Pátek 14. června 2024
Vložil admin on December 20, 2013
Líšeňská radnice (Zdroj: vlisni.cz)

Na předvánočním zasedání zastupitelstva, které se konalo 17. 12. 2013, byl schválen rozpočet na příští rok. Nejdiskutovanějším tématem se stala realizace dětského hřiště v Rokli za téměř 8,5 milionů korun (podrobnosti v materiálech k zastupitelstvu - bod 5. http://www.brno-lisen.cz/pozvanka-na-28-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-brno-lisen/t2796.

Velké výhrady k projektu zazněly od členů Top 09. Za záměrem nestojí příliš ani lidovci, čemuž nasvědčuje hlasování v Radě MČ – Michal Hrazdíra hlasoval proti realizaci hřiště (zápis ze 76. schůze rady).

Členové Top 09 navrhli stáhnout finanční prostředky do rezervy a znovu otevřít diskusi mezi zastupiteli i občany. I poté, co byl projekt nakonec zastupitelstvem schválen, apeloval zastupitel Josef Drbal na to, aby byl záměr blíže představen a vysvětlen.

V samotném závěru jednání zastupitelstva vystoupil zastupitel Daniel Borecký (KSČM) s dotazem na politickou zodpovědnost konkrétních lidí za dlouhodobě neřešenou situaci v příspěvkové organizaci Správy majetku Líšeň (SML). Více o tématu zde: http://www.vlisni.cz/obcan-obec/promrhane-miliony-z-kapes-najemniku-obecnich-bytu. K tomuto se vyjádřil místostarosta Jozef Sedláček (ČSSD), který se domnívá, že odpovědnost nese celá rada a také on osobně se cítí zodpovědný. Svůj postoj vyjádří písemným prohlášením. Podotkl, že v jeho kompetenci je správa nebytových domů, což odpovídá asi pěti procentům finančních prostředků, se kterými SML hospodaří. Podle webu ÚMČ Brno-Líšeň má v kompetenci správu bytových domů (kterých se především týkalo špatné hospodaření SML) místostarosta Jiří Janištin (ODS). Ten ovšem jen prohlásil, že věc má na starosti příspěvková organizace Správa majetku Líšeň, která má vlastní právní subjektivitu. O politické zodpovědnosti za špatné hospodaření SML v minulosti se nezmínil.

Po jednaní zastupitelstva pozval pan starosta na slavnostní odhalení sochy lučištníka Jiřího Netíka, která je umístěna před vchodem radnice. Také v pasáži radnice jsou vystaveny sochy tohoto světově významného umělce žijícího v Líšni. Sochy je možné obdivovat v prostorách radnice do konce ledna. Více informací: http://www.brno-lisen.cz/vystava-soch-jiriho-netika/t2803.

 Pavla Dombrovská

Kategorie: 

Komentáře

Diskuse zastupitelů o projektu sportoviště v rokli - čas: 1:32:40
Názory zastupitelů na politickou zodpovědnost za nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky v SML (Správa majetku Líšeň) - čas: 2:40:43
Video: http://www.brno-lisen.cz/28-zasedani-zmc-zaznam-prenosu-materialy-hlasovani/t2796

Pavla Dombrovská