Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Největším problémem Líšně je oblast bezpečnosti a pořádku. Je nutné změnit priority Městské policie na širší kontrolu pořádku, prosadit zřízení služebny Policie ČR v Líšni, rozšířit kamerový systém a zapojit obyvatele Líšně do informačního systému zjišťujícího závady v této oblasti formou inspektorů pořádku. Vzniklé závady na obecním majetku je třeba odstraňovat neprodleně, současný systém není dostatečně pružný.  Je třeba zvýšit kontrolu nad sběrnami surovin, nebo přesunout tuto činnost jen na obecní sběrný dvůr. 

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Již dva roky se angažuji v hnutí ANO 2011, založil jsem základní organizaci hnutí v Brně - Líšni.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Jsem vyučený elektrikář, vystudoval jsem SPŠE v Brně a pedagogické minimum - 3 semestry na MU Brno. V současné době pracuji jako jednatel společnosti, která se zabývá stavebními řemesly. Blízká je mi oblast školství, kultury a sportu, ve školství jsem řadu let pracoval a vadí mi trvalý pokles úrovně škol. Sportuji dodnes a výkonostní i rekreační sport je mi blízký. Myslím si, že v Líšni je třeba podporovat zájmové organizace, které se starají o využití volného času dětí a mládeže v oblasti kultury a sportu. Zajímá mne i kultura, často navštěvuji divadla a koncerty. V této oblasti je třeba nabídnout obyvatelům Líšně kvalitní kulturu o kterou bude zájem. Podpořil bych vybudování trvalého amfiteátru v Mariánském údolí. Nejcennější je pro mne činnost folklorních souborů v Líšni. 

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Podporu občanských sdružení a veškerou činnost vycházející z aktivit občanů bych rozdělil do tří skupin. Největší podporu si podle mne zaslouží, jak už jsem uvedl děti a mládež, další skupinou je činnost prospívající Líšni z hlediska její reprezentace a zvelebování. V poslední skupině jsou aktivity dospělých pro uspokojení svých zájmů, zde bych viděl podporu obce pouze minimální. 

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Pane Bartáku, děkuji Vám za Vaše odpovědi. Chtěl bych se Vás zeptat: 1. Je podle Vás reálné zřízení služebny PČR v Líšni, když byla v rámci různých opatření přesunuta z ul. Nopova na kpt. Jaroše? 2. Změnit priority MP znamená změnu na městské úrovni. Jakou formou tuto změnu chcete provést? Máte tyto změny priorit už nějak připravené? 3. Vybudování trvalého amfiteátru v Mariánském údolí je hezká myšlenka. (MČ Brno-Líšeň zde nemá ve svém majetku žádné pozemky, kromě asfaltové cesty. To by znamenalo vykoupit pozemky od soukromých vlastníků.) Můžete tuto myšlenku nějak rozvést? Děkuji za reakci.
Děkuji za otázky. Stejně jako vy si dokážu představit, že prosadit služebnu PČR do Líšně nebude jednoduché. Jaká bude podpora tomuto záměru na úrovni města závisí i na výsledku voleb do magistrátu. Doufám, že naše hnutí uspěje i na této úrovni a tato myšlenka dostane podporu. Zřízení služebny v Líšni považuji přesto za potřebné, nejsem v otázce vývoje kriminality i v naší MČ velkým optimistou. To celé je také odvislé od celkového počtu policistů v republice. To, co je možné pro tuto věc udělat v Líšni, je návrh spolufinancování služebny a o to bych se zasazoval. Druhá myšlenka - vybudování amfiteátru by mohla být realizována jen za spolupráce více subjektů. Chtěl bych otevřít jednání s vlastníky pozemků v Mariánském údolí. Obec může do tohoto společného projektu přispět využitím fondů jak z EU, tak státních. Myslím si, že za pokus by to stálo, vzhledem k tomu, že v Brně takové zařízení není a v tradici pořádání kulturních akcí v údolí je na co navazovat.
Dobrý den, nekompetentnost nelze nahradit frázemi. Umístění služebny PČR neovlivní výsledek voleb ani v Líšni, natož na magistrátu. Zkuste si rozšířit obzor a zjistit, kdo rozhoduje o Policii ČR a tedy o služebnách a jejich umístění. Za druhé mi prosím konkretizujte spolupráci v Mariánském údolí, včetně fondů ze státního rozpočtu, případně EU, ze kterých by se dalo, dle vašeho názoru čerpat. Případně s kým jste již v této záležitosti jednal? Nebo je to jen fantazie? Pěkný den Novák
Vážený pane Bartáku, děkuji za Vaše odpovědi. Zaujala mne myšlenka amfiteátru... Osobně jsem se mnohokrát setkala s postesknutím, že by bylo krásné, kdyby v rybnících v Mariánském byla čistá voda. Nikdy jsem však nezaznamenala požadavek, že by bylo třeba tam budovat amfiteátr a chci se zeptat, zda-li tato vize amfiteátru vychází z reálných potřeb a "tužeb" občanů obce, či je to jen Vaše osobní ambice. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Pavla Dombrovská
Dobrý den, domníváte, že opravdu "Bude líp i v Líšni", když obnovíte "Mírové slavnosti" v Gottwaldově údolí?
Obnovení Mírových slavností mi přijde přeci jen poněkud zajímavější, nežli budování amfiteátru. Pominu-li to, že pozemky nepatří Líšni, musím zdůraznit, že souhlasím s paní Dombrovskou,, že amfiteátr nepatří k mým prioritám. Například Vinohrady, což je naše sousední městská část, mají přírodní amfiteátr. Možná byste ho měl navštívit, abyste na vlastní oči poznal, jak mizivé je jeho využití. Jen tak mimochodem, kolik by ten špás naši městskou část stál? Nebylo by lepší peníze investovat do něčeho potřebného, o co občané Líšně stojí?
Dobrý večer pane Bartáku, rád bych se zeptat, jakým způsobem budete podporovat faru a Salesko. Pro mne jsou jedny z mála, které vytvářejí komunitu v Líšni. Děkuji Švehla
Díky za komentáře, těší mne, že jsem rozpoutal diskusi na dvě témata. Uznávám, že dostat služebnu PČR do Líšně není vůbec jednoduché i to, že určitě nemám v této chvíli 100% informací. Také to v této chvíli prakticky neřeším. To ale neznamená, že to nové vedení MČ Brno Líšeň nečeká, mne by hlavně zajímalo, jestli můj názor, že by služebna v Líšni být měla, zastává ještě víc lidí. Líšeňské mírové slavnosti jsem zažil a něco podobného jsem neměl na mysli. Jde mi o místo, kde by se mohly v pěkném prostředí pořádat koncerty a třeba i folklorní festival. V této chvíli je to určitý námět ke kterému se mohou vyslovit jak lidé, kteří se této oblasti věnují aktivně, tak případní uživatelé kultury z řad líšeňských občanů. Ještě zmíním jeden aspekt a to je zviditelnění Líšně v rámci Brna a republiky. Kromě Zetoru snad není významná značka Líšně a to by se také mohlo změnit.
Pane Bartáku, trochu jsem se ztratil v toku Vašich informací. Magistrát města Brna, ve kterém chcete uspět, nerozhoduje o počtech policistů a služeben PČR v Brně. Ten rozhoduje o Městské policii Brno. Počty služeben a navýšení policistů je otázka spíše na vedení PČR a na ministra vnitra. Přiznáváte, že tento slib není v současnosti prakticky řešen a tak lze tedy usuzovat, že se jedná "jen" o nějaké Vaše přání. Proto jsem hned v samotném začátku diskuse vznesl dotaz, je-li tento slib REÁLNÝ! Začínám nabývat dojmu, že se jedná o slib, který nemá pevné základy. Zazněla zde jedna zásadní otázka a to je čerpání dotací z EU na činnost v Mariánském údolí. Jak jistě víte, nelze čerpat dotace z pohledu MČ směrem do soukromého majetku. Můžete tedy na tuto otázku odpovědět? Jak vnímáte projekt líšeňské Rokle? Děkuji za Vaše odpovědi.
Dobrý den, chápu rozdíl mezi Městskou policií Brno a PČR. Vznesení požadavku na služebnu PČR v Líšni se zcela určitě bez podpory vedení Brna neobejde. Líšeň je pouze městskou částí. Jak je uskutečnění této myšlenky reálné Vám neřeknu v této chvíli nejen já. Máte pravdu v tom, že nejde o něco, co bych mohl na 100% slíbit, to ale neznamená, že bychom o zřízení služebny PČR neměli usilovat. Řešit čerpání dotací v Mariánském údolí je v tuto chvíli předčasné, vždyť se na to téma teprve rozvíjí diskuse. Možnosti dotací jsou vždy dané v určitém čase a tak daleko ještě nejsme. To, že lze čerpat dotace do soukromého majetku, jsme viděli na příkladu farmy B.Polívky, ale také v tomto případě asi dojde ke změnám posuzování projektů. O projektu rokle toho moc nevím, když jsem sledoval jednání zastupitelstva, trošku mne zarazila vysoká cena za projekt, ale těžko to mohu v této chvíli napadat. Pokud jde o prospěšnost této akce, myslím si, že každý zvelebený kus Líšně, je dobrý. Jde pouze o to, aby cena za dílo byla přiměřená. Samozřejmě bude následovat úkol pro nové zastupitele, po převzetí areálu, zajistit kvalitní správu.
Dobrý den pane Švehlo. Děkuji za otázku, Salesko je městskou částí slušně podporováno. Vím, že Salesko vyvíjí velmi dobrou výchovnou práci ve velmi slušných podmínkách. Trošku mi nejsou jasné výchovné cíle. O tom bych si velmi rád s někým popovídal. Až poté budu schopen vyjádřit svoji případnou podporu.
Dobrý den, znamená to, že Salesko dobře pracuje, ale podporovat ho prozatím nebudete, protože má nejasné výchovné cíle? Není to protimluv, nebo chcete Salesku pomoci stanovit výchovné cíle?
Dobrý den, znamená to, že Salesko dobře pracuje, ale podporovat ho prozatím nebudete, protože má nejasné výchovné cíle? Není to protimluv, nebo chcete Salesku pomoci stanovit výchovné cíle?
Ne, to jste špatně pochopil. Podporu Salesku vůbec neodmítám, jenom bych chtěl pochopit k čemu ta výchova směřuje. Doufám, že se v brzké době budu moci s činností Saleska více seznámit. Ještě trochu obecnější odpověď. Obec by měla ze státních peněz podporovat takové činnosti církví v oblasti kultury, sportu a výchovy mládeže, které jsou právě pro výchovu mládeže pozitivní, přesto, že dochází k postupné odluce církve od státu.
Pane Bartáku, děkujeme že aktivně reagujete na naše komentáře. Mě by zase zajímalo, v čem spatřujete trvalý pokles úrovně škol - co se vám nelíbí a budete se snažit úroveň zlepšovat? Děkuji
Pokles úrovně našeho školství je názor odborníků, který slýchám dost často. Pokud se týká Líšně, jejich ZŠ a MŠ, tady já úroveň hodnotit nemohu, nejsem inspekce, nebo rada MČ. Zde mám pouze svůj osobní poznatek přes školní docházku svého syna. MŠ Trnkova - vynikající, ZŠ Novolíšeňská - vynikající. Obě tyto školy připravily mého syna na další studia a to je vizitka úspěchu školství v Líšni. Pokud se týká toho, co by se mne týkalo v případě zvolení do zastupitelstva, domnívám se, že velkých obecních investicích do budov škol, musí následovat fáze udržení pořádku. Minulý školní rok jsem hrával fotbálek na ZŠ Horníkova, ve sprchách nám celý školní rok nesvítilo světlo, asi tam vázne kontrola technického stavu. Ještě se zmíním o nejasném dotování Galerie Hády na ZŠ Horníkova, tam to současnému vedení MČ trošku uteklo. Takže na závěr, myslím, že drobné zlepšení v těchto oblastech je na místě.
Co myslite tim nejasnym dotovanim? Muzete mi to objasnit?
Zdravim, stale marne cekam na Vasi odpoved.Vase mlceni mne vede k myslence, ze jste jen tak ,, placl,, aby predvolebni agitace nestala ladem. Prazdnou ( ve Vasem pripade zrejme domenkou), hlsy volicu neziskate.
Omlouvám se za pozdní reakci, narážím na jednání zastupitelstva ze dne 17.12.2013. Tehdy kulturní komise dotaci nedoporučila pro nepřístupnost galerie pro veřejnost. Také nebylo jasné kdo zastupuje správní radu galerie.
Vzhledem k tomu, ze stale marne cekam odpoved na jiz dvakrat polozeny dotaz, domnivam se, ze s obcany az tak moc komunikovat nehodlate! Prezentujete pouze domnenky, coz je divne u cloveka, ktery ( jak sam sebe popisujete), zije kulturnim zivotem, ale neni vubec prekvapujici u jedince, ktery hnedle vedle neosvetlenych sprch po fotbalku zmini tema galerie a jeji dotace. Holt si v Lisni musime uvedomit, ze pan Babis funguje v Praze, a ta je od nasi male Lisne hodne daleko!