Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on June 08, 2020

Vážený pane starosto, vážení členové Rady, vážení zastupitelé městské části Brno-Líšeň,

po průběhu veřejné schůze Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň dne 28. května 2020 a po vyhodnocení informací, které tam zazněly k plánované rekonstrukci nákupního centra Kotlanova, se Vám rozhodli občané bydlící v této části Líšně prostřednictvím našeho spolku zaslat otevřený dopis.

Již několik měsíců nečinně přihlížíte záměru místostarostky Ing. arch. Kremitovské z hnutí ANO prosadit na tomto objektu nástavbu bytů, aniž by se vyřešilo to hlavní, a to smysluplné využití a modernizace zchátralého nákupního centra Kotlanky. Centra, které by mělo občanům Líšně poskytovat s ohledem na současné standardy výrazně lepší služby, obchody a volnočasové využití pro občany. Teprve po vyjasnění tohoto využití by se měly řešit dispozice prostor a projektování a způsob financování celé investice.

Místo toho se paní místostarostka rozhodla pro objemovou studii na „Centrum Kotlanova“, přičemž po celou dobu přehlížíte její nestandardní postup při zadávání této veřejné zakázky a možný střet zájmů. Na to vše již delší dobu občané Líšně poukazují na sociálních sítích. A Vaše reakce? Tolerance a u některých přímá podpora.

Jak někdo ve veřejných diskusích trefně uvedl, obchodní a volnočasové centrum Kotlanka je vskutku ostudou Líšně. Neudržované a zanedbané, dlouhá léta se do něj neinvestovalo, ač jde o identickou lokalitu jako na ulici Masarova, je to jako nebe a dudy. O jeho revitalizaci se hovoří dlouho, v rozpočtech je na přípravu projektové dokumentace několik let pamatováno. Ale nikdy nikoho nenapadlo u těchto objektů na ulici Masarova nebo Kotlanova navrhovat bytovou nástavbu v už tak bytovou výstavbou přetížené lokalitě. To jsme museli počkat až na paní místostarostku Ing. arch. Kremitovskou. V „péči“ má Kotlanku od roku 2018, v prosinci 2019 navrhla bod programu na jednání Rady městské části s „objemovou studií“ a bez výběrového řízení zadala její zpracování společnosti Atelier WIK, společnosti dlouhodobě pracující pro developery angažující se v Líšni (bytový komplex Houbalova, bytové domy a ubytovny Horníkova, obytný soubor „Rezidence Novolíšeňská“, obytný soubor na ul. Houbařská). Jak je možné, že zakázka na objemovou studii nebyla zveřejněna tak, aby byl umožněn přístup k této zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení dalším uchazečům bez rozdílu, ale naopak, dle nabídky společnosti ATELIER WIK, s.r.o. byla rovnou této společnosti schválena výjimka?

Výstupem objemové studie byla jednopodlažní „lehká“ nástavba komunitního bydlení pro seniory, což bylo ihned prezentováno v Líšeňských novinách. Dle opakovaného vyjádření místostarostky nebylo a není nikterak řešeno financování, dotační podmínky, stanovení úplaty za nájemné a služby v rámci komunitního bydlení seniorů si také evidentně nezjistila, jinak by nemohla sdělovat, že nájemné „by bylo stanoveno v souladu s vyhláškou“. Nevíme, který senior by uvítal bydlení nad hlučnými restauracemi, navíc pro bydlení seniorů je zvažovaná daleko vhodnější lokalita na ul. Poláčkova. Nově paní místostarostka hovoří i o „startovacích bytech“ pro mladé. Senioři nebo junioři, to je jedno, hlavně, aby to mělo sociální rozměr a vedlo to k bytové nástavbě. Když si občané docházeli na úřad pro informace, nikdo jiný k této akci neuměl nic říci, o všem prý rozhoduje paní místostarostka.

Paní místostarostka vymyslela bytovou nástavbu na Kotlance, dva dny před zasedáním Rady obdržela nabídku na zpracování objemové studie na „Centrum Kotlanova“, kterou předložila Radě ke schválení jako výjimku z postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby. Namísto řádné důvodové zprávy byl doslova opsán text z nabídky Atelieru WIK. Jak je možné, že paní místostarostka Ing. arch. Kremitovská nepohlídala řádný postup při vystavení objednávky, nenahlásila svůj střet zájmů atd.?

A co se týká nedodržení pevné a nepřekročitelné ceny? To nám při interpelacích paní místostarostka vysvětlila: „…co se týká ceny, tam vlastně došlo k tomu, že našimi koaličními partnery bylo na Radě zažádáno, že chcou i statický průzkum, takže tam se potom navyšovala cena, toto už nebylo v mé kompetenci, to vyřizoval investiční technik, který s nimi jednal, a v podstatě pro mě v tu chvíli skončilo odsouhlasením Rady tohoto materiálu…“. To znamená, že si úředníci mohou takto neoprávněně zvednout cenu zakázky i bez schválení Radou městské části?

Veřejně se mezi občany v Líšni povídá, že si koalice rozdělila „své“ sféry zájmů a navzájem se podporuje, nebo si alespoň neškodí. Doposud se to zdálo jako řeči. Až nám to paní místostarostka při interpelacích potvrdila, když na otázku „…jestli je toto standardní postup, že přijde jedna konkrétní cenová nabídka, není jich více a Rada udělí výjimku 2 dny potom, co přijde tato nabídka?“ odpověděla „…pokud některý s koaličních partnerů předloží něco stejného, nemám s tím problém to odhlasovat…“.

Občané bydlící v této části Líšně si přejí, aby byl objekt zrekonstruován bez nástavby a byly v něm umístěny služby a obchody, které v okolí dlouhodobě scházejí. Místo, aby se paní místostarostka zajímala, které chybějící služby to jsou, co zde občané postrádají, aby se Kotlanka stala přirozeným centrem s rozvinutou okolní zelení a vzhledným čistým prostranstvím bez odpadků, kde se lidé setkávají, místo aby hledala reprezentativnějšího nájemce obchodu s potravinami, zkoumala zájem budoucích nájemců poskytujících potřebné služby s možností jejich finanční spoluúčasti na rekonstrukci vnitřních prostor, projednala s líšeňskými živnostníky (zelináři, řezníky, pekaři, zemědělci aj.) možnost provozování obchůdků, zjišťovala potřeby ploch pro volnočasové aktivity, tak nechá město Brno, resp. nás všechny daňové poplatníky a voliče zaplatit objemovou studii s bytovou nástavbou a nemluví se o ničem jiném, než o výstavbě bytů na Kotlance. Jenže v okolí bydlí občané, voliči, kteří cítí přetíženost lokality bytovou výstavbou a naopak apelují na rozvoj zeleně, čistoty a lepšího vzhledu veřejných prostranství. Tak, prosím, uvažujte trochu rozumně.

Lokalita Líšeň-sever je podle demografické studie jednou z nejvíce zalidněných oblastí v Brně. Za posledních zhruba 10 let bylo na území Líšně-sever vystavěno přes 1 000 bytových jednotek, tzn., že zde přibylo zhruba více než 3 tisíce obyvatel, a kde jsou k tomu adekvátně vybudovány zelené plochy, společenská centra, obchody a služby, prostory pro parkování, pro kulturní a jiné volnočasové aktivity, přirozená místa pro setkávání občanů apod.?

 

Návrh střešní zahrady pro seniory dle zadání Ing. arch. Kremitovské na nástavbě na Kotlance, zahrada je situovaná na sever směrem k Líšeňskému pivovaru s výhledem do zástavby

 

Tak se my, obyvatelé této části Líšně, ptáme, o co tady vlastně jde? Jde pouze o bytovou nástavbu na Kotlance? „Lehká“ nástavba je navržena tak, že střešní zahrada pro posezení seniorů má orientaci na sever, nikoli na jih. Proč asi? Aby nebyl stíněn sousední objekt s Líšeňským pivovarem? Aby se na něm mohla realizovat několikapatrová nástavba bytů a přes „lehkou“ nástavbu bylo pěkně vidět na Pálavu a byla dodržena nezbytná odstupová vzdálenost od objektu Kotlanky? Nemohlo to již někoho napadnout?

Není bez zajímavosti, že majitelem toho sousedního objektu je dlouholetý obchodní partner paní místostarostky. Když se jednalo na Radě městské části dne 22. dubna 2020 o smlouvě o nájmu pozemku na restaurační zahrádku Líšeňského pivovaru, tak paní místostarostka Ing. arch. Kremitovská nahlásila střet zájmů, to se jednalo o částku 250 Kč za m2 na rok za plochu 98 m2. U rekonstrukce Kotlanky se zvažovanou nástavbou i bez ní se bude jednat dle objemové studie zaplacené Atelieru WIK o investici v řádech několika desítek milionů korun a paní místostarostka ve střetu zájmů není?! O nepodjatosti paní místostarostky Ing. arch. Kremitovské z hnutí ANO lze pochybovat. Vy to, pane starosto, radní, zastupitelky, zastupitelé, nevidíte, neslyšíte? A když si jiný funkcionář z koalice vymyslí nástavbu na obchodním centru Masarova, na základní škole, na poliklinice, tam jsou také rovné střechy, tak na to také bez mrknutí oka kývnete?

 

 

 

Návrh střešní zahrady pro seniory dle zadání Ing. arch. Kremitovské na nástavbě na Kotlance,
zahrada je umístěná nad zahrádkou Líšeňského pivovaru s úchvatným výhledem na sever do zástavby
 

Žádáme Vás, abyste ihned paní Kremitovské odebrali „péči“ o Kotlanku z důvodu pochybností o její nepodjatosti a možném střetu zájmů v této věci a z důvodu porušení transparentnosti a rovných podmínek při zadání výše zmíněné veřejné zakázky.

Žádáme Vás, pane starosto, abyste se revitalizace obchodního centra Kotlanova chopil jako odpovědný šéf úřadu sám.

Bez řádného zjištění smysluplného využití Kotlanky  a následného zajištění financování celé investice a bez zjištění dotačních podmínek by to pod vedením paní Ing. arch. Kremitovské mohlo skončit podobně jako Orlovna, kde údajně za jejího významného přispění nebyl projekt realizován a městská část tak přišla zhruba o 20 mil. korun na dotacích. Odložte debatu o Kotlance na období po prázdninách, Kotlanka vydržela léta bez oprav, tak ještě nějaké měsíce vydrží. Začněme průzkumem mezi občany v  této části Líšně, které služby a obchody jim v blízkosti bydlení schází, vybudujme z Kotlanky přirozené a důstojné centrum obchodu, služeb, kulturního a dalšího volnočasového využití se vzhledným okolím plným zeleně. Zabraňme opakování causy Zikova, kde na začátku byly také ušlechtilé cíle a náprava bude teď stát miliony. Navíc, co když na Kotlanku někde za pivovarem číhají nenasytní developeři?

 

Za Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s., Kotlanova 4, Brno

 

            Mgr. Alena Letochová           Mgr. Ljubomir Džingozov        Ing. Zbyněk Krahulec

                 členka výboru                             člen výboru                          člen výboru

 

Otevřený dopis v PDF 

 

Kategorie: 

Komentáře

Dobrý den, ráda bych navázala a doplnila otevřený dopis Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni.
Víte, že paní místostrastka Líšně v Líšni vůbec nebydlí. Má Líšeň uvedenou jako svoji adresu pouze účelově. Pravé bydliště naší místostarostky se nachází ve Slavkově u Brna. Paní Ing. arch Kremitovská není pouze uvedeným obchodním partnerem s majitelem objektů pivovaru u Kotlanky, ale je s ním hlavně dlouholetým životním partnerem ještě za dob, kdy zde byla provozovana restaurace U Ležouna. Ing arch Kramitovska chce stavět nad pivovarem čtyř patrový bytový dům. Tudíž jedno patro domova důchodců nebude tolik zavazet ve výhledu na Pálavu a hlavně to bude vypadat, že dělá něco pro občany. Paní Kremitovská stojí i za ztrátou 20mil dotace na obnovu naší Orlovny. Sama jsem zvědavá co vše ještě vyjde napovrch z působení této paní na naší radnici.

Já jsem se teda dívala tady https://realitymix.cz/ Jelikož byt v této lokalitě s rodinou právě také hledáme. Máte pravdu, ta nabídka je o něco menší, ale určitě se sehnat dá. Každopádně děkuji za snahu a a spolku kvalitní bydlení za jejich zainteresování v této problematice.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.