Čtvrtek 25. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

V Líšni je problémů celá řada. Přednostně je potřeba řešit parkování na sídlišti. Troufnu si říct, že máme jednu z nejkrásnějších městských částí, ale pokulháváme v úklidu a údržbě komunikací, zeleně a udržování pořádku na zastávkách MHD. Odstrašujícím příkladem je zastávka na Jírové. Řešením je vypsání kvalitní a transparentní soutěže. Díky současným špatně nastaveným smlouvám nepochopitelně vracíme statisíce městu Brnu na údržbu zeleně. Ostražitost je na místě v případě rozvojových ambicí města Brna. Příklad plánované nesmyslné výstavby paneláků v okolí Kostelíčku je toho důkazem.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Současné končící volební období je mým prvním v zastupitelstvu. Navíc jsem se svými stranickými kolegy v opozici. Přesto se díky naší práci v kontrolním výboru podařilo vyvinout tlak na koalici v několika zásadních případech a docílit jejich vyřešení. Mám na mysli například výměnu ředitelů Správy majetku Líšeň a Kulturního centra, po kterém tyto organizace pod novým vedením konečně začaly fungovat, jak mají, efektivně a transparentně k prospěchu městské části.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Primárně v současné době pracuji pro naši stranu TOP 09. Chtěl bych se podílet na koncepčním rozvoji Líšně a vést diskusi nejen s odbornou veřejností nad dlouhodobou strategií rozvoje naší městské části. Určitě chci také zajistit čistotu v Líšni. Zájmy mám klasické, sport (začal jsem aktivněji běhat), lyžování, squash, divadlo, četba.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Máme velké štěstí, že spolky a občanská sdružení se vytrvale podílí na kulturním a společenském životě Líšně, přestože jim sem tam někdo hodí klacek pod nohy. Někdy je to bohužel pořádná kláda. Všichni, kdo se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu podílí na veřejném životě, si zaslouží velké poděkování, úctu a podporu. Řekl bych, že stačí aktivitám občanských sdružení nepřekážet. Radnice by navíc měla činnost spolků a organizací podílejících se na kulturním a společenském životě a sportovních organizací věnujících se mládeži podporovat minimálně částkou 5% rozpočtu, což je dnes cca 8 mil. Kč

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Vážený pane Štědroňský, děkuji za zcela konkrétní návrhy podpory spolků a aktivit občanů. Chtěla bych si ale ujasnit význam této Vaší věty: „...Všichni, kdo se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu podílí na veřejném životě, si zaslouží velké poděkování, úctu a podporu..“ . Mám tomu tedy rozumět tak, že podporu činnosti spolků a „nezřizovaných“, nezávislých organizací podmiňujete tím, že jejich práce bude probíhat pouze dobrovolnickým způsobem? Je sice pravda, že většina takovýchto projektů se v Líšni realizuje bez nároku na honorář, přestože objem vykonané práce mnohdy mnohonásobně převyšuje běžné „amatérské“ aktivity. Například aktivita, díky níž spolu nyní komunikujeme – Poznej svého politika, která je dílem portálu vlisni a spolku Líšeň sobě, zahrnuje v sobě mnoho desítek hodin příprav týmu lidí, kteří ji vymysleli a zrealizovali. Účastní se jí aktivně několik desítek lidí – politiků a občanů a má dopad v podstatě na celou obec. Je i cenným zdrojem informací do budoucna. Podle mého názoru by přínos projektu pro obec nebyl umenšen, kdyby jeho autoři byli za svou práci alespoň částečně finančně ohodnoceni (i když s tím nepočítají). Dále v Líšni působí řada profesionálních či poloprofesionálních organizací, jejichž činnost je také zajišťována z velké části dobrovolnickou prací, ale část jejich práce je honorována. Tyto organizace se také mohou podílet na rozvoji obce nejen svou prokazatelně prospěšnou činností, ale např. i vytvářením pracovních příležitostí. Prosím upřesněte mi Váš postoj. Děkuji.
Vážená paní Dombrovská, v další větě také píši, že bych si dokázal představit podporu spolkům ve výši minimálně 5% rozpočtu. Část těchto prostředků by pak mělo být jednoznačně určeno na finanční podporu trenérů, vedoucích souborů a dalších aktivních dobrovolníků, kteří se podílí na výchově naši mládeže a kulturním životě v Líšni. Jak uvádíte, mohou být pro obyvatele Líšně prospěšné také další projekty. Vznik a provoz portálu vlisni.cz je určitě jeden z nich. Takže není důvod nepodporovat i tyto a podobné aktivity. Forma a výše podpory je odvislá od prospěšnosti pro občany, potažmo městskou část. Pro radnici je samozřejmě snazší podpořit registrované spolky a organizace, které z transparentně získaných prostředků budou moci alespoň symbolicky finančně odměnit své dobrovolníky (nedokáži si představit, že by radnice finančně podporovala dobrovolníky přímo). Jsem přesvědčen, že prostředky investované na činnost dobrovolníků (je nutno si přiznat, že nebudou příliš velké) se mnohonásobně vrátí. Považuji to za velmi výhodnou investici. Právě proto, že jsem si vědom spíše symbolické výše případných odměn, vážím si všech, kteří věnují svůj volný čas jakékoliv dobrovolnické činnosti.