Pondělí 17. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Každá lokalita má své specifické problémy , které považuje za prioritu. Jsem však zastupitelem celé městské části a takto musím k řešení problémů i přistupovat. Jsme součástí druhého největšího města v republice, žijeme v 21.století a tomu by měla odpovídat i občanská vybavenost tak velké městské části jako je Líšeň. Za nejpalčivější problém považuji chybějící íkanalizaci na ulici Ondráčkova a nedokončenou rekonstrukci tamní vozovky, chodníků a mostků přes potok. Podobný problém s havarijním stavem kanalizace je v ulicích Rovnoběžná, Nad Lomem a Velká Klajdovka. Je potřeba intenzivně jednat s reprezentac ií Statutárního města Brna, aby zahrnuli Líšeň do investičních programů, . tak jako to mu bylo např. v Tuřanech, kde proběhla kompletní dostavba kanalizace a rekonstrukce silnic a chodníků.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Zajímám se o dění kolem sebe a snažím se o vylepšování podmínek pro život našich spoluobčanů. Jako členka rady jsem mohla podpořit spoustu projektů,které byly součástí našeho volebního programu a  které se podařily - rekonstrukce polikliniky, vybudování parkovišť, modernizace základní školy, vybudování dětských hřišť, zlepšování životního prostředí. S komisí školství a kultury jsme provedli analýzu činnosti tolik kritizovaného Kulturního centra a pomohli najít návod na zlepšení fungování této organizace.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Pracuji v soukromé sféře v oblast obchodu. Jsem zvyklá pracovat pružně a rychle. Proto mi někdy vadí zdlouhavost řešení problematických situaci ve státní správě.

Chtla bych se zasadit o to, aby byl v Líšni dobře fungující úřad , který bude sloužit lidem . Popodporuji modernizaci bytových domů, protože občané si zaslouží mít bydlení, které odpovídá standardům 21.století. Přála bych si, aby bylo dost míst v mateřských školkách, kvalitní školy, dost místa pro volnočasové aktivity a kulturní vyžití pro všechny vrstvy obyvatelstva. Za jednu z priorit považuji i výstavbu domu s pečovatelskou službou pro seniory. Problematická je i dostupnost pošty na Vlkové po reorganizaci MHD, tak bych chtěla dosáhnout nápravy v tomto směru.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Máme štěstí, že v Líšni je spousta aktivních občanú, kterří se zabývají veřejými věcmi nebo se prostě scházejí a věnují se svým koníčkům. Líbí se mi udržování tradic a folklórní spolky.Sama jsem členkou pěveckého sboru. Jsem ráda, že máme alternativní kulturní soubory a spoustu zájmových sdružení, které k Líšni neodmyxlitelně patří. Spolky byly a budou z mé strany vždy podporovány.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Paní Svobodová, je moc hezké, že se snažíte si nechat opravit kanalizaci před svým domem a zbytek Líšně je vám ukradený, ale nechtěla byste jednou udělat něco pro lidi? Velmi se zajímám o líšeňskou politiku a četl jsem volební programy ostatních. Vaše odpověď na mě působí, že kopírujete program líšeňské sociální demokracie. Domníváte se, že plagiátorstvím se dají vyhrát volby? je mi vás líto.