Neděle 24. září 2023
Vložil admin on May 20, 2012

Výstavba na ul. ChmelniceV rámci veřejné debaty, která se uskutečnila 14.5.ve velkém sále radnice, vystoupil se svou prezentací Ing. Zbyněk Krejčiřík, který bydlí na ulici Chmelnice. Video z veřejné debaty naleznete zde. Pan Ing. Krejčiřík během debaty oponoval některé skutečnosti ze strany radnice, které souvisejí s výstavbou v dané lokalitě. Prezentaci pana Ing. Krejčiříka si můžete stáhnout zde.
V souvislosti s výstavbou jsme položili za portál vlisni.cz panu Ing. Krejčiříkovi následující otázky.


Pane Krejčíříku, jak vnímáte veřejnou diskuzi na téma výstavby na ulici Chmelnice? Myslíte si, že měla nějaký přínos pro zástupce radnice?
Svolanou veřejnou diskuzi vnímám z několika různých pohledů. Vážím si toho, že pan starosta Štefan a pan Sedláček diskuzi svolali. Postoj ostatních radních, kteří svým působením v radě městské části také přispěli ke vzniklé situaci a nepovažovali za nutné se setkání zúčastnit, však považuji za velmi alibistický.

Mé celkové pocity jsou bohužel velmi smíšené, na jedné straně radost z toho, že více než 60 obyvatel ulic Chmelnice a Markovičova projevilo zájem o to, co se stalo, děje a bude dít v lokalitě, ve které žijí, a na straně druhé rozhořčení nad argumentací pánů Sedláčka, Štefana i Hrazdíry, která se stále nesla ve stejném duchu: My za nic nemůžeme, vše způsobilo minulé vedení radnice či stavební úřad. Za celou dobu diskuze se nikdo z přítomných skutečně nedozvěděl, v čem spočívá veřejný zájem v případě udělení souhlasu RMČ s navýšením indexu IPP na hodnotu 0,9 v projektu Ing.Odehnala.

Jaký přínos měla diskuze pro zástupce radnice, nedovedu bohužel odhadnout. Přínos, ale určitě měla pro všechny obyvatele ulic Chmelnice i Markovičova, kteří se doufám dokáží spojit ve společném zájmu, který na rozdíl od zájmů ostatních je skutečně veřejný.

Během debaty se několik občanů vyjádřilo, že se společně spojí a podají trestní oznámení. Můžete nějak specifikovat, čeho se trestné oznámení bude týkat?
Zmínka o trestním oznámení padla ve velmi vzrušené části diskuze. Za sebe osobně mohu říct, že podání jakéhokoliv trestního oznámení v dané věci považuji za velmi krajní řešení a nemyslím si, že by cokoliv řešilo. Nemohu však žádným způsobem ovlivnit, pokud se někdo k tomuto kroku odhodlá.

Zvažujete nějaké další kroky, případně jaké?
Celá naše věc je velmi živá, dalo by se říct, že „Občanská iniciativa Chmelnice-Markovičova“  teprve vzniká, ale další případné kroky jsme již zmiňovali v rámci diskuze. Určitě se bude jednat o podání stížnosti na nadřízený orgán stavebního úřadu Brno-Líšeň, zaslání informace (včetně veškeré dokumentace a podkladů) o změně směrné části územního plánu na Odbor územního rozvoje města Brna. Dalšími kroky by mohla být petice a podání stížnosti Kanceláři veřejného ochránce práv atd.
Věřím, že se podaří dostat „Kauzu Chmelnice-Markovičova“ do programu nejbližší schůze zastupitelstva MČ Brno Líšeň.

 

Související články:

Připomínky ze stran občanů k výstavbě firmy PICADOR na ulici Chmelnice

Výstavba areálu bydlení Chmelnice a Zahradní město

Kategorie: