Úterý 25. června 2024
Vložil admin on September 17, 2011

LikusákPřiblížit činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež široké veřejnosti, to je snahou již pátého ročníku informační kampaně Týden nízkoprahových klubů, která proběhne v týdnu od 19. do 25. září 2011. K celorepublikové akci se připojí také Nízkoprahový klub Likusák v Brně-Líšni, který funguje pod občanským sdružením Ratolest Brno. Pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti je na úterý 20. 9. připraven od 9 do 14 hodin Den otevřených dveří.

V letošním roce se do akce zapojilo celkem 88 nízkoprahových klubů z 55 měst po celé České republice, které připravily dny otevřených dveří, divadelní představení, koncerty a řadu dalších aktivit pro klienty i veřejnost.Smyslem akce je upozornit na činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kterých je v současné době kolem 250 v celé republice. V tomto týdnu otevíráme naše zařízení odborné i laické veřejnosti, abychom mohli nejen navázat spolupráci s dalšími organizacemi, ale také poskytnout informace lidem z blízkého okolí, kteří se tak mohou přijít podívat o čem je naše služba, kdo jsou naši klienty a jakými způsoby pracujeme,“ uvedl vedoucí NK Likusák, Martin Holiš.

Akce upozorní na práci a význam nízkoprahových klubů, kde mohou děti po škole trávit volný čas bez jakýchkoli registrací, či poplatků. Především zde však mohou řešit své problémy spojené s dospíváním. „Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik. Mezi časté problémy patří problémy vztahové, potíže se školou, s rodinou nebo vrstevníky či se svým vlastním sociálním statusem,“ říká Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, o.s.

Nízkoprahový klub Likusák funguje již sedmým rokem, nachází se na ulici Kotlanova v Brně-Líšni. Služba je určena pro mladé lidi ve věku od 12 do 20 let, kteří mají problémy nebo k nim směřují a pohybují se v oblasti velkých sídlišť v Líšni a na Vinohradech. Zařízení získalo ocenění Časovaná bota v kategorii Pracovní tým roku 2009 a Osobnost roku 2010.

Více informací najdete na stránkách www.ratolest.cz a www.streetwork.cz.

NK Likusák (Kotlanova 10, 628 00 Brno)

20. 9. - Den otevřených dveří pro odbornou i laickou veřejnost (9:00 - 14:30)
21. 9. - Filmový klub: promítání dokumentu Čekárna na dospělost pro klienty (15:00 – 19:00)
22. 9. - Oslava 7. narozenin NK Likusák, turnaj ve fotbálku, občerstvení (15:00 – 19:00)Kontakt:
Mgr. Jana Běhalová
public relations
+420 731 500 050
jana.behalova@ratolest.cz

Den otevřených dveří

Kategorie: