Čtvrtek 18. července 2024
Vložil admin on June 24, 2011

poleVe čtvrtek 23. 6. 2011 proběhlo jednání ZMČ Líšeň. Většina bodů se týkala připomínek k novému Územnímu Plánu města Brna (ÚPmB). Třicátý bod jednání byl nejdelší a pro Líšeń zcela zásadní. Podle varianty I. ÚPmB by mělo na polích mezi Holzovou a Podolím vzniknout největší nové brněnské sídliště. V plném rozsahu je tato rozvojová lokalita nazvaná Li-3 s největší pravděpodobností mrtvá, ale starosta a další většinou koaliční zastupitelé se pro ni nadchli. Původně byla hlavním argumentem pro výstavbu zveřejněném v dubnovém vydání Líšeňských novin výstavba tramvajové linky od Stránské skály. Při dubnovém jednání zastupitelstva umožnil starosta vystoupení zástupci veřejnosti, který podal námitku proti Územnímu plánu, Ing. Zavřelovi, aby přednesl svoje názory proti výstavbě. Díky podpisům více než 200 občanů jsme dosáhli toho, aby se o lokalitě jednalo až na červnovém zasedání a sídliště bylo změněno na rodinné domky. Mezičasu jsme využili ke kontaktům se zpracovateli platného i nového územního plánu, k získání informací o územním plánování a především pro podání informací občanům o záměrech magistrátu a radnice. Do 23. června jsme sehnali dalších více než 270 podpisů, jednali se zástupci většiny klubů jednotlivých stran a uskupení na líšeňské radnici. Nejaktivnější byli komunisté a někteří zástupci ČSSD a KDU-ČSL, naprosto jsme nezajímali členy ODS. Snažili jsme se řídit názorem jednoho ze zastupitelů, který nám řekl, že když přijdou lidé ve stejném počtu jako v Tuřanech, bude na naší straně. Nejčastější argumenty zastupitelů pro výstavbu byly:

1.    Když schválíme (zastupitelé) příliš malou plochu pro výstavbu (cca 200 rodinných domů), město nám vnutí větší rozsah a my se nebudeme moci bránit.

2.    Když schválíme příliš malou plochu pro výstavbu (cca 200 rodinných domů), budou lidé podávat žádosti o výjimky a stavební úřad nedokáže výstavbě (na orné půdě I. a II. stupně bonity) zabránit!!!

3.    Podmínkou využití území je zpracování územní studie a regulačního plánu. Především pojem „regulační plán“ působil na zastupitele jako uklidňující prostředek. Regulační plán přece vyřeší všechno. Že je jen velmi málo obcí, které regulační plán mají v nové rozsáhlé výstavbě schválený, to je nezajímalo.

4.    Město si stejně rozhodne podle svého.
V důvodové zprávě Usnesení ZMČ pro zvětšení stavebních ploch se psalo, že stavební úřad doporučuje rozšíření stavebních ploch pro bydlení. Více než 10 000 (deset tisíc) nových obyvatel v ostatních lokalitách, především lokalitách Li-1 a Li-2 se autorům zdá málo.

V důvodové zprávě se píše o potřebě bydlení pro zahraniční profesory nového kampusu, jehož výstavba je v Územním plánu zamýšlena vedle Zetoru. Prorektoři obou uvažovaných brněnských univerzit se vyjádřili, že nemají potřebu rozšiřovat se mimo jejich stávající areály. Zmínka, že obě univezity staví, resp. mají schválenu výstavbu za 400 resp. 630 miliónů  Kč vyvola pochyby o kvalitě informací. Samozřejmě víme lépe, co potřebují univerzity, než jejich prorektoři pro výstavbu.

Získali jsme výraznou převahu v podpisech v peticích:
474 hlasů proti výstavbě vůči 190 hlasům pro výstavbu, ale nestačilo to.

Koho zastupují zastupitelé, když je ani výrazná převaha hlasů „nepřinutila“ respektovat vůli občanů?
Mimo argumentů o možnosti výstavby, finančního prospěchu majitelů pozemků a hypotetické tramvaje, zastupitelé nedokázali uvést žádný další kladný efekt, který jejich rozhodnutí přinese občanům staré Líšně. Zdá se, že si neuvědomují, jak zásadním způsobem ovlivňují životy lidí a charakter této části Líšně. Dopravní zatížení se zvýší z 2000 na 4000 vozidel denně, prach, smog a hlučnost ve stejném poměru. Ještě, že nám naše milovaná vláda (a parlament) zvýšila hladinu hluku, kterou musí snášet obyvatelé ulic a ještě, že je zákon postavený tak, že obyvatelé starých ulic se nemohou účinně bránit. Stará Líšeň bude sevřena do kleští nové výstavby nejméně ze dvou stran a ztratí svůj malebný charakter.

Hlasování dopadlo dobře pro zastánce výstavby: bylo potřeba 15 hlasů a bylo jich právě 15.
Nám chyběl jeden jediný hlas.

Děkuji všem zastupitelům, kteří se účastnili našich jednání a občanům, kteří nás podpořili.

Děkuji panu starostovi. Myslím si, že je mužem na svém místě. Nedokázal bych řídit jednání tak, jak to dělal on.
Jeho snahu objektivitu nám může naprostá většina jiných MČ závidět.

Hrozně mě mrzí, že jsme nedokázali vysvělit všem, kteří uvedli, že město Brno se musí rozvíjet tak, že se bude zastavovat na okrajích a uvnitř budou padat bloky domů, bude Bronx nebo desítky let neřešené jižní centrum postavené jen kvůli obchodům a kancelářím bez obyvatel. Nedokázali jsme vysvělit, že monofunkční lokality (obchody, kanceláře, bydlení, ...), nejsou v žádném případě IN a že je ani nepodporují kvalitní urbanisté a architekti.

Iluze o demokracii na celostátní, krajské i městské úrovni mě přešla už dávno,
ale v malých obcích a městských částech jsme viděl jistou naději.

lisen3@seznam.cz     Budu muset svoje názory přehodnotit!!!        Vladimír Zavřel

 

Další článek k tomuto tématu zde

Video k tomuto tématu zde

Kategorie: 

Komentáře

Budoucnost Líšně

Všechny zmiňované varianty kalkulují s protažením tramvajové linky ze Stránské skály na ulici Holzovu. Varianta I. ukončuje tramvaj v nově budovaném sídlišti při ulici Holzova (mezi stávající výstavbou až po hranici se Slatinou a směrem na Podolí). Druhé dva návrhy si představují konečnou tramvaje v Muzeu dopravy. Pro variantu I. očekávají zpracovatelé přírůstek obyvatel Líšně o 6.500. Ale jediné, co skutečně řeší, je městská hromadná doprava. Aby Líšeň nedopadla jako Bystrc se sídlištěm Kamechy, bude se muset patřičně na takové zahuštění připravit. Paradoxem doby bychom mohli nazvat to, že vlastníci velkého pole si zhodnotí rozhodnutím obce své pozemky tisícinásobně, ale obec bude muset na své náklady pro nové obyvatele vybudovat školku, školu, parkoviště, hřiště, zdravotnické zařízení, budovu s péčí o seniory a možná i něco víc. Všechny objekty občanské vybavenosti bude obec udržovat, zatímco si bývalí vlastníci pozemků budou užívat peněz, ke kterým přišli bez vlastního přičinění. Jen si tak říkám, co víc může svádět ke korupci, než tyhle aspekty tvorby územního plánu.

Ale obraťme list k pozitivním návrhům a volejme třikrát sláva, dobrá věc se podařila. Nový územní plán ve všech variantách zařadil bývalý výrobní areál na Klicperově ulici do ploch pro bydlení. I kdyby na tomto místě stavěla Quary a stavbu by posvětil autorizovaný inspektor Teigiser, bude to lepší, než aby se nějaký dobrodruh rozhodl mezi rodinnými domky skladovat jaderné palivo, manipulovat s výbušninami, nebo třebas likvidovat pneumatiky pálením.

Drčkova se zřejmě kdysi znelíbila, snad proto, že major Drčka byl rodák z Tuřan, snad proto, že zahynul při výcviku a ne v boji. V každém případě její část již dříve neměla to štěstí, že by na ní mohly vyrůst architektonické skvosty, ale dřepí na ní pouze nevzhledné areály. Územní plánovači se rozhodli, že zahrádek na druhé straně ulice Líšni netřeba a od Zaoralovy po Holzovu namalovali prostor pro výstavbu komerční vybavenosti. Zetor bude tedy z jedné strany hlídat architektonická zrůdička (celkem ráda bych poznala autora návrhu chatrče pro Lídl, ale bojím se, aby mne nepokousal jeho slepecký pes), východní část budou střežit kancelářské budovy s obchodními prostory.

A jelikož se plánovači dostatečně vyřádili na jihovýchodní třetině Líšně, na sídliště jim již nezbyl dech. Jen udělali další důležitý krok a plochy, které dráždily developery svou zelenou barvou a zetím prázdnotou, převedli ze stavebních do ploch zeleně.

Z toho, co jsem dokázala na novém územním plánu prostudovat a zavnímat během prezentace, si dovolím učinit závěr, že se jedná o ambiciózní návrh. Velkým překvapením je to, že se ÚP vypořádal s mnoha systémovými chybami svých předků a nezavádí chyby nové. Pouze může vnést nevraživost do vztahů Bystrce a Líšně.
(zdroj: Kateřina Horáková - http://www.rudydrak.cz/articles/brno-predstavuje-navrh-noveho-uzemniho-p... )

.. dneska jsem se byl projít po poli směrem k Podolí a zkoušel jsem si představit, že místo toho půjdu po asfaltovém chodníku uprostřed nového sídliště :-( Musím přiznat, že mi z toho běhal mráz po zádech. Už se začínám psychicky připravovat na to, že se odstěhuji. Na jedné straně plno přátel v Líšni, sportovní oddíl v Líšni do kterého chodím 21 let, krásná příroda kousek za barákem to byli ty důvody proč jsem kupoval byt na Leskauerove - na druhé straně ta temná vize budoucnosti, kdy místo pole vyroste nové sídliště s bůhví jakým obyvatelstvem (možná ul.Francouská, Bratislavská, apod ?) - to je pro mě obrovské dilema, které si budu muset vyřešit ..

No výsledkem hlasování jsem velice zklamán. Opravdu by mě zajímal názor občanů, kteří se vyjádřili kladně k další výstavbě. Co pozitivního očekávají od další bytové výstavby v lokalitě Li-3 ? Chápu, že majitelé pozemků - orné půdy zhodnotí přes noc svůj majetek, ale opravdu mě nenapadá jiný pozitivní důvod pro pokračování další výstavby. A jsem opravdu zvědav jak si povede zastupitelstvo v této akci. Počínaje svedením průjezdu nákladní dopravy ke stavbě mimo stávající bytové domy (Otiskova, Leskauerova, Holzova) přes pole směrem ke Slatině (jak bylo řečeno na zasedání) a konče zajištěním dopravní obslužnosti, školství, sportovního vyžití a dalších v nově dobudované oblasti. Avšak vzhledem k tomu, že poté co byli postaveny desítky nových bytů firmou Doming a i po více jak 5 letech ÚMČ nebyl schopen zajistit postavení jediného pískoviště pro děti u těchto nových objektů, nebyl schopen zajistit místa ve školkách pro desítky nových dětí z těchto bytů (viz. moje dítě - nepřijato v Líšni ač oba rodiče pracují a dítě je starší 3 let), nebyl schopen zajistit ani to, aby autobus č.78 na zastávce Letecká stavěl i bez znamení (asi si zastupitelé nevšimli, že zde přibylo několik set nových obyvatel) a další a další věci, tak si nedělám iluze jak to ve staré Líšni bude vypadat až se zrealizuje ten megalomanský plán Li-3. Stará Líšeň se stane přelidněnou čtvrtí, která ztratí svůj venkovský charakter, čtvrtí kde bude utrpením jí projíždět ať už MHD nebo autem, čtvrtí kde nebudou místa ve školách a školkách pro děti atd. A ani bych se nedivil, kdyby zastupitelé Magistrátu MB dostali skvělý nápad přestěhovat nepřizpůsobivé "spoluobčany" do Staré Líšně - vždyť by si tím uvolnili lukrativní nemovitosti v centru a líšňáci přeci hlasovali pro "rozvoj" no ne ? To bych pak chtěl vidět ty protažené obličeje líšňáků, kteří se vyjádřili pro "rozvoj".