Pondělí 20. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 24, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Nejpalčivější problémy pro každého jsou ty, které se bezprostředně týkají jeho. Úkolem politiků, i komunálních, je ovšem tyto individuální (skupinové)  problémy či zájmy vzájemně korigovat (slaďovat) k optimálnímu řešení pro celé společenství obce. Řešení problémů komunální politiky pochopitelně mám (mnohé jsou ve volebním programu KSČM). Vyznačuje se naším neustálým, řádně dokladovaným, vyvracením pravicových řešení, špatných pro většinu, v posledním volebním období pak poměrně častým upozorňováním zástupcům líšeňské ČSSD na jejich odklon od skutečně levicového přístupu.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Jen v posledním volebním období váha našich hlasů umožnila například prosadit úpravu zanedbaného prostoru Rokle, nebo v rámci připomínek k novému územnímu plánu města zvolení komplexního řešení rozvojových územích na katastru Líšně (tj. včetně zajištění veřejných školských, kulturních, sportovních objektů, ale i náměstí a parků), ale i zajištění WC na Líšeňském hřbitově, či návrat přebytků z nájemného na masivní renovaci jader obecních bytů, zodpovědný přístup k rozpočtu obce a v neposlední řadě též výběr nových schopných ředitelek v našich organizacích SML a Kulturního centra.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Profese socioekonomického geografa mě naučila k problému přistupovat systémově, příčiny a možné dopady analyzovat ve všech souvislostech a volit strategická , tj. dlouhodobá komplexní a nestranná řešení. Mé profesi pak přísluší široký komplex aspektů komunální politiky, zejm. územní plánování, místní rozvoj přírodního a kulturního prostředí, ale i hospodářské (finanční) zajištění tohoto rozvoje.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Tím, že svým hlasem podpořím jakýkoliv požadavek jakéhokoliv subjektu (spolku, občanského sdružení), který je orientován ve prospěch celé líšeňské - a nejenom té - komunity (obce) a nikoliv, třeba i ne vědomě, jen k uspokojení zájmu jednotlivce či zájmové skupiny.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.Odpvědi na otázky jsme obdrželi po termínu. 

Komentáře

Dobrý den, pane Borecký, reaguji na Vaši poslední odpověď na téma spolky a občanská sdružení. Píšete, že chcete podporovat jen ta sdružení, která jsou orientována ve prospěch celé líšeňské komunity. To je ale proti smyslu těchto sdružení, která vznikla právě pro určitou zájmovou skupinu za jasným cílem. Znáte nějaké sdružení, které toto splňuje? Děkuji
Bohužel v základní odpovědi na Vaše otázky nebyl dostatečný prostor pro vysvětlení. Takže až nyní dovysvětlím a to na příkladu nejaktuálnějším - mimořádných dotací SK Líšeň a Salesiánskému středisku. Při rozhodování jsem neměl problém zda ano či ne, protože žádosti obou směřovaly na akce ku prospěchu široké veřejnosti (divácká tribuna a veřejné kluziště), nikoliv jen pro jejich členy, ale jen jsem zvažoval optimálnost dotované částky - zda jimi neúměrně (respektive natolik, že se nedostane na ostatní) nezatížím líšeňský rozpočet. A protože jsem dospěl k názoru, že 2 krát 400 tis. není neúměrné veřejnému účelu dotací, s dotacemi jsem souhlasil. Borecký
Jak funguje SK Líšeň ve prospěch celé komunity? Domnívám, že orientován k uspokojení potřeb zájmové skupiny... . Nebo co mám dělat na té tribuně, když mě fotbal nezajímá?
Dobrý den! Ale přece je tolik možností, co dělat na tribuně, obzvláště pokud se nehraje zápas - například využít její schody pro posilování nohou, opalovat se, studovat aj., pokud se hraje, tak je to ideální místo například pro provedení psychologické studie pozorováním diváků, hráčů, trenérů, rozhodčích, roznašečů párků apod. No ale vážně - nikde jsem nepsal, že znám spolek (ale i politickou stranu), která uspokojuje celou komunitu. Jde ale o to, aby svou činností nebyla orientována jen na své členy, ale měla i výstupy do veřejnosti. V případě SK Líšeň to například velmi dobře vyjadřuje Pavla Dombrovská, když říká:" na utkání se schází veřejnost z Líšně i přespolní", což je, myslím, poměrně velká část líšeňské komunity. Naopak velmi neseriózní od ní je vyjádření (zase cituji): "... profesionální klub, který nenabízí zájmovou činnost místním dětem (pěstuje pouze profesionály)", když stačí jen si přečíst Líšeňské noviny na stránce Sport, aby bylo jasné, kolika dětem různých věkových skupin organizuje volný čas. A i o to nám přece jde. Borecký
Vážený pane Borecký, dovoluji si pochybovat o serióznosti Vašeho vyjádření, že mé tvrzení je "velmi neseriózní". Vycházím totiž z osobní zkušenosti. Když můj syn (tehdy zhruba osmi nebo devítiletý) zatoužil hrát fotbal a přišel do SK Líšeň, byl odmítnut z důvodu, že už je příliš starý, aby začal hrát profesionálně fotbal. Šel tedy kopat za Slatinu, kde se potkal s několika dalšími takovými "starými, neprofesionálními, odvrženými" dětmi z Líšně. Stojím si za tím, že SK Líšeň nenabízí zájmovou činnost místním dětem (pěstuje pouze profesionály). Ověřte si, kolik těch dětí z Líšeňských novin na stránce Sport je skutečně z Líšně. (Tímto nechci snižovat význam činnosti SK Líšeň.)
Dobrý den, je velmi složité definovat to, co je prospěšné pro úplně celou líšeňskou komunitu - každého skutečně zajímá něco jiného. To, co by městská část měla svou podporou zajistit - je právě různorodost - aby se vytvořil prostor pro rozvoj nejrůznorodějších aktivit, které "zaktraktivňují" místní veřejný prostor. Ostatně kritéria podpory jsou definována v pravidlech pro přidělování dotací. Problém spíše vidím v tom, aby o prostředcích rozhodovali ti, kteří jsou skutečně schopni věc objektivně a zasvěceně posoudit... Je v pořádku, že městská část podporuje SK Líšeň. Je pravda, že je to profesionální klub, který nenabízí zájmovou činnost místním dětem (pěstuje pouze profesionály), ale na utkání se schází veřejnost z Líšně i přespolní. Podporu pro SK Líšeň vnímám jako dobrou zprávu pro ostatní místní spolky - městská část podporuje činnost místních organizací a nepochybuji o tom, že stejně tak štědrým způsobem bude financovat i kvalitní projekty ostatních spolků a organizací.