí, tak nekandidujte !!!

Drtivá většina dopravních přestupků v Nové Líšni je dána pohodlností vlastníků automobilů, kdy chtějí stát u svého vchodu ať stojí kde stojí.
Takže stojí na chodníku, na trávě, v křižovatce, v zákazu ZASTAVENÍ. Viz např. ulice Molákova, Horníkova, Zikova, Elplova, Synkova...
I tam, kde se vybudovala nová místa (Molákova) parkují tak, že je průjezdný pouze jeden jízdní pruh na obousměrné komunikaci (nenechají 6m) Městská policie tohle ignoruje. Projíždí kolem a dělá, že to nevidí. Jediné, co ji přiměje k akci je bonzování. Pěší hlídka? Asi by si ošoupala nohy, roky jsem ji nepotkal. Když je zastavíte, tak se Vás zeptají, jestli jste místní, že se nad těmi přestupky pohoršujete a jedou dál (nic neudělají)
Výsledek je, že s kočárkem musíte po silnici, protože po chodníku neprojedete. Na Zikové (u Logo centra) se v zákazu zastavení parkuje na obou stranách a to i na zeleni a prostředek mají auta za silnici. Jdete s kočárkem nebo dětmi za ruku, (po zbytku chodníku) auto na Vás troubí a najíždí, že mu máte uhnout (mezi stojící auta), protože on prostě jede a nemá kudy.
Hasiči? Kdy naposledy proběhlo cvičení průjezdnosti nejlépe večer nebo ráno? Sám jsem byl svědkem, že neprojedou (Molákova) od polikliniky do sídliště kvůli vozům v křižovatkách a zůženích. Nedávné cvičení hasičů v Salesku dopadlo taktéž špatně. Neprojeli.
Takže až se někdy hasiči nedostanou na místo včas, nebo auto srazí na těchto místech dítě/člověka, tak (kromě vlastníka) za to budete zodpovědný i Vy ze své funkce, že veřejně podporujete toto chování a hlavně proti tomu nic neděláte.
Budete tolerovat přestupky, nebo chránit děti na chodníku případně v Salesku?

Je to smutné, ale na některé majitele odložených aut působí pouze represe. Místa (na okrajích) a nejen tam je dost, ale pohodlnost bez trestu je výhodnější. 100m je pro některé příliš daleko.

Nevím proč lidé, jenž parkují mezi paneláky, by měli být zvýhodňováni a tolerováni policií. Nyní se tam někde nedá ani projet s kočárkem po chodníku a musím chodit po silnici. Měla by se zde zřídit předplacená místa, a kdo chce parkovat blízko svého domu, ať si za to zaplatí adekvátní cenu. Pro ostatní zřídit parkovací dům. Určitě se najde developer, který to vybuduje. Já jsem si také musel u svého nového domku zřídit na svém pozemku dvě parkovací místa a rád bych posunul dům až na hranici chodníku a parkoval před domem na veřejné komunikaci. Pozemek, jenž jsem musel rezervovat pro auta je nějakých 50m2. Při cenách stavebního pozemku v Líšni je to minimálně půl milionu a více. O to jsem mohl mít větší zahradu. Je to nepopulární krok a znamenalo by to ztrátu voličů. Mělo by se však měřit všem stejným metrem a ne řešit parkování u nových bytovek a domů. Starousedlíky nechat být, ty zaplatíme z veřejných prostředků všichni.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Ochranu proti SPAMU.Odesláním komentáře akceptujete Podmínky ochrany osobních údajů