Čtvrtek 25. července 2024
Vložil admin on July 31, 2012

Oprava ČČKVe vyhledávané rekreační oblasti městské části Brno – Líšeň v Mariánském údolí, se nachází v bezprostřední blízkosti vodní plochy stanice Českého červeného kříže (ČČK).

Objekt slouží občanům Líšně, a nejen jim, jako místo, kde se mohou nechat ošetřit v případě drobných poranění: pádů z kol, odřenin, bodnutí hmyzem, úžehu, pořezání od střepů apod. Primárně však objekt slouží pro potřeby plavčíků, kteří dohlíží na bezpečnost koupajících se osob a zejména dětí.

Současné vedení MČ Brno – Líšeň si plně uvědomuje nutnost přítomnosti záchranářů a proto se rozhodla přispět částkou 10 000,- Kč ze svého rozpočtu na opravu výše zmíněného objektu. Tato částka sloužila na nákup potřebného materiálu.

Vzhledem k neutěšenému stavu objektu sloužícímu jako základna ČČK a blížící se sezóně uspořádala radnice vlastní dobrovolnickou akci pod názvem Oprava stanice ČČK v Mariánském údolí.

Akce se konala ve dvou dnech (17.6. a 22.6.), kdy proběhla celková rekonstrukce, za účasti starosty Břetislava Štefana, místostarosty Jozefa Sedláčka, Miloše Freiberga, Michala Hrazdíry, Jana Vašulína, Stanislava Karafiáta a Miloše Freiberga st., kteří veškeré práce spojené s opravou provedli dobrovolnicky, tedy bez nároku na odměnu. Velký dík patří také firmě DMG s. r. o., která opravila střechu a okapy, aby se zabránilo zatékání do objektu.

Co vše bylo dále opraveno? Byl zcela vyměněn obvodový plášť budovy, instalovaly se nové vstupní dveře a společně s nimi byla vyzděna čelní stěna. Ocelová stěna budovy dostala nový nátěr, zkvalitnila se izolace proti vlhkosti a její vnitřní část byla nově vymalována.

Poděkování patří i provozovateli nedalekého občerstvení, panu Krejčímu, který na své náklady odvezl starý nepoužitelný materiál.

Radnice věří, že po této rekonstrukci bude i nadále objekt sloužit ke spokojenosti návštěvníků Mariánského údolí a poskytne nezbytné zázemí záchranářům.

PhDr. Miloš Freiberg

Oprava ČCK Oprava ČČK Oprava ČČK

Další fotografie z akce jsou zde

 


Kategorie: