Neděle 05. února 2023
Vložil admin on October 31, 2012

Líšeň soběPrší. Vážení spoluobčané, milí sousedé, zatímco čtete toto vydání LN, venku pravděpodobně prší. Pokud se mýlím a je hezky,  je to v tento čas jen pomíjivý  ošidný  jev. Mohlo by se nám zdát, že slunce nás trestá – nechce nás už skoro ani vidět,  vstává si později a uléhá dřív, zatímco my - nespravedlivě  stále  stejně a navíc  za tmy!

Chtělo by se nám společně s přírodou spočinout v zimním spánku... a probudit se až na jaře - až tehdy se znovu vzepřít, vzedmout, vyrašit jak pupen v celé své síle.

To přece ale není možné! Nejvyšší čas tedy odvrátit tklivý zrak od setmělých oken a zaměřit se na tvůrčí síly vlastního vnitřního světa! Zde můžeme nyní v klidu budovat,  nerušeni  těmi vnějšími rozptylujícími a znejišťujícími faktory – žádná zrádná vůně květin, konec rozverného vlahého větříku, žádné nepasterizované pivo na zahrádce pod révovím! Konečně se budeme moci pořádně soustředit na svou práci! Dá-li počasí, až do jara.

Jako vhodnou alternativu k zimnímu spánku Vám nabízíme program vznikajícího Komunitního centra Líšeň sobě, který se od listopadu začíná konat v Dělňáku. Cílem tohoto úsilí je maximálně využít tvůrčí potenciál místních lidí, poskytnout jim prostor pro realizaci a zpřístupnit jejich tvorbu líšeňské veřejnosti. Jsme odhodlaní pojmout Dělňák jako otevřený přívětivý prostor, v němž by se lidé z Líšně měli důvod scházet. Proto také pracujeme na tom, abychom v prostoru foyer umístili Family Point - místo pro rodiny s dětmi, knihovnu a informační koutek o Líšni.

Program Komunitního centra Líšeň sobě navazuje na letošní jarní kulturní dění v bývalé knihovně na zámku, kde se konaly veřejné debaty o aktuálních problémech obce, přednášky a besedy, autorská čtení, promítání... Svým způsobem znamená také pokračování rozsáhlého působení divadla Líšeň v prostorách Dělňáku v letech 1999 až 2008 – počínaje festivalem "Probuzení ze sutin", který pomohl odvrátit demolici Dělňáku a končící radikální změnou podmínek pro pořádání akcí v Dělňáku spojenou s nástupem současného vedení Kulturního centra.

Za uskutečnění  projektu děkujeme všem lidem z Líšně, kteří projevili zájem s námi spolupracovat. Děkujeme nadaci VIA, která projekt finančně podpořila. Děkujeme líšeňské radnici za poskytnutí prostoru Dělňáku, starostovi Břetislavu Štefanovi a místostarostovi Jozefu Sedláčkovi za všestrannou pomoc. Také děkujeme těm zastupitelům a zastupitelkám, kteří se necítí novými aktivitami občanů osobně ohroženi, ale naopak je vítají jako zajímavý a potřebný podnět.

Protože  plánovaná aktivita má být co nejvíce otevřená pro ty, kteří mají zájem o všestranné utváření života v Líšni, vyzýváme Vás,  kteří jste neulehli k zimnímu spánku, abyste se nám ozvali a neváhali se k nám připojit.

  Bližší informace o vývoji projektu "komunitního centra" se dočtete na portálu www.vlisni.cz  v sekci "komunitní centrum a knihovna".

Krásný podzim přeje Všem

Za občanské sdružení Líšeň sobě

Pavla Dombrovská 

Článek byl napsán pro Líšeňské noviny

Líšeň sobě - listopad 2012

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

K článku paní Dombrovské (Lišeň sobě o.s.) mohu jen stručně připomenout její celkový příjem v tisících Kč z příspěvků na tzv „kulturní aktivity“ z peněz nás daňových poplatníků, které dostala mimo jiné!! od Ministerstva kultury v letech 2006: 560 000Kč v roce 2007:1 137 000Kč, v roce 2008: 1 145 000 Kč, v roce 2009:1 057 000Kč, v roce 2010: 500 000Kč v roce 2011: 270000Kč. Tedy celkem za období 2006 až 2011 činí celková částka slušného přijmu milionářky paní Dombrovské : 4 669 000 Kč slovy čtyři miliony šestset šedesátdevět tisíc korun českých K částkám nejsou připočteny částky z jiných institucí, o kterých se ví a jsou zdokumentovány. Tudíž lze s jistotou tvrdit, že čistý příjem paní multimilionářky Dombrovské činí více jak 5 000 000Kč slovy pět milionů korun českých. To si může každý ověřit na stránkách Ministerstva kultury aj.
Z vytaženého zde úryvku sdělení od paní Baldeli paní Dombrovské, zcela jasně vyplývá, že paní Baldeli je špičkovou manažerkou, vzácného charakteru, která dbá na dobré a přesné hospodaření KCL. Nedá se jí tedy nic vytknout. A podle programů, které prezentuje na Dělňáku a na Kotlance je vidět, že je celý pracovní kolektiv jí vedený velmi zodpovědný, pracovitý a tvůrčí. To by neviděl jen člověk zcela zaslepený vzteklou závistí nad výsledky jejich práce. Což doufám multimilonářka paní Dombrovská není že? Byť jsem nad tím trochu zapochyboval nad ubohým článkem v Rovnosti, kde jí zlý redaktor vložil do úst urážlivá slova na paní ředitelku Baldeli, která by přece paní Dombrovská, nebo pan „starosta“ Štefan, Štědronský nikdy nemohli říci, nebo se mýlím? Snad nejhorší mezinárodní reklamu udělala Líšni paní Dombrovská na svém letošním kulatém stole na Dělňáku, kam byla pozvána i delegace z německého družebního města. Pani Dombrovská svojí arogancí, domýšlivostí, všechny poučovala a udělala takový dojem na německou delegaci, že když odcházeli řekla zděšená paní starostka z družebního města svým kolegům v předsálí větu, která mně dodnes zvoní v uších (stál jsem téměř vedle nich): Die Frau strotzt vor Dummheit.-ta žena přímo vyzařuje hloupost. Pošlu tento příspěvek i panu Tomáši Hermanovi šéfredaktorovi Rovnosti a jen doufám, že se nelekne a nerozklepou se mu kolena, když mu třeba pani Dombrovská nebo Štefan nebo pan Štědronský budou vyhrožovat, aby jej neotisknul. Vždyť proč by to dělali, oni nikdy nelžou, jsou přímí, nepomlouvají, nenosí do Rovnosti anonymy nebo ano? Jsou podle mne, přímo ošatkou ctností. Když už bylo připomenuto v tom článku oněch několik pracovníků, kteří „na protest“ proti paní Baldelli dalo výpověď, myslím roce 2008, musí se říci pravda celá, i to, že jedna z nich falšovala podpis paní Baldelli na právní listině, kterou pak ukázal na Zastupitelstvu tehdejší starosta pan Janištin,moc jsem se divil, že nezavolal policii, aby odvedli dotyčnou v poutech (proto také ten úprk), ale jeho příslovečná dobrota zvítězila. (Tehdy zde byl také jakási redaktorka Rovnosti a kupodivu tuto veledůležitou informaci zcela záměrně přehlédla.) Jen jsem se díval do tváře dotyčné osoby, když ten list ukazoval starosta Janštin…mám ji jmenovat?Až přijde čas a ten se blíží. Jistě si vzpomenete paní Dombrovská…byla jste tam. Všichni známe to přesné a fungující rčení: Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá, že pani Dombrovská (ČSSD???), pane Štefane (ČSSD) pane Štědronský(ČSSD+TOP09), Sedláčku (ČSSD). Určitě, jakmile potkáme paní Doc. Putnovou poslankyni TOP09-VUT Brno, pochválíme pana Štědronského, který jako TOP09 krajský manažer je tak vzorný služebník a mluvčí pana Štefana (ČSSD), že nevíme jestli není náhodou i krajským manažerem ČSSD v Líšni. Bylo by to pochopitelné, protože očividně se mají rádi. To není nic proti ničemu, že pane Štědronský, krajský manažere. Jsou lidé, kteří jsou kam vítr tam plášť, ale to Vy určitě nejste, nebo se mýlím? TOP09 určitě prohraje volby, takže pan Štefan Vás jistě přijme do ČSSD s otevřenou náručí, ale možná taky ne, to záleží na tom jestli bude s Vašimi službami spokojen. Takový je život, zrádci obvykle končí na smetišti, ale to se Vás taky netýká pane Štědronský krajský manažere. „Úsměvů není nikdy dost. Neusmát se za celý den na nikoho je zločin“. Karel Schwarzenberg-TOP09. Tak se ještě usmívejte paní multimilionářko Dombrovská, pane Štefane, pane Štědronský krajský manažere, pane Sedláčku, kdoví, jak dlouho Vám to ještě vydrží! Pokračování příště. J. Novotný.

Pro ty, kteří by se těmito záležitostmi chtěli zabývat, několik informací:
Finance od Ministerstva kultury a dalších institucí jsou určeny pro provoz divadla Líšeň – reprízování a vznik nových inscenací, pořádání akcí (od roku 2005 do dneška proběhlo 822 akcí, které divadlo buď samo odehrálo nebo uspořádalo - v Líšni, Brně, po celé republice a zahraničních festivalech). Z dotací a grantů je vypláceno zhruba 130 členů a externistů divadla Líšeň (herců, muzikantů, tanečníků, výtvarníků, techniků, brigádníků).
Koho zajímají podrobnější informace – zde výroční zprávy a výsledky hospodaření:
http://divadlolisen.cz/domu/dokumenty/
Také se můžete obrátit na mně (pavla@divadlolisen.cz) a nahlédnout do účetnictví divadla Líšeň, stejně jako to učinilo v posledních letech několik kontrol zabývajících se účetnictvím divadla na základě anonymních udání.

Opravdu by mne zajímalo, komu´s, Pavlo, šlápla na kuří oko, že je schopen takovýchto nařčení. Jestli tys multimilionářka, pak já jsem Rotschild a měli bychom uzavřít nějakou sempervivánskozednářskou mesalinanci a ovládnout radnici!
"Líšeň sobě" podle mého názoru Líšni více než prospívá a umožňuje bohaté kulturní vyžití. Peníze získané z grantů musíte vždy vyúčtovat do koruny, takže nějaké obohacení nepřipadá v úvahu.
Tolik pro pana "Novotného".

To je docela sranda, jací lidé tady očerňují Pavlu Dombrovskou, Divadlo Líšeň, starostu, p. Štědronského, sdružení Líšeň sobě a další. Nepřekvapilo by mě, kdyby autor Novotný a autor těch slátanin, které visí po celé Líšni, byl jedna a táž osoba. Být p. ředitelkou Baldelli, docela bych se za podporu ze strany takového pošuka (nebo pošuků) styděl.
Poznámka k tématu: považuju za naprosto normální, aby občanská sdružení, fungující na neziskovém principu a nabízející něco pro ostatní (jak to dělá iniciativa Líšeň sobě), měla podporu místní radnice a jiné podmínky než prodejce, pořádající komerční akce typu "vše za třicet". Tak to fungovalo odjakživa - i Dělňák byl postaven, aby sloužil spolkovému a kulturnímu dění v obci. Diskutovat tady o tom mi přijde směšné.

Pane Košťále, opravdu by mě zajímalo, kde pořád všichni berete ten dojem (nejen Vy), že se na Dělňáku pořádají nějaké akce "vše za 30" apod. Já tedy činnost celého KCL sleduji již delší dobu a na nic podobného jsem tam zatím nenarazil. Ani v současném programu Dělňáku nic takového nevidím a psal jsem to již v jednom z předchozích příspěvků výše, který zůstal bez odpovědi. Nepletete si náhodou Dělnák v Líšni (ulice Klajdovská) s "dělňákem", čili dělnickým domem v Židenicích na ulici Jamborova? Tam se totiž podobné akce pořádají celkem často, nicméně to je naprosto jiná instituce....

Copak Vám pane Novotný kdo udělal? Odešla žena? Nenašla se žena? Anebo zlobí děti? Přišel jste o práci? Pijete anebo užíváte jinou drogu?
Psané slovo je stav duše....a tohle psané slovo je nemocné.
Tohle není ani útok ani ironie.

Požádal jsem o pomoc přítele Gůgla a našel s jeho pomocí dva líšeňské Novotné. Jeden je masér a druhý něco jako elektrikář. Nejdřív jsem si myslel, že to psal ten masér, protože je to fakt dost slušná masáž, ale po druhém přečtení je mi to jasné. Byl to elektrikář po zásahu elektrickým proudem. A muselo to být víc než 220 V. Váš Šerlok...

Milý Šerloku, v tomto případě Ti přítel Gůgl moc nepomůže... nepodezírej ani maséra, ani elektrikáře. Takovýmito texty se Líšeň přímo hemží – obsah elaborátů se víceméně opakuje i s pravopisnými chybami, ale – světe div se – autoři se proměňují – jednou je to Bartoš, podruhé Šubrt, teď zas tento ptáček... Na kdejakém sloupu se skví "oslavná báseň" na téma Líšeň sobě, dokonce i z vrat Kostelíčku jsme seškrabovali nepěknou ceduličku (ještě jsou tam stopy chemoprenu, jak to tam ten dobrák piplal...).
Pavla Dombrovská

Člověče, buď změňte prášky nebo změňte doktora !!

Děkujeme za vyjádřenou podporu, avšak stále nemáme vyřešené podmínky, za jakých bude Komunitní centrum na Dělňáku fungovat. My situaci vnímáme takto: investujeme čas a energii do vzniku a zajištění provozu komunitního centra. Ve volném čase píšeme žádosti o granty a za získané peníze toto centrum vybavíme (dětský koutek, Family point, čítárna). Přinášíme zajímavý program pro veřejnost, jehož organizace a financování také vyžaduje nasazení několika dobrovolníků. Kulturnímu centru jsme nabídli zpracovaný koncept komunitního centra, jenž odpovídá obsahu jeho hlavní činnosti, kterou je pořádání a organizační zajištění akcí rozvíjejících a podporujících zájmovou činnost občanů. Předpokládali jsme proto, že budou všechny tyto skutečnosti zohledněny, a chtěli jsme s paní ředitelkou Baldelli jednat o bezplatném zapůjčení foyer i dalších prostor Dělňáku, kde bude komunitní centrum fungovat. Nesetkali jsme se ale s pochopením, a tak přestože dobrovolnicky zajišťujeme program, který by mělo dle své zřizovací listiny organizovat Kulturní centrum, ředitelka KCL Hana Baldelli po nás požaduje nájem, což mimo jiné zdůvodňuje takto:

"...vše podléhá finančním kontrolám a zvláště nyní v KCL, tak těžko někdo může vysvětlit proč zrovna o.s. Líšeň sobě s finančním příjmem, neplatí zákonitý, ve Vašem případě příspěvek za nájem, vyplývající z již odsouhlaseným ceníkem pronájmů Radou MČ Brno-Líšeň. Smlouva o pronájmu, kterou jsem Vám předložila k podpisu je zcela přesným právním dokumentem vycházejícím a respektujícím usnesení Rady č. 21/48, chránícím Vás i mne před případným nařčením, že někdo něco dostává zadarmo a druhý ne,a také před možným mým postihem za to, že jsem se nechovala jako řádný hospodář a dávala někomu něco zadarmo a tím poškodila obecní majetek...." (úryvek z e-mailu ředitelky KCL Hany Baldelli)

Dobrý den,

přečetl jsem si Váš příspěvek, ale není mi moc jasné, proč byste zrovna vy, jako Komunitní centrum, měli dostat pronájem cizích prostor zdarma? Opravdu si myslíte, že jen proto, že něco děláte ve svém volném čase a za pomoci dobrovolníků? Společností, které se zabývají podobnou činností jako vy je přece také více, ale nikdo si nenárokuje automaticky nějaké služby od ostatních subjektů zdarma, natož aby se pak tvářil uraženě, že něco zdarma nedostal.
Proč by měl někdo dostávat pronájem zadarmo, zatímco někdo jiný ne?

Dobrý den,

obvykle na anonymy nereaguji, ale tentokrát učiním výjimku, neboť to, myslím, stojí za to. Odpovím stručným příběhem, kterak jsem o členství v Líšeň sobě žádal. O projektu komunitního centra jsem se dozvěděl od Pavly Dombrovské a od začátku mi byl sympatický. Zejména se mi líbilo jeho nasměrování do Dělňáku. Bydlím poblíž a vím jak katastrofálně mrtvo tam je. O podprůměrném programu ani nemluvě. Komunitní centrum je přesně ten druh činnosti, který se tam hodí, v denních hodinách dům oživí, dá smysl sousedství hřiště, kavárny, nově knihovny. Vytvoří prostor, který má šanci lidi spojovat. O členství v Líšeň sobě jsem požádal intuitivně, bez velkého přemýšlení a v době, kdy si ani představitelé sdružení neuměli představit přesný vývoj činností a rozsah svých aktivit. Od začátku mi však bylo jasné, že do sdružení nevstupuji pro pár špinavejch zlaťáků, pro falešnou slávu...bylo mi jasné, že se tady bude chtít něco ode mě - nasazení, čas, talent nebo prostě chuť pomáhat. Bez nároku na odměnu. Pár let v Líšni bydlím a mám to tady rád, pochopil jsem to jako svého druhu líšeňskou povinnost. Trochu času i sil mi zbývá navíc, tak proč je Líšni nenabídnout. Proto je tu sdružení Líšeň sobě. Aby spojovalo, pomáhalo, vyhledávalo, vysvětlovalo, bavilo a žilo.

S pozdravem

Ivan Manolov

Vážený pane "Hoste", děkuji za Váš názor.
Důvodem k tomu, abychom něco dostali "zadarmo", opravdu není to, jak píšete: "že něco děláme ve svém volném čase a za pomoci dobrovolníků", ale předmět naší činnosti. Ani si nemyslíme, že to, co přinášíme na Dělňák, dostáváme či nedostáváme "zadarmo" – naopak, z naší strany se jedná o nemalou investici - sehnali jsme prostředky z grantu na vybavení foyer Dělňáku a na program, který chceme pořádat. Nechápeme to tedy tak, že bychom "něco chtěli dostat", ale naopak – že my něco přinášíme. Nenárokujeme si "nějaké služby od ostatních subjektů", – naopak, my službu přinášíme a nabízíme tak Kulturnímu centru možnost naplnění jednoho z hlavních bodů jeho činnosti. Pokud je "společností, které se zabývají podobnou činností více" – jak píšete, určitě nám na ně prosím dejte kontakt, abychom je mohli zapojit do činnosti Komunitního centra, tím zviditelnit jejich práci a zprostředkovat jim kontakt s veřejností.
Jak k této věci přistupuje radnice a zastupitstvo, je určitě dobré vědět. Samozřejmě že oni rozhodují o tom, jaké je poslání organizace, kterou zřizují, a jaká má tedy být i její náplň. Zeptáme se jich.

Každý, i ten kdo platí řádně nájem, přece "něco přináší", něco svého, do čeho musel předtím investovat. A také to dělá pro lidi. Nebo vy (jako Komunitní centrum) nebudete na svých akcích vybírat vstupné?

Na akcích Líšeň sobě vybíráme v současné době dobrovolné vstupné, proto se také nevybere dost peněz, abychom mohli pokrýt vešeré náklady související s akcí. Honoráře umělcům (hrají buď zadarmo, nebo za "snížený honorář" ), stejně jako vybavení dětského koutku platíme z grantu nadace VIA. Tato nadace nehradí projekt v celé výši, dle schváleného rozpočtu je dobrovolné vstupné určené k dofinancování projektu. Projekt je neziskový.

A jaký postoj má k tomuto projektu radnice a zvolení zastupitelé?

Klobouk dolů. Jestli se zde najdou lidé, kteří ve svém volném čase dělají něco pro ostatní a navíc shánějí peníze z různých fondů a nadací, které investují pro užitek ostatních lidí... Patří jim můj obdiv. Za tyto lidi mluví činy. Za jiné lidi mluví jen divné básně. Divné jsou především v tom, že jsou na černo vylepovány a autor se za ně tak stydí, že je ani nepodepíše.

Držím palce, ať vám všem elán co nejdéle vydrží. Vím, že bylo velmi náročné si vydupat vznik Komunitního centra. A já doufám, že v budoucnu budou na Dělňáku o víkendech i nějaké jiné akce, než jen burzy. Nevím proč, ale mám pocit, že bleší trh by mohl probíhat na jiném místě. Stejně tak KCL oblíbené akce "vše za 30" by nemusely být realizovány v budově, kterou městská část za hodně peněz opravila. Na druhou stranu kvituji s povděkem, že se mezi tím vším brakem na Klajdovské nedistribuují drogy, dosud ražené "myšlence" využití Dělňáku by to odpovídalo, hlavně ať jsou z toho peníze, na přínos nehleďme.
Ještě jednou: mnoho zdaru a ať se vám podaří vytěsnit blešák z Dělňáku. A nenechte se otrávit žádným zapšklým současným ani bývalým politikem. Ať již své emoce dává najevo hřmotnými výkřiky, nebo poťouchlými epickými básněmi...

Nevím, které burzy máte konkrétně na mysli, ale třeba burza pořádaná Pastelkou ve formě, kerou Pastelka zvolila, by na Dělńáku zrovna probíhat mohla. Myslím, že tam nešlo jen o prodej použitých věcí po dětech, ale i o to, že se navzájem potkali líšeňské maminky, dostaly se na chvíli od dětí a vyzkoušely si i své obchodní dovednosti, což by se jim po rodičovské dovolené mohlo hodit. V některých pražských částech se podobným způsobem snaží občanská sdružení rozproudit společenský život pořádáním garážových prodejů a v novinách k tomu vychází oslavné články. Ve Vašich slovech cítím trošku pohrdání nad "blešáky" pořádanými v Dělňáku, ale vůči Pastelce mi to přijde nefér, určitě s tím měly hodně práce a pro sebe to nedělaly.

Dobrý den,
proč se nepodepíšete?
Děkuji za odpověď. Hezký de

O podpis žádám hosta, ne KH... pardon

Blešák podle mého nepatří do tak drahé budovy, ten se dá pořádat na dvorku. Leč mínila jsem tím akce, jež pořádá KCL. Podívejte se na program jejich akcí. Dle mého do budovy, která by měla sloužit kulturnímu vyžití prodej "prachovka+podprsenka+lepidlo+baterka" nepatří. Obdobně nekvalitního haraburdí (zbožím bych si to netroufla nazývat) najdete spoustu právě v prodejnách "Vše za třicet". Na to opravdu nepotřebujeme servisní organizaci, která spotřebuje ročně stovky tisíc na platy svých zaměstnanců, aby nám něco takového pořádala.

Tak jsem si řekl, že se také vyjádřím a abych nemluvil o něčem čemu nerozumím, poslech jsem Vaši výzvu a vyhledal prosincový program KCL, jak sama píšete. Pročítám program a vidím zde Vánoční koncert H. a P. Ulrychových, vidím představení Divadla Věž, vidím Vánoční koncert ADD Gospel, vidím mikulášský večer s cimbálovou muzikou, vidím zde Líšeňské Vánoce, dále vystoupení oddílu gymnastek a mažoretek, další Vánoční posezení s cimbálovou muzikou, koncert skupiny Fleret apod. Dvě burzy, které tam za prosinec vidím jsou "Šermířská burza" a "Akvaristická burza". Obě jsou dle popisu na hony vzdálené Vašemu popisu "prachovka+podprsenka...atd." A to v programu ještě určitě nejsou úplně všechny akce, které KCL pořádá. Kde vidíte ty nedůstojné akce, které se do tak honosného prostoru nehodí?

Pro jistotu jsem si prošel ještě i listopadový program, a jediná burza za celý měsíc zde je "Pastelková burza dětského oblečení", o které se zde vyjadřoval již Host v jednom z předchozích příspěvků. Jinak je listopadový program opět plný různých divadelních představení, koncertů, vystoupení folklorních souborů apod.

Vybízíte k tomu, abychom se podívali na program, ale vypadá to, že jste si ho sama zatím nepřečetla. Pro Vaši informaci, program najdete zde, tak si ho prosím prostudujte: http://www.kclisen.cz/delnak.php?mod=80&cont=detail&id=1722