Úterý 16. července 2024
Vložil admin on December 09, 2010

obrázek

Úvodní zasedání zastupitelstva MČ-Líšeň konané ve velkém sále radnice dne 1.12.2010

proběhlo ve standardních parametrech. Předem dohodnutá vedoucí koalice politických subjektů - vítězové voleb ČSSD (8) spojená s ODS(6) a Lidovci (2) za podpory KSČM(3), nadiktovala z pozice síly 19 ku 10-ti program a rozhodla o předem dohodnutých a určených funkcích:

ČSSD - starosta pan Mgr. Břetislav Štefan, ČSSD - II.místostarosta pan Jozef Sedláček,

ODS - I.místostarosta Mgr. Jiří Janištín,

KSČM - dostala za podporu vedení, funkci předsedy finančního výboru (Ing. Zdeněk Matyáš),

Lidovci - si za podporu vysloužili aspoň 2 místa v radě, TOP 09 (4) - brala za vděk alespoň funkci předsedy kontrolního výboru-pan MUDr. Josef Drbal, která obyčejně připadá nejsilnější opoziční straně.

Celá opoziční skupina: Líšeňský blok (6) a TOP 09 se příliš nesnažila vzájemně spolupracovat. 1 zastupitel TOP 09 byl celé zasedání permanentně duchem nepřítomen a dobu jednání si krátil řešením svých soukromých problémů. Neúspěšný návrh na funkci starosty v osobě paní PhDr. Jiřiny Belcredi byl podán z řad opozice ne jako zoufalý pokus o její zvolení, ale jako proforma protestu proti stávající koalici.

Hladký průběh jednání se zvlnil pouze při volbě II.místostarosty. Opozice od občanů dostala písemné zdůvodnění o nadbytečnosti této funkce.

(Pozn.autora-text zdůvodnění.:

Funkce II. místostarosty byla zavedena na návrh ODA v letech 1996-1998 jako pracovní funkce:

1. z důvodů nahromaděných úkolů plynoucích z přebírání správy majetku od soukromé firmy pod úřad a později převod do nově vytvořené SML(SPRÁVA MAJETKU LÍŠEŇ)

2. z důvodů privatizace polikliniky Líšeň pro MČ –Líšeň

3. v dalším volebním období byly ještě přípravné práce pro regeneraci sídliště

V létech následujících se z této funkce stala funkce ryze politická pro vyrovnání koaličních sil!

V dnešní době při rozložení koaličních sil v mandátech téměř ½ na ½ je to nadstandardní funkce, která bude stát radnici min. 1 mil. ročně- tj. cca 4-4,5 mil. za volební období. Politickou rovnováhu lze řešit i počtem členů v radě!

Chybí nám mimo jiné peníze pro dotace občanským sdružením! Je zde rezerva např. na to, aby se nemuselo vydělávat na tělocvičnách a mohly být naopak pro děti do 15let zdarma atd.

Nesouhlasíme se zřízením funkce II. místostarosty. Pokud bude funkce zřízena budeme požadovat její veřejné důsledné obhájení včetně náplně 8h. pracovní doby!

Za VV Milan Rozprým)

Tento text opozice nedovedla, nebo se ani nesnažila obhájit, ani zdůvodnit! Pouhé nepodpoření volby II.místostarosty vyznělo pro nezasvěcené přítomné jenom jako vzdor proti diktátu většiny. Po zvolení II. místostarosty došlo na určení počtu členů a volbu rady. Tam přišla opozice se svým úsporným řešením na snížení počtu členů ze stávajících 9 na 7, ale ani to neprošlo.

U této volby zřejmě z důvodů obecné nervozity a nepochopení proběhla naprosto zbytečná přestřelka mezi t.č. vedoucím jednání panem Mgr. Romanem Sklenákem a paní PhDr. Jiřinou Belcredi o procedurální přednosti hlasování jednotlivých návrhů. Vzhledem k tomu, že kostky byly předem vrženy, mohl pan Sklenák jednat trochu s nadhledem.

Ještě před tím přišel někdo z opozičních zastupitelů s dotazem na zjištění, že pan starosta a místostarosta oba z ČSSD mají své firmy a podnikají, jestli je to v souladu se zákonem. Oba tuto skutečnost potvrdili a ubezpečili přítomné, že jejich podnikání je mimo sféru zájmu Líšně a nijak do budoucna neovlivní průběh jejich funkcí. Přítomná zástupkyně právního odd. úřadu potvrdila, že to není v rozporu se zákonem. Z chování opozičních zastupitelů se dalo rozpoznat, že je toto ujištění příliš neuspokojilo! Uvedený střet má zajisté i jiný než právní rozměr! Na závěr nutno říci, že jednání v podstatě nijak zvlášť nevybočilo z normálních mezí a nepřišlo s ničím novým a ani nijak nenaznačilo, že by se situace měla do budoucnosti nějak změnit!

Vedoucí koalice, protože si byla vědoma své mandátové převahy, neměla potřebu své předjednané návrhy veřejně obhajovat. Dalo by se říci, že to bylo předem obecně pochopitelné, ale bylo to přece jenom daleko od proklamovaných slibů o zlepšení poměrů na radnici o komunikaci, toleranci a naslouchání!

Voliči v demokratických volbách rozhodli a tak je musíme respektovat a doufat že bude lépe!

Milan Rozprým
(článek uvěřejněn se souhlasem autora)

 

Kategorie: 

Komentáře

Článek se mi líbí.
Funkce finančního výboru je obsazená panem Ing. Zdeňkem Matyášem (KSČM) již od roku 2002. Jsem přesvědčen, že je odborníkem v dané oblasti, který má zkušenosti a je ochoten pracovat pro Líšeň. Na doplnění uvádím, že po volbách roku 2006 koalice obsadila předsedy obou výborů, tedy finančního i kontrolního zástupci KSČM.
Vzhledem k tajnému hlasování, bych si netroufal tvrdit, kdo konkrétně koalici podpořil. Jedná se svým způsobem o spekulaci.
Souhlasím, že by předsednictví kontrolního výboru mělo připadnout nejsilnější opoziční straně, tedy Líšeňskému bloku (LB). Osobně jsem učinil nabídku LB, respektive paní Jiřině Belcredi, která nabídku odmítla. Následně jsem oslovit lídra TOP 09, který celou záležitost údajně konzultoval i s LB. Na zastupitelstvu podpořila koalice návrh opozice, který padl až na místě a nebyl do poslední chvíle koaličním partnerům znám.