Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on January 12, 2019
Ilustrační foto (zdroj: vlisni.cz)

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,

mnozí z Vás jste si v posledních týdnech oprávněně stěžovali na nedostatečný úklid sněhu. Toto byl jeden z prvních velkých úkolů, který jsem musel řešit po příchodu na radnici. Můžu Vás ujistit, že ve spolupráci s kolegy z úřadu jsem se ničemu jinému nevěnoval více a doufám, že už brzy uvidíme viditelné zlepšení. Každopádně cítím potřebu vysvětlit, jak celý systém úklidu sněhu funguje a co můžete očekávat.

Líšeň je pro údržbu veřejného prostoru rozdělena na tři okrsky a pro každý z nich je uzavřena rámcová smlouva s úklidovými firmami na léta 2016-2020 pokrývající nejen úklid sněhu, ale celkovou údržbu během roku. Okrsky 1 a 2 zahrnují v zásadě celé sídliště, kromě Kubíkovy, a dále rodinné domy pod Velkou Klajdovkou. Okrsek 3 je Stará Líšeň včetně Kubíkovy. Oba okrsky sídliště má na starosti firma PET group, a.s., která se stará jak o silnice, tak o chodníky. Stará Líšeň je trochu komplikovanější. Vysoutěžila ji firma FCC Česká republika, s.r.o., která přímo spravuje silnice, ale chodníky udržuje subdodavatelsky firma SUEZ (dříve SITA). Navíc drážní tělesa a zastávky tramvaje jsou ve správě Dopravního podniku města Brna. A hlavní komunikace, po kterých jezdí MHD (tzv. ZÁKOS), jsou udržovány Brněnskými komunikacemi. Nakonec jsou zde i některé soukromé pozemky, které jsou ovšem tak významné pro pohyb občanů, že je radnice nechává udržovat také, zejména chodník od zastávky Novolíšeňská na Sedláčkovu.

Pro všechny tři okrsky platí stejné podmínky pro úklid. Jednotlivé komunikace jsou rozděleny do tří kategorií podle priorit. Nejvyšší prioritu mají hlavní komunikace, zastávky MHD, sběrné chodníky k nim a okolí škol a polikliniky. Měly by být uklizeny v rozmezí 1-4 hodin od nasněžení. V druhém pořadí jsou ostatní silnice a chodníky, kde je lhůta 2-7 hodin. A na třetím místě jsou přístupové chodníčky k jednotlivým domovním vchodům (4-8 hodin). Při nočním sněžení by úklid měl začít nejpozději v 5:00 ráno ve všední den a v 7:00 o víkendech. Při pokračujícím sněžení, tj. když leží vrstva sněhu na chodnících anebo aspoň 3 cm na silnicích, se provádí opakovaný zásah. Samozřejmě normy nepočítají s kompletním úklidem chodníků, ale pouze se zmírňováním zimních podmínek, tedy vytvořením koridoru pro průchod.

Na radnici jsme zavedli systém kontroly provádění úklidu. Kontrolám se věnuje jeden pracovník většinu své pracovní doby a někteří další příležitostně. I tak ale nemáme tolik pracovníků, aby dokázali zkontrolovat všechny ulice každý den. Proto vítáme i podněty od občanů. Při opomenutí některých úseků či nedodržení stanovených lhůt, je možné se obracet přímo na úklidové firmy. Společnost PET group, a.s., tedy pro sídliště, provozuje dispečink na čísle 545 217 445 anebo je možné volat přímo vedoucího odklízecí čety v Líšni, pana Poppa (775 729 168). Firmy FCC a SUEZ bohužel nezveřejňují čísla konkrétních pracovníků, kteří mají na starost Starou Líšeň, a proto je možné je kontaktovat jen na centrálním čísle (548 422 011-13). V každém případě se však můžete obracet i na úřad, konkrétně pana Babáčka, pana Kůse nebo na mě. Všechny potřebné kontaktní údaje najdete na stránce www.brno-lisen.cz pod záložkou Úřad.

Nedostatky jsou někdy způsobeny i nevhodným parkováním na chodnících, kvůli kterým čistící mechanismy nemohou projet anebo najet na chodníky. Proto bych chtěl apelovat na všechny řidiče, aby vždy nechávali alespoň 1,5m prostoru na chodnících a nestáli v místech nájezdů na chodníky (snížené obrubníky).

Doufám, že přijatá opatření a soustavné kontroly zlepší standard zimní údržby. A zároveň bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří uklízejí chodníky před svými domy sami. Je to velká pomoc pro obec a hlavně bezpečnost ostatních občanů zejména v prvních hodinách sněžení.

Martin Příborský, II. místostarosta

Kategorie: 

Komentáře

A jaká jsou ty přijata opatření?

Vážený pane místostarosto,
je pěkné jak popisujete problémy s úklidem sněhu, kde dokonce v závěru zmiňujete problematické parkování aut (mj. máte v kompetenci i dopravu). Ale špatně parkují vozy by měla řešit policie (městská nebo státní). Jenže se tak neděje, resp. děje, ale v určitých hodinách. Jak si mám vysvětlit sdělení příslušníků městské policie, že pokud se mi něco nelíbí, že mám volat a BONZOVAT! Já nechci být jak náš pan premiér, který podněcuje v lidech udávaní (minulost se nezapře).......podle mne by zde měla být na prvním místě aktivní prevence.....tzn. častější kontrola a hlavně vymáhání dodržování předpisů.
Krásným příkladem může být situace v blízkosti kostela, kde se parkuje všude možně, nedodržuje se předepsaná jednosměrka při výjezdu od restaurace od Libušky. Před centrem Pastelka parkují rodiče i ve dvou řadách a to nemluvím o situaci při bohoslužbách v kostele (moto: Parkuj kde se dá! Bůh ti to promine:))......i orientační radar u Libušky našel své sekundární využití. Děti si zde testují rychlost běhání a podle čísel snad i řidiči, kolik mohou jet v obci. Např. včera zde projel jeden autobus MHD 60 km a jedno terénní vozidlo dokonce 90!
To jsou problémy, které máte řešit a ne zdůvodňovat proč to nejde.........vždyť jako zastupitelem MČ nejste prvním rokem.......to bylo zase plno volebních slibů (keců)! Hold politický matador se nezapře!

Vážený pane Novotný,
chápu, že Vás trápí nedodržování dopravních předpisů, stejně jako mě. Cestování osobním autem patří k dnešnímu životnímu stylu mnoha lidí a zakázat nelze. Nezbývá nám tedy než situaci zlepšovat postupnými kroky. A ve spolupráci s policií, která má nejen rozhodující slovo, ale také velmi omezené kapacity. Proto nemůže stát na každém rohu a působit preventivně. Snažíme se o to alespoň ráno u škol, ale ani zde nemáme dostatek příslušníků, aby pokryli všechny přechody.
Co se týká parkování, v některých částech Líšně je velký nedostatek parkovacích míst. Proto respektuji, že je policie tolerantní ke špatnému parkování například v některých ulicích sídliště. A chci, abychom raději u domů postupně vytvářeli nová parkovací místa pro osobní vozy. Naopak náklaďáky včetně dodávek bychom chtěli vytlačit na větší parkoviště, pokud jsou v rozumné vzdálenosti. Jinde, jako např. okolo Vámi zmiňovaného kostela, už ale žádná místa nevytvoříme. Proto musíme hledat nějaký rozumný kompromis. Já nebudu volat policii na rodiče vyzvedávající svoje děti, pokud sice na chvíli špatně zaparkují, ale nikoho neblokují. Ovšem je právem každého policii zavolat, třeba když se vám někdo postaví před garáž. Policie pak přijede a rychle to vyřeší.
Co se týká rychlosti, tady bych si přál také razantnější přístup. Policie má však jiné postupy. Měřit rychlost někde nemůže, jinde nechce a stacionární radary jsou v kompetenci Brněnských komunikací, které to dosud moc neřešili. Teprve dnes se začíná mluvit například o úsekovém měření. V pondělí jsme o tom hodiny diskutovali na dopravní komisi, ale ničeho jsme se zatím nedobrali. Naším cílem musí být změnit tento přístup z úrovně města Brna, abychom měli k dispozici více technický nástrojů, jak překračování rychlosti předcházet.
Martin Příborský, II. místostarosta

Tolerance porušování dopravních předpisů? No, koukám, že jste asi ve funkci OMYLEM!

Pane místostarosto, to myslíte opravdu vážně, že je potřeba tolerovat dopravní přestupky?
Kdo jiný než volený představitel by měl ctít právo a zákony? Pokud se to Vašemu přesvědčení příčí, tak nekandidujte !!!

Drtivá většina dopravních přestupků v Nové Líšni je dána pohodlností vlastníků automobilů, kdy chtějí stát u svého vchodu ať stojí kde stojí.
Takže stojí na chodníku, na trávě, v křižovatce, v zákazu ZASTAVENÍ. Viz např. ulice Molákova, Horníkova, Zikova, Elplova, Synkova...
I tam, kde se vybudovala nová místa (Molákova) parkují tak, že je průjezdný pouze jeden jízdní pruh na obousměrné komunikaci (nenechají 6m) Městská policie tohle ignoruje. Projíždí kolem a dělá, že to nevidí. Jediné, co ji přiměje k akci je bonzování. Pěší hlídka? Asi by si ošoupala nohy, roky jsem ji nepotkal. Když je zastavíte, tak se Vás zeptají, jestli jste místní, že se nad těmi přestupky pohoršujete a jedou dál (nic neudělají)
Výsledek je, že s kočárkem musíte po silnici, protože po chodníku neprojedete. Na Zikové (u Logo centra) se v zákazu zastavení parkuje na obou stranách a to i na zeleni a prostředek mají auta za silnici. Jdete s kočárkem nebo dětmi za ruku, (po zbytku chodníku) auto na Vás troubí a najíždí, že mu máte uhnout (mezi stojící auta), protože on prostě jede a nemá kudy.
Hasiči? Kdy naposledy proběhlo cvičení průjezdnosti nejlépe večer nebo ráno? Sám jsem byl svědkem, že neprojedou (Molákova) od polikliniky do sídliště kvůli vozům v křižovatkách a zůženích. Nedávné cvičení hasičů v Salesku dopadlo taktéž špatně. Neprojeli.
Takže až se někdy hasiči nedostanou na místo včas, nebo auto srazí na těchto místech dítě/člověka, tak (kromě vlastníka) za to budete zodpovědný i Vy ze své funkce, že veřejně podporujete toto chování a hlavně proti tomu nic neděláte.
Budete tolerovat přestupky, nebo chránit děti na chodníku případně v Salesku?

Je to smutné, ale na některé majitele odložených aut působí pouze represe. Místa (na okrajích) a nejen tam je dost, ale pohodlnost bez trestu je výhodnější. 100m je pro některé příliš daleko.

Asi jsem se nevyjádřil úplně jasně, takže to ještě jednou vysvětlím. Vyjadřoval jsem se pouze k případům, kdy špatné parkování nikoho neomezuje a kde není jiná možnost v rozumné vzdálenosti. Parkování, které brání vjezdu některých vozidel nebo neumožňuje projet s kočárkem po chodníku, je samozřejmě nepřípustné. Viz také odstavec o nevhodném parkování v mém článku. Stejně nepřijatelné je poškozování majetku například stáním na trávě nebo porušování předpisů jen „z pohodlnosti“ tam, kde je dost parkovacích míst v blízkém okolí. A já doufám, že takové případy policie tolerovat nebude.

Vážený pane místostarosto, pravidla jsou daná a mají je dodržovat všichni..........a nepomůže Vám ani alibistické vyjadřování, které svědčí o Vaši nekompetentnosti a vede občany k zamyšlení nad Vaším titulem JUDr.! Momentálně jste stal svým vyjadřovaní členem klubu ministryně Novákové:) Nechcete radši odstoupit z funkce?

Děkuji za projevení zdravého rozumu.

Aby nedošlo k mýlce, upresňuji že zdravý rozum projevuje pan místostarosta, nikoliv pan Novotný.

Nevím proč lidé, jenž parkují mezi paneláky, by měli být zvýhodňováni a tolerováni policií. Nyní se tam někde nedá ani projet s kočárkem po chodníku a musím chodit po silnici. Měla by se zde zřídit předplacená místa, a kdo chce parkovat blízko svého domu, ať si za to zaplatí adekvátní cenu. Pro ostatní zřídit parkovací dům. Určitě se najde developer, který to vybuduje. Já jsem si také musel u svého nového domku zřídit na svém pozemku dvě parkovací místa a rád bych posunul dům až na hranici chodníku a parkoval před domem na veřejné komunikaci. Pozemek, jenž jsem musel rezervovat pro auta je nějakých 50m2. Při cenách stavebního pozemku v Líšni je to minimálně půl milionu a více. O to jsem mohl mít větší zahradu. Je to nepopulární krok a znamenalo by to ztrátu voličů. Mělo by se však měřit všem stejným metrem a ne řešit parkování u nových bytovek a domů. Starousedlíky nechat být, ty zaplatíme z veřejných prostředků všichni.

A příjezdovou cestu k Vašemu domu platil kdo?
Obyvatelé panelových domů široce dotují majetele nomovitostí ve staré Líšni, Vaše bozostzšná kritika velice nepatřičná!

Pane Pavel, kritika je oprávněná. Proč obyvatelé na sídlišti mají mít možnost zadarmo parkovat na parkovištích, jenž bylo placeno z rozpočtu. Ať je všem měřeno stejným metrem. Já jsem si také vybudoval svoje parkoviště. Musím mít garáž a 2 parkovací místa před domem. Chceš parkovat na sídlišti, tak si za to zaplať. Od městské policie žádná tolerance. Pravidla silničního provozu jsou jasně dány. Pokud já bych si zaparkoval na chodníku, měl bych tam městskou policii za chvíli a nikdo by to netoleroval. Jak je to běžné na sídlišti, neboť tam je to jiná situace, podle pana mistostarosty.
Na příjezdovou cestu a chodníky jsme se skládali a převedli městu, aby zabezpečovalo údržbu.

Pane Pavel, prostě je to tak. Sídliště byla vytvořena před 30 roky a nikdo nepočítal, že každá domácnost bude mít auto. Některé domácnosti mají i dvě auta. Kapacita parkovacích míst na to nestačí. Nikdo nechce za parkování platit, neboť obyvatelé sídliště berou jako samozřejmost, že vždy měli možnost parkovat zadarmo. To je však neudržitelné. Město s tím nechce nic dělat, a pokud se má vybudovat parkovací dům, tak to lidé nechtějí, neboť by ztratili zeleň a museli by platit za místo v parkovacím domě. Každý si hají svoje.

Líšeň je dost kopcovitá a jsem si jist, že parkovací dům(y) by se vlezl pod povrch viz. garáže u Janáčkova divadla – podle mého perfektní. Pokud by cena parkování byla přijatelná, každý si může vybrat, jestli chce stát nelegálně na chodníku nebo v podzemkách. A zeleni se neubere ani chlup.

Jak ty trubko dotuješ majitele nemovitostí??? Vysvětli ty socko.

Vazeny pane mistostarosto,

s byvalym panem mistostarostou jsem se snazil doresit obnovu bileho dopravniho znaceni na prijezdove silnici k Salezku, ktere jiz neni na silnici/chodniku vyditelne, a jehoz vysledkem je to, ze tam, kde se maji chodit chodci, stoji auto. Byvali mistostarosta slibil, ze bude znaceni obnovene, ale kvuli novemu zastupitelstvu jiz nestihl dokoncit. Nemohl byste s tim prosim neco udelat.

Jeste poznamku k parkovani rodicu/bydlicich na ulici Hornikova u chodniku, kde prechazi deti do skoly. Na danem miste neni znaceny prechod, a staci se tam jit rano podivat, kde vsude parkuji auta, ktera znemoznuji detem vztoupit do vozovky tak, aby se mohl rozhlednout. Hornicek musi na dane misto posilat cloveka, aby detem pomahal prejit, a preci jenom by stacilo tak malo, aby tam majitele aut tak bezohledne neparkovali. Posilam Vam tedy dalsi podnet k reseni konkretnich situaci.

Vážený pane Vašku,
děkuji za Váš podnět. Na místě jsem se byl dnes podívat s referentem dopravy.
Co se týká Saleska, budeme řešit obnovu vodorovného značení, případně doplněného o bariery, které by řidiče nutily parkovat na vyhrazených místech.
U základní školy Horníkova požádáme policii o povolení zřízení přechodu a také o častější kontroly nevhodně odstavených aut. Doufejme, že nám vyhoví.

Vazeny pane mistostarosto,

dekuji za Vasi iniciativu ohledne vyznaceni vodorovneho znaceni. Co se tyce situace prechodu u skoly Hornikova, odkazal bych Vas nejprve na spolek Hornicek, ktery pri ZS Hornikova https://hornicek-brno.webnode.cz existuje, a ktery se snazi jiz dlouho dobu situaci resit. Podepisovala se petice smerem k MMB, byvaly druhy mistostarosta jednal primo s OD MMB, ale cela vec se obvykle zasekla na poslednim clanku, a sice policii CR. Parkovani aut v tesne blizkosti mista urceneho pro prechazeni, kdy ani ridici na prechazejici chodce, ani deti na prijizdejici auta, nevidi. To same parkovani na druhe strane chodniku, ktere neumozni pruchod kolem zaparkovanych aut (na strane u ZS). Dekuji za cas a energii, kterou tomu venujete.

Vážení, velice by mě zajímalo, proč na přechodu, směrem ke škole, zdržují každé ráno dopravu hlídky a pomáhají děckách, které lezou přes přechod,místo aby je nahnali do podchodu, který nás stál a radnici nemalé peníze? Můžete mě laskavě pane místostarosto,(starosta se s touhle prkotinou nebude zaobírat, aby mě odpověděl),proč je neženete podchodem. Nač tam vlastně je?????, Už delší dobu o tomhle přemýšlím. Nejprve se vynaloží obrovská suma peněz za rekonstrukci, aby se poté nepoužíval???Nechápu.

Janko, to chce klid a nohy v teple. Za mne (rodiče žáků na ZŠ Novolíšeňská) je to naopak super.

Jestli jste Starý nejen jménem, tak si dejte nohy do tepla sám a jakožto duchna, asi nejezdíte autem a tudíž nemáte kam pospíchat.

Tak na to Vám odpovím, co mi Městapo kdysi na tento dotaz odpovědělo. Oni prý nemohou nikoho nutit/vychovávat ten podchod používat, takže jen dohlíží na ten přechod. Kocourkov. Takto se akorát děti naučí podchody ignorovat, chodit se kde je jim libo v domnění, že zpoza keře vždy vyskočí nějaký hrdina, co je ochrání.

Přesně tak. Přítomnost hlídky je oprávněná u školy. I já jako rodič oceňuji, že to tam někdo hlídá. Souhlasím však s p. Jankou, že by hlídka neměla zastavovat auta, ale směřovat žáky do podchodu pokud tam je. Pokud jedete autem ráno do práce, stojíte u každé školy, neboť vás buď zastavuje hlídka nebo dáváte přednost lidem na přechodu nebo stojíte v koloně, neboť každý rodič zastaví před školou, vysadí dítě, chce pusu, zamávání a teprve po 30 sekundách se rozjíždí. Pokud je takových rodičů před Vámi 10 je to hned 5 minut v koloně.

Jen ten, na kterého jsem svůj dotaz směřovala, mlčí jak Fučík. Ale , co jsem vlastně mohla očekávat???Přesto děkuji.

Zkuste ve všední den vstát o 2 minuty dříve. Případné zdržení na přechodu v řádu max. desítek vteřin Vás pak nezaskočí.
Zkuste se na to podívat tak, že MP chrání zdraví desítek přecházejících dětí i dospělých a skutečně nemá pravomoc honit lid z přechodu do podchodu.
Zkuste se zamyslet nad svým sobeckým myšlením „já spěchám, ostatní z cesty“.
Zkuste jezdit jinudy a ráno se vyhnout tomuto místu, aby Vás to tak nerozčilovalo.
Zkuste oslovit nějakého poslance či senátora, aby navrhl legislativní úpravu že „kde je podchod, nesmí se na přechod“
Zkuste nám nevykládat, že tam stojíte každý den… já tam jezdím také a MP spravedlivě střídá takt, kdy zastavuje chodce a pouští auta.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.