Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 22, 2014
Ilustrační obrázek Líšeňských novin (zdroj: vlisni.cz)

Se zvědavostí jsem vzal do ruky své první Zbraslavské noviny, vydávané podobně jako ty líšeňské, místní radnicí. Obvyklé zprávy z života obce, upozornění na kulturní a sportovní události, něco z historie. Na první pohled se od Líšeňských novin příliš nelišily. Až na jeden detail. V jediném čísle jsem našel dva články, které se kriticky vyjadřovaly k práci vedení radnice a starosty a další, který upozorňoval na amatérskou redakční práci.

Na podobné texty jsem v Líšeňských novinách za celou dobu, co jsem je četl, nenarazil. Pokud pominu variantu, že v Líšni je všechno správně a žádné kritické texty proto není nutné zveřejňovat, vypadá to, že redakční rada Líšeňských novin podobnému typu článků nepřeje. Proč, to se můžeme jen domýšlet.

V posledním roce nabídl portál vlisni.czi několik mých textů ke zveřejnění v Líšeňských novinách. Možná byly trochu ironické, ale o práci městské rady se nijak neotíraly, týkaly se aktuálního dění v Líšni. Ani jeden nebyl otištěn. Odůvodnění bylo různé, jeden prý nebyl aktuální (fakt byl), druhý byl prý reklamou na portál vlisni.cz a měli bychom za něj zaplatit (sic!), další nesplňoval nějakou podmínku, která se náhle vynořila odněkud z hlubin.

Věci kolem nás obvykle vypadají dobře tak, jak jsou. Mají svůj tvar, sdělují nám to, co od nich očekáváme, vychází z podmínek konkrétního místa. Teprve až když je k něčemu vztáhneme, srovnáme, začneme na jejich tváři objevovat pihy, někdy i nehezké beďary. Platí to i pro Líšeňské noviny, tiskovinu, která by svůj obsah měla věnovat životu v Líšni. Nejen tomu hezkému, co se hodí na předvolební plakát, ale i věcem pod povrchem, doutnajícím, kterým se někdy neradi díváme do tváře.
     
Osobně považuji stav LN za dlouhodobě nevyhovující, redakční úroveň za amatérskou a obsah až na výjimky za nezajímavý a nudný. O jejich financování ani nemluvím. Potenciál, který Líšeňské noviny mají, je podle mě hluboce nevyužitý a zmarněný.

 

Ivan Manolov

Kategorie: 

Komentáře

naprosto souhlasím:
koho píseň jíš, toho píseň zpívej. Líšeňské noviny mají léta stejné články, takže je zbytečné je číst:
úvodní slovo starosty - celkem o ničem
zápisy z jednání - heslovitě, aby se člověk nic nedozvěděl
odpad
základní školy (stále stejné)
pamětníci (jediná rubrika, která je zajímavá)
fotbal
inzerce
...
vše ve stylu "jak jsme dobří a chrabří"
myslím, že řada středoškolských neoficálních novin, blogů a webů má lepší úroveň.
a špatně hoří v kamnech, vodu nesají, na umývání oken nevhodné...

Dobrý den, máte úplnou pravdu. Je bohužel naprosto jasné, že malé Líšeňské noviny nemohou svou kvalitou konkurovat těm velkým z Prahy.

Paní Horáková,

ačkoli se informační hodnota vašeho příspěvku limitně blíží nule, vyprovokoval mě k malému upřesnění obecně známých faktů. Srovnání Zbraslavi a Líšně je férové a jedná se o velmi podobné městské části s mnoha analogiemi. Nenechte se zmást velikostí Prahy. Městská část Líšeň se rozprostírá na ploše téměř 16 km² oproti Zbraslavi, která má katastrální výměru necelých 10 km². Ani v počtu obyvatel Zbraslav na Líšeň nemá. Žije zde necelých deset tisíc lidí, na rozdíl od Líšně, kde se počet obyvatel pohybuje kolem čísla 26 000. Tolik k tomu "velkému z Prahy".

Společného je tu víc. Z Líšně je to do centra Brna zhruba 11 kilometrů, ze Zbraslavi je to asi o pět kiláků dál. V oblasti dnešní Líšně se nacházelo původní osídlení už v pravěku, okolí Zbraslavi je bohaté na keltská oppida s kontinuálním osídlením od doby bronzové a mnoho dalších památek. Dále je tu zbraslavský klášter a společné křesťanské kořeny, které spojují obě městské části. A také krásná příroda okolo a našel bych toho mnohem víc.

Není vůbec opodstatněné omlouvat nízkou kvalitu Líšeňských novin tím, že neobstojí v konkurenci těch velkých z Prahy. Pořád je řeč o novinách určených pro obyvatele městské části, v případě Zbraslavi, navíc podstatně menší.

Pokud si přečtete moje zamyšlení znovu a pozorněji, zjistíte, že nejde o žádnou soutěž ani konkurenci. Jde o to, že se redakce Líšeňských novin zveřejňování kritických textů pravděpodobně vyhýbá, zatímco redakce těch zbraslavských je neváhá zveřejnit. A to mi jako služba občanům přijde prostě lepší.

Se soudružským pozdravem!

Ivan Manolov

Děkuji za velmi vyčerpávající historický a zeměpisný, téměř geografický exkurz.

Souhlasím s Vámi. Líšeňské noviny (LN) jsou jediné tištěné médium pro občany Líšně. Máme tu sice i tento portál vlisni.cz, pár facebookových skupin a možná i další internetová média, ale ta nejsou dostupná opravdu všem. Proto mě mrzí, že se naše LN (nebo alespoň jejich úvodní část) v poslední době staly v podstatě plátkem jedné strany. Už jen to, že se zde prezentují převážně zástupci ČSSD a články mají často v nadpisu univerzální stranický slogan „Měníme…“, je toho dostatečným důkazem.
Je pochopitelné, že největší prostor v radničním tisku má starosta jako nejvyšší reprezentant obce. Ovšem měl by mít na paměti, že zde zastupuje městskou část, která noviny také financuje. Proto by názory a postoje zde prezentované měly více odrážet pozici zastupitelstva a zejména místní rady, nikoliv jen jeho osobní či stranické postoje. A současně by měl být poskytován dostatečný prostor alternativním názorům.
Budu-li zvolen do Zastupitelstva, budu usilovat o změnu této politiky.

To, že se vedení radnice snaží ukazovat svoji hezčí tvář je pochopitelné a přirozené. Dělal bych to taky, a jen nerad bych někomu ukazoval fotky jak se dloubu v nose. Problém vidím v definici Líšeňských novin. Pokud mají sloužit čtenáři (líšňákovi), musí být jejich obsah přizpůsoben jeho potřebám a zájmům. Pokud to není primárním zájmem redakční rady, stává se z novin nivelizovaný PR radniční magazín. Cui bono?

Ještě bych rád doplnil, že ani diskuse pod články v Líšeňských novinách online nefunguje. Pokusil jsem se vložit níže připojený komentář k článku starosty o "trestnosti" privatizace obecních bytů, ale za více jak 24 hodin se na stránkách nezobrazil. Tak nevím, jestli selhal systém anebo byl můj komentář jen zcenzurován...
***
Vážený pane starosto,
tento Váš článek mi připadá neuvěřitelný. Podle již mnoho let platných Pravidel pro prodej bytů vyvěšených na webu města (https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/b...) je možné snížit cenu až na 50% ceny obvyklé. Privatizace domů stále probíhají i v současné době, jen se od roku 2010 netýkají Líšně. Chcete snad říci, že tato pravidla jsou nezákonná a současní i minulí členové ZMB mají být trestně stíháni?
Předem děkuji za vysvětlení,
Martin Příborský (ODS)

Mě zas připadá neuvěřitelné, že se tady vůbec bavíme o prodeji nájemních bytů za jinou cenu než je cena tržní. Pokud je vaším programem prodej obecních bytů za 50% ceny obvyklé, tak se také hlásím do řady.
Prodej obecního majetku za cenu jinou, než jakou určí trh, je v z mého pohledu krádež a tunelování veřejných zdrojů (a, btw, také extrémně levicová záležitost, pane ODS...)
Když už chcete prodávat (ačkoli, jak jsem pochopil, je správa bytového fondu v Líšni v zisku), tak jedině soutěží/aukcí otevřenou všem zájemcům a to i mimo stávající nájemníky.

Ale jako předvolební téma dobré, být nájemník v obecním bytě, měl byste můj hlas.

Vážený pane Cacko,
za normálních okolností máte samozřejmě pravdu. My ale taky žijeme v určitém historickém kontextu, kdy se tady po revoluci zčásti rozdával státní majetek právě proto, aby se ho stát rychle zbavil a lidé se naučili fungovat jako soukromí vlastníci. Nevím, co vedlo privatizátory obecních bytů k prodejům za takto atraktivní ceny, ale předpokládám, že snaha, aby se do privatizace zapojila většina nájemníků. A tento proces se zasekl někde v půlce, takže tady dnes máme v jednom baráku vchody 1, 3, 5…, které jsou obecní, a 2, 4, 6…, které byly takto privatizovány. Nevidím v tom žádnou logiku ani spravedlnost. Naším cílem je, aby se ten proces dokončil a už jsme se všichni mohli začít chovat jako v tržním prostředí.
Co se týká samotné slevy z ceny obvyklé, k tomu se zásadně nevyjadřuji, protože neznám konkrétní okolnosti ve všech domech. Jen poukazuji na platná pravidla, která náš starosta účelově zcela ignoruje. Těch 50% se může jevit jako opravdu příliš velká sleva, která už dnes není ani nutná. Umím si představit, že v rámci nějakého politického kompromisu může dojít ke korekci těch pravidel. Výsledná cena by podle mě měla být taková, aby byla dostatečně atraktivní, a tím umožnila odprodej většiny bytů stávajícím nájemníkům, a současně aby obec příliš netratila.

Dobrý den,
děkuji za kvalitní marketingovou odpověď. Oba máme pravdu, takže bychom měli být oba spokojení. Bohužel jsem strašně neskromný. Motivaci privatizátorů nechme stranou, to by bylo na dlouhou diskuzi. Důležité je, že je toto období snad už za námi a teď už žijeme "za normálních okolností" v roce 2014 a pravidla by měla být nastavena poctivě a stejně pro všecchny v roce 2014. Obhajujete logiku a spravedlnost, ale ta musí platit pro všechny, nikoli pro vybranou skupinu. Co se stalo v devadesátých létech už nevrátíme, ale zaráží mne, že v tom chcete pokračovat (a máte to jako volební téma) v roce 2014. Souhlasím s vámi, začněme se chovat jako v tržním prostředí a tedy ... pokud prodej, tak aukcí přístupnou všem zájemcům.

Víte, na jednu stranu to zní strašně jednoduše. Ale neumím si představit prodávat někomu střechu nad hlavou jen proto, že není schopen soutěžit v aukci s nějakou finanční skupinou, a přitom tam bydlí desítky let a nikdy neměl příležitost si byt odkoupit jako mnozí sousedé. Jsem přesvědčený pravičák, ale i pravicová politika má sociální rozměr. A co se jeví 100% tržní, nemusí být 100% spravedlivé. A zase prodávat jen uvolněné byty by nebylo efektivní. Pokud chceme většinu bytových domů privatizovat a zbavit obec starosti o byty, aby se mohla soustředit na jiné problémy, měli bychom to udělat pokud možno rychle. Proto si myslím, že nabídnout byty nejdříve nájemníkům a dát jim šanci si je koupit, byť se slevou, je hospodárné i spravedlivé. Na druhou stranu si ovšem myslím, že by ta pravidla měla brát v úvahu i délku nájmu, což se zatím neděje.

Elektronickou uredni desku mame, webovky uradu s planovanymi zamery radnice mame. Aktivisticka sdruzeni (Lisen sobe, TJ, kulturni organizace) zajistujici spolecensky zivot v obci a sireni povedomi o nem mame.
Proc bychom meli z verejnych prostredku platit propagacni materialy pro viteze voleb ?

Dobrý den,

je důležité, podívat se na složení redakční rady!!! Tady musím za KDU-ČSL přiznat, že jsme situaci podcenili a pokud budeme mít po volbách možnost, tak určitě budeme chtít místo v redakční radě a vyvarovat se situací, které se zde uvádějí.

Dobrý den,
nebudu ani komentovat nonsensy, které zde čtu. Jenom mám skromnou otázku na pana radního Hrazdíru, za koho je v redakční radě paní Renata Lorencová, která je 13. na kandidátce KDU-ČSL. Jako jediná se účastnila všech jednání. Michale, je mi to líto, ale bohužel máš zřejmě předvolební horečku, nebo špatnou paměť.
S pozdravem Tvůj koaliční starosta

Můj koaliční starosto,

moc se omlouvám, že jsem svůj komentář napsal tak nešikovně. Vážíme si práce paní Lorencové, odvedla velmi dobrou práci a snažila se podobu LN posunout k lepšímu.Takových lidí by bylo třeba v redakční radě víc. Pokud po volbách budemem mít možnost, prosadíme do redakční rady i někoho s ostřejšími lokty (jistě víš, co tím myslím:-) Takto je to přesnější!
Ale jak píšu, že jsme situaci podcenili, tím si sypeme popel na hlavu a víme, že je potřeba tuto práci zlepšit a umíme to přiznat :-)

Tvůj koaliční radní ……..

Vážený pane Hrazdíro, jsem tak nadšená Vaší schopností uznat chybu (podcenili jste situaci v Líš.novinách), že Vás za to budu volit. Pro mne jako pro občana je to opravdu obrovská úleva, když politik dokáže normálně přiznat, že se něco nepovedlo a nestrká před tím hlavu do písku. Nikdo přece neočekává, že se povede vždycky všechno. Mnoho z věcí, které jste řešili na radnici v posledních letech, se povedlo. To, že se něco nepovedlo, je přece úplně normální a nemůže to být důvodem pro to, aby téma bylo najednou tabu! Takže Vám děkuji, že jste mne svou sebekritikou potěšil, což nemůže ani zastřít fakt, že vlastně s dalším obsahem Vašeho komentáře vůbec nesouhlasím. Píšete: "... prosadíme do redakční rady i někoho s ostřejšími lokty...atd.". Tak já si myslím, že takovýto přístup nikam nevede. To si budou politické strany někoho dosazovat a přetlačovat se ostrýma loktama... a furt dokola - beze smyslu. Je přece potřeba zvolit nějaký ne politický, ale logický postup, jak věc vyřešit - nejprve je nutné odpovědět si na otázku, jestli skutečně LN potřebujeme. Jestli ne, není co řešit. Jestli ano, tak otevřenou diskusí, dialogem s občany Líšně (těmi, kteří se o to zajímají a jsou ochotní o tom přemýšlet) dospět k tomu, k čemu by noviny měly být dobré a jak toho dosáhnout. O tomto jsme již myslím dost konstruktivně debatovali zde: http://www.vlisni.cz/comment/751#comment-751