Úterý 16. července 2024
Vložil admin on November 29, 2011

PeticeÚřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno       
Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Knihovna Jiřího Mahena, p.o., Kobližná 4, 601 50 Brno

Datum: 29. 11. 2011

Petice proti uzavření knihovny v Líšni na ulici Pohankova 8
dle zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme tímto svůj nesouhlas s uzavřením (= zrušením) pobočky Knihovny Jiřího Mahena na Pohankově ulici v Líšni a obracíme se na Úřad městské části Brno-Líšeň s žádostí o to, aby knihovnu podpořil a inicioval jednání s vedením Knihovny Jiřího Mahena, které by vedlo k jejímu zachování. Zároveň se obracíme na Magistrát města Brna a na vedení Knihovny Jiřího Mahena, aby další existenci knihovny umožnily.
Knihovna existuje ve Staré Líšni již desítky let a slouží stovkám čtenářů, včetně dětí z nedalekých škol na Pohankově a Holzově ulici. Vzhledem k počtu knih v knihovním fondu (podle webových stránek KJM 15.322 svazků) je větší než 17 dalších poboček Knihovny Jiřího Mahena a patří tak k jejím středně velkým pobočkám. Zrušením knihovny by byla způsobena značná a v podstatě nenapravitelná škoda pro kulturu a vzdělanost v Líšni.  
Nevěříme tomu, že plánované 20 procentní škrty v rozpočtu Knihovny Jiřího Mahena v následujících dvou letech musí mít za následek takové nevratné kroky jako je rušení mnoha čtenářsky úspěšných poboček v okrajových částech Brna, které už nepůjde nikdy vzít zpátky.
Chápeme sice, že finanční situace města Brna a městské části Brno-Líšeň nebude v nejbližších letech snadná, ale přesto jsme přesvědčeni o tom, že je lepší podílet se na zachování knihovny (byť by to pro ni znamenalo hospodařit v příštích dvou letech s výrazně okleštěným rozpočtem) než přihlížet jejímu zrušení.
Vyzýváme tedy starostu, radní a zastupitele městské části Brno-Líšeň, Magistrát města Brna a vedení Knihovny Jiřího Mahena, aby nepřipustili likvidaci knihovny na Pohankově ulici a podnikli kroky vedoucí k jejímu zachování.

Petiční výbor:
Pavel Košťál, Zahradní 34, Brno-Líšeň
Petra Zahradníková, Ondráčkova 14, Brno-Líšeň
Julie Jelínková, Náměstí Karla IV. 4, Brno-Líšeň
Věra Křivánková, Poledníkova 23, Brno-Líšeň

Zastupovat petiční výbor při jednání s adresáty petice je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru

 

Podpisový arch ke stažení ve formátu pdf

Podepsané petiční archy můžete donést do Pastelky nebo je doručit kterémukoliv z uvedených členů petičního výboru. Nejzažší termín pro sběr a doručení podpisů je 18. 12. 2011


Kategorie: