Pondělí 08. srpna 2022
Vložil admin on March 03, 2011

Dopravní značkaTermíny blokového čištění v Brně - Líšni jsou seřazeny podle úseků. Změny je potřeba sledovat na oficiálních stránkách ÚMČ.

"Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním."
"Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí."
"Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst.6 zákona č. 13/1997 Sb. -  silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele."


Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu zde


SÍDLIŠTĚ LÍŠEŇ


Úsek č.1 ulice:
VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASÁROVA,SYNKOVA, včetně parkovišť před domy
7. 4., 31. 5., 13. 9., 11. 10. 2011 + pouze parkoviště 20. 5., 12. 10. 2011


Úsek č.2 ulice:
PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA, ,HORNÍKOVA, včetně parkovišť před domy
14. 4., 7. 6., 20. 9., 18. 10. 2011 + pouze parkoviště 20. 5., 12. 10. 2011


Úsek č.3 ulice:

MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRÁDOVA,ROTREKLOVA, J.FAIMONOVÉ od býv. samoobsluhy vlevo, NAD LOMEM,VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, PODBĚLOVÁ, včetně parkovišť před domy
4. 4., 2. 5., 6. 6., 17. 10. 2011


Úsek č.4 ulice:

MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, JOSEFY FAIMONOVÉ od býv. samoobsluhy vpravo, SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně parkovišť před domy
11. 4., 9. 5., 13. 6., 24. 10. 2011

 

STARÁ ZÁSTAVBA LÍŠNĚ

Úsek č.5 ulice:
KLICPEROVA, RAŠELINOVA, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ
Polovina úseku 29. 3. 2011

SCHEINEROVA, FUČÍKOVA MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA,, P.VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO, JABLONSKÉHO, včetně parkovišť před domy
Polovina úseku 30. 3. 2011

Celý úsek 31. 5., 23. 8., 25. 10. 2011


Úsek č.6 ulice
:
KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M.KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREICETLOVA, PODHORNÍ, ZAHRADNÍ, POHANKOVA, NÁM.KARLA IV, včetně parkovišť před domy
5. 4., 2. 6., 25. 8., 27. 10. 2011

 

Úsek č.7 ulice:
OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU, KOSTELÍČEK, KNIESOVA, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, VELATICKÁ, BŘÍ. PELÍŠKŮ, KUČEROVA, HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, LETECKÁ, BODLÁKOVA, R.KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO, TRNKOVA, HŘBITOVNÍ, ONDRÁČKOVA (levobřežní), včetně parkovišť před domy
8. 4., 8. 6., 31. 8., 2. 11. 2011


Jozef Sedláček
II. místostarosta

Kategorie: