Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 03, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Obecně bych řekla, že Líšeň je krásná městská část, ve které se hezky žije, ale vždy je co zlepšovat a právě v místě, kde jste rádi, a kde se cítíte dobře, vnímáte každé i drobné zlepšení jako obrovský přínos. Je třeba se dívat kolem sebe a vnímat, co obyvatele Líšně trápí. Nemusí to být zásadní věc, protože i maličkost Vám dokáže znepříjemnit den. Snažíme se vnímat Líšeň jako celek a všímat si každého problému, ať už drobnější komplikace v podobě absence peněžního bankomatu ve staré Líšni nebo podstatně větší problém spočívající ve stavu nádrží v Mariánském údolí, kde se většina z nás učila jako dítě plavat či bruslit. A to jsem samozřejmě vyzvedla jen dva problémy, které hodláme SPOLU zlepšit.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Prací v komunální politice jsem prozatím nedotčená, ale o to větší cítím motivaci a zapálení k tomu být v centru dění, kde je možné něco zlepšit, řešit problémy a přinášet nový svěží vítr do stávající komunální politiky. Tedy to, co by mohlo být vnímáno jako slabá stránka, já vnímám jako stránku silnou.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Od ukončení studií pracuji jako právník. Ve své praxi jsem se vždy zaměřovala na většinu právních odvětví, abych byla schopna orientovat se a pracovat napříč širokým spektrem právních oblastí. I toto bych mohla zužitkovat právě v komunální politice. Řekla bych, že práce je také vlastně jedním z mých koníčků, ale zálibu nacházím také v cestování, literatuře, kultuře a veřejném dění.

V rámci komunální politiky bych se chtěla zaměřit právě na zlepšení prostředí, které mají v Líšni všichni rádi, a to třeba právě již zmiňované Mariánské údolí, ale samozřejmě se nehodlám zaměřit pouze na jeden konkrétní problém, protože věci je nutno řešit komplexně.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Rozhodně je třeba naslouchat a pak společně hledat řešení a východiska. Motivovat občany k jejich aktivitám a současně jim poskytnou potřebnou součinnost a podporu, aby mohli své aktivity realizovat.

Poz. red: Odesláno po termínu.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

 

Komentáře

Paní doktorko, také bych ocenil bankomat ve staré Líšni. Jsem již starší člověk, ale kartu vlastním. Bohužel ji ve staré Líšni takřka nepoužiji, protože bankomat je pro mě téměř nedostupný. Bohužel si nejsem jist, že bude snadné přesvědčit soukromé firmy - banky, aby nám do Líšně nainstalovaly bankomat. Už jste s nějakou bankou jednala? Rád bych věděl, co mohu očekávat. Kdy bankomat bude?
Paní Vašíčková, můžete prosím rozvést Vaši odpověď: ".... podstatně větší problém spočívající ve stavu nádrží v Mariánském údolí,...". Na problematiku nádrží se lze dívat více pohledy. Jeden pohled může být "rekreační - koupání ", další může být "rekreačně-rybářský" atd. Vodní nádrže nejsou v majetku MČ a prioritně slouží pro účely cementárny. Děkuji Vám za reakci.
Vážený pane Milione, v současnosti nejsem oprávněna jednat jménem městské části s bankovním sektorem, tedy nemám patřičné pověření k tomu zahájit jednání s bankou a činit v této problematice další faktické kroky. Přesto děkuji za Váš dotaz v této věci. S pozdravem Tereza Vašíčková
Vážený pane Karafiáte, těší mě Váš zájem o danou problematiku. Primárně mi jde o to, že v současnosti dle slov vedoucího brněnské hygienické stanice Miroslava Staňka kvalitu vody v Mariánském údolí nikdo nesleduje, protože tyto nádrže nejsou dle ministerstva zdravotnictví určené ke koupání a voda v rybníce u Kadlecova mlýna ke koupání dokonce není vůbec vhodná. Dříve hygienická stanice rozbor kvality vody pravidelně prováděla a už tehdy voda vykazovala znečištění mikroorganismy. Tedy jako prioritu bych nejprve viděla to, zda voda lze vyčistit tak, aby byla vhodná ke koupání, což např. u mnohých vodních nádrží možné bylo. Důležitá by byla také rekultivace celého prostředí, protože jistě se shodneme na to, že se jedná o jedno z nejkrásnějších míst města Brna a je škoda jej ponechat takto zanedbané. Uvažuji také nad využitím prostředků evropských fondů pro realizaci tohoto projektu, protože jsem přesvědčena o tom, že právě rekultivace a vyčištění Mariánského údolí by mohlo aktivně přivádět turisty do tohoto regionu. Nad rekreačně-rybářským využitím jsem zatím nepřemýšlela, tedy Vám velmi děkuji další námět, jak by bylo možné Mariánské údolí využít. S přáním hezkého dne Tereza Vašíčková
Paní Vašíčková, děkuji za reakci. Určitě se shodneme nad myšlenkou "zkvalitnění" Mariánského údolí. Šlo o to, jakou formou toho chcete dosáhnout. Nádrže patří cementárně v Mokré, pozemky kolem nádrží patří soukromým subjektům. Levá strana ve směru přítoku patří obci Mokrá-Horákov. Líšni náleží pravá strana a to pouze cesta. Tím chci naznačit problematiku Vašeho záměru. Veřejné prostředky nelze přímo investovat do soukromého vlastnictví. Kvalita vody sice nevyhovuje ke koupání, ale žijí zde vodní živočichové, kteří signalizují, že voda není až tak ve špatném stavu směrem k přírodě. A zde se právě otvírá znova otázka. Jaká je tedy vhodná forma rekreace pro danou oblast? Nechci, aby má reakce působila negativně. Jen chci upozornit na možné komplikace i různé pohledy na danou myšlenku.
Pane Karafiáte, rozhodně Vaše připomínky nevnímám jako negativní reakci. Jsem samozřejmě ráda za každou věcnou a konstruktivní připomínku, která mi pomůže vyhledávat palčivá místa problému, protože jsem v komunální politice nováčkem. Jsem si vědoma veškerých negativních momentů celé této problematiky. Samozřejmě jsem si vlastnictví jednotlivých pozemků prošla v katastrální mapě a s tím, co uvádíte, jsem srozuměna. Nesnažím se celé řešení vyčištění a rekultivace Mariánského údolí zlehčovat a vím, že to nebude jednoduché po všech stránkách. Jak jste si jistě přečetl v medailonku, tak jsem právník a jsem zvyklá hledat cesty tam, kde se to jeví beznadějné a mohu Vám říci, že většinou se povede nalézt řešení, jen to je zdlouhavější a náročnější. Ale jen proto, že je něco komplikované, tak rozhodně nesložím ruce do klína a nevyberu si něco jednoduššího, co mě nebude stát tolik úsilí.