Čtvrtek 18. července 2024
Vložil admin on November 28, 2011

knihaProstřednictvím knihovníků z brněnské Mahenovy knihovny se ke mně před několika dny dostala informace, že se kvůli plánovaným škrtům chystá zrušení cca 10 poboček Knihovny Jiřího Mahena a mezi nimi i knihovny na ulici Pohankova ve Staré Líšni. Obrátil jsem se proto na líšeňského starostu Štefana s dopisem, v němž jsem jej požádal o to, aby v jednáních s KJM podporoval zachování knihovny ve Staré Líšni. Dopis podobného znění jsem zaslal i některým dalším líšeňským radním a zastupitelům. Protože se domnívám, že není času nazbyt, rozhodl jsem se zveřejnit tento text jako otevřený dopis starostovi, radním a zastupitelům městské části Brno-Líšeň.
Na podporu zachování knihovny ve Staré Líšni bude také v nejbližších dnech spuštěna petice, která, jak věříme, bude mít vliv na postoj líšeňské radnice k tomuto problému a která by měla podpořit její vyjednávací pozici.

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé městské části Brno-Líšeň,

v souvislosti s chystanými škrty v rozpočtu brněnských příspěvkových organizací se ke mně dostala informace, že v rámci "úsporných" opatření hrozí mimo jiné uzavření a zrušení knihovny ve Staré Líšni na Pohankově ulici (na zámku).
Domnívám se, že knihovna ve Staré Líšni má své pevné místo a její zrušení by bylo obrovskou škodou. Podle internetových stránek Knihovny Jiřího Mahena má přes 15 000 svazků a tak rozhodně nepatří k těm nejmenším pobočkám (má více knih než 17 dalších poboček – včetně knihoven v Komárově, v Tuřanech, v Jundrově, v Černovicích atd.) Pod vedením paní Pížové se úspěšně rozvíjí a má stovky čtenářů z řad dospělých i dětí. Jsem přesvědčený, že její případné zrušení by mělo za následek, že spousta občanů žijících ve Staré Líšni by už cestu do knihovny nenašla (je jasné, že do knihovny na Jírově by řada čtenářů nepřešla).
Podle oficiálních stanovisek města mají být 20 procentní škrty naordinovány příspěvkovým organizacím pouze na dobu příštích dvou let. Představitelé města zatím všem příspěvkovým organizacím tvrdí, že škrty jsou dočasné (z důvodu nutnosti spolufinancování velkého kanalizačního projektu, na němž se podílí EU) a že se po dvou letech financování těchto organizací vrátí zpátky do původní výše. Jsem přesvědčen a věřím, že spolu se mnou řada čtenářů knihovny, že je lepší, aby knihovna třeba i dva roky stagnovala, než aby byla zrušena úplně. Dočasné omezení nakupování knih, k němuž by zřejmě došlo, je sice nepříjemné, není to ale pro knihovnu zas tak velkou katastrofou i z toho důvodu, že pobočky knihovny jsou vzájemně provázané a již nyní to funguje tak, že pokud jako čtenář máte zájem o nějakou knihu, která v pobočce není, knihovnice Vám zařídí vypůjčení knihy z některé jiné pobočky nebo z centrální Mahenovy knihovny.
Chtěl bych Vás požádat, abyste jako zástupci městské části podporovali zachování knihovny ve Staré Líšni a abyste v tomto duchu podporovali jednání s vedením Knihovny Jiřího Mahena. Jsem přesvědčen, že se zvýšenou podporou ze strany Úřadu městské části Brno-Líšeň by knihovna mohla těžké období následujících dvou let přežít. Věřím, že tato doba může být pro knihovnu naopak šancí, aby byla něčím víc než jenom jednou z mnoha poboček KJM, ale aby byla ještě více svázaná s Líšní, s místními občany, spolky, radnicí atd.
Věřím, že pokud městská část nepokládá kulturu a vzdělanost jenom za pověstnou třešničku na dortu, tak udělá všechno proto, aby knihovna ve Staré Líšni zůstala zachována.

Mgr. Pavel Košťál, Zahradní 34, Brno - Líšeň

Kategorie: 

Komentáře

Knihovna Jiřího Mahena
Vedení městské části Brno-Líšeň je připraveno částečně pokrýt provozní náklady pobočky KJM Pohankova, konkrétně pronájem prostor a energie. Není však možné hradit platy zaměstnanců. Zároveň rada na svém jednání dne 30. 11. 2011 schválila snížení nájmu pobočce KJM Jírova o 20% po dobu dvou let.

Příjmy Líšně odpovídají 1,1% rozpočtu města Brna. Vztah města Brna a MČ Brno-Líšeň se řídí tzv. Statutem města Brna, který upravuje práva a povinnosti městských částí a Statutárního města Brna. Z tohoto dokumentu mimo jiné plyne, že MČ Líšeň je zřizovatelem mateřských a základních škol, dále Kulturního centra Líšeň, dvou školních jídelen a Správy majetku Líšeň (péče o bytový fond), za které je přímo zodpovědná. Stejně tak jako město Brno je zodpovědné za Knihovnu Jiřího Mahena, neboť je jejím zřizovatelem.

Jak vyplývá z rozpočtů, není žádná městská část schopna, suplovat roli státu (ministerstev), kraje a statutárního města, tedy poskytnout finanční prostředky sociálním, zdravotnickým, školským, sportovním a kulturním organizacím o které přišly v důsledku škrtů a celkově nepříznivé ekonomické situace.

Zároveň podotýkám, že i Líšeň se musí vypořádat s nižšími příjmy pro příští rok cca o 5.000.000Kč.
Věřím, že uvedené vstřícné kroky mohou napomoci řešení situace s pobočkou KJM Pohankova a doufám, že naleznete pochopení pro důvody, které nám neumožňují poskytnout pomoc nad rámec uvedeného.

Břetislav Štefan, starosta

Dobrý den,
jako vášnivý čtenář nemám absolutně žádný problém s tím,aby se 2 pobočky téže knihovny spojily do jedné.
Existenci 2 poboček stejné knihovny v téže lokalitě pokládám za luxus a jsem jedině pro, aby se tímto ušetřilo na provozu. Spíš mě jako líšňáka vždy udivovalo "bohatství" KJM, jež si dvoupobočkového luxusu dlouhodobě dopřávalo.
Zároveň předpokládám,že ušetřené peníze pomohou KJM minimálně v dalším standardním provozu, ideálně v nákupu dalších zajímavých knih.
Jen můj názor,Holiš.M

Dobrý den,
nejen bohatost knih je důležitá při výběru, na kterou pobočku si chodit půjčovat knihy. Knihovna na Pohankove má nezaměnitelnou atmosféru svým umístěním a také díky paní Pížové, která vždy ochotně reaguje na potřeby a požadavky čtenářů. Neméně důležité považuji to, že má ráda děti. Dospělé i dětské oddělení je na jednom patře. Děti i rodiče si mohou vybírat knihy zároveň a neruší ostatní čtenáře. Do knihovny mohou chodit děti samy již od první třídy, pokud bydlí v blízkosti. I když je druhá knihovna 10 minut chůze, či dvě zastávky MHD, jak píšete, je třeba překonat dvě poměrně velké silnice. Ne všichni rodiče mají odvahu pustit dítě samotné, ne všechny matky mají čas dle potřeb a přání svých dětí, aby je do knihovny doprovázely.
Hezký den, Věra Křivánková

Vážený pane Holiši,

jen doplňuji, že Rada městské části schválila 30. 11. 2011 (tedy včera). Snížení nájmu o 20% po dobu dvou let pobočce KJM Jírova a to právě z důvodu, aby napomohla řešit celkově složitou finanční situaci.

S pozdravem Břetislav Štefan

Vážený pane Holiši,

jen doplňuji, že Rada městské části schválila 30. 11. 2011 (tedy včera). Snížení nájmu o 20% po dobu dvou let pobočce KJM Jírova a to právě z důvodu, aby napomohla řešit celkově složitou finanční situaci.

S pozdravem Břetislav Štefan

Vážený pane Košťál,
vašim argumentům plně rozumím. Za sebe mohu konstatovat, že jsem pro zachování pobočky knihovny Jiřího Mahena Pohankova, pokud by to bylo smysluplné a únosné pro náš obecní rozpočet. Zdůrazňuji, že městská část dotuje mnoho oblastí veřejného života, a již nyní je z peněz určených na rozvoj a údržbu Líšně, poskytována pomoc v oblasti sociální, sportovní, spolkové a především v oblasti školství. Suplujeme stát, tedy ministerstva práce a sociálních věcí, kultury a školství, dále Jihomoravský kraj a v neposlední řadě město Brno. Za poslední dva roky byl rozpočet Líšně, respektive příjmy, sníženy o cca 10.000.000Kč. Celkový rozpočet je 140.000.000Kč, volných peněz na rozvoj obce, tedy do investic jde cca 5-7 mil. Kč – z této částky opět míří 50% do školských budov. V oblasti školství začíná být situace obzvláště neúnosná, městská část obdrží dotaci na školství ve výši 22.000.000Kč, avšak částka je nedostatečná, proto je nucena navyšovat objem peněz o 1/3, tedy na 30.000.000Kč.
Stran KJM Pohankova Vám doporučuji, abyste se důrazně obrátil na zřizovatele, tedy město Brno. Město Brno je plně kompetentní řešit nastalé problémy a je třeba, abyste s ním jednal.
Městská část si nemůže dovolit suplovat jeho roli a navyšovat v podstatě zaměstnance, resp. platit zaměstnance knihovny. Nesdílím Váš optimismus, že by za dva roky byla situace výrazně lepší, proto nechci hazardovat s penězi daňových poplatníků a neplnit si povinnosti v čele Líšně.
Dále bych chtěl zdůraznit, že budeme ve zvýšené míře podporovat KJM, neboť situace i po optimalizaci bude nadále neuspokojivá. Počet čtenářů není samozřejmě rozhodujícím kritériem, ale vzhledem k blízkosti poboček je významným faktorem, Pohankova má cca 500 a Jírova 2100 čtenářů. Dalším faktorem je jakým způsobem plánovala KJM rozvoj pobočky Pohankova a bohužel i zde nebyl plánován žádný rozvoj, což by vedlo k dlouhodobé stagnaci, na jejímž konci by opět stálo uzavření pobočky.
Knihovní fond, o kterém se zmiňujete, bude převeden na Jírovu a vedoucí pobočky Pohankova bude nadále pracovat v KJM na jiné pozici.
S pozdravem Břetislav Štefan, starosta

Vážený pane starosto,
Vaše obavy z dalšího zvyšování finanční zátěže pro rozpočet městské části chápu a napsal jsem Vám to i do odpovědi na Váš mail. Nemyslím si ale, že časově omezené zvýšení podpory knihovny na Pohankově by Líšeň zruinovalo a že by bylo hazardem s penězi daňových poplatníků, jak píšete. Zajímal jste se při jednání s Knihovnou Jiřího Mahena o to, jaké náklady by byly pro zachování alespoň minimálního provozu knihovny potřeba a jakou část z nich by byla ochotna investovat KJM? A položil jste Knihovně Jiřího Mahena otázku, proč chce uzavřít právě knihovnu ve Staré Líšni, když v Brně je dalších 17 poboček, které jsou ještě menší?
Mrzí mě, že zrušení knihovny ve Starém Líšni bylo občanům oznámeno jako holý fakt, bez možnosti se k tomu jakkoliv vyjádřit. Domnívám se, že počet čtenářů nemůže být hlavním kritériem, sídliště má samozřejmě 2 - 3 x větší počet obyvatel a jsou tam nejméně čtyři školy (Masarova, Novolíšeňská, Horníkova a gymnázium Integra), tak není divu, že je tam čtenářů podstatně víc. Knihovna na Jírově má podle stránek KJM nejvíc svazků ze všech brněnských poboček (cca 31 000) - kromě centrální Mahenky, takže působí jako mamut ve srovnání s drtivou většinou ostatních knihoven.
Píšete, že nesdílíte můj optimismus ohledně zlepšení finanční situace knihovny za dva roky. Sám ale pracuji v příspěvkové organizaci, která se se současnými škrty potýká a tak vím, že se počítá s jejich trváním po dobu dvou let.
Knihovna ve Staré Líšni fungovala dosud k plné spokojenosti jejích čtenářů. Argumentovat tím, že knihovna by v budoucnu stagnovala, se mi zdá poněkud předčasné, vzhledem k tomu, že v současné situaci nikdo samozřejmě přesně neví, co bude a Knihovna Jiřího Mahena má co dělat s řešením nynějších problémů. Naopak lze předpokládat, že počet čtenářů v pobočkách na Jírově i na Pohankově dál poroste, protože současné ekonomické problémy a škrty se začínají výrazně dotýkat i rodinných rozpočtů, takže mnoho lidí bude před kupováním knih zase dávat přednost jejich vypůjčování.
Zásadní věc ale je, zda má mít zachování knihovny na Pohankově podporu líšeňské radnice nebo ne. Věřím tomu, že pro KJM (a potažmo i pro magistrát) bude postoj radnice důležitým kritériem pro to, které knihovny budou nakonec zrušeny a které ne. Vím o tom, že některé městské části se proti snahám o rušení knihoven postavily a KJM tak uvažuje o tom, zda nemá ještě tento záměr přehodnotit. Bylo by docela smutné, kdyby Líšeň zůstala kvůli své pasivitě mezi městskými částmi, které o své knihovny přišly.
Věřím také, že ne všichni líšeňští zastupitelé sdílejí Váš pesimismus ohledně knihovny ve Staré Líšni. Protože chceme, abyste věděli, že zachování knihovny na Pohankově má mezi líšeňskými občany podporu, zahajujeme počínaje zítřejším dnem sběr podpisů na petici, která bude adresována jak líšeňské radnici, tak Magistrátu m.Brna a vedení Knihovny Jiřího Mahena a která má za cíl zachování knihovny podpořit.