Pondělí 30. listopadu 2020
Vložil vlisni.cz on September 13, 2020

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás jménem Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s., ve věci plánované rekonstrukce objektu „Kotlanka“.

Na jednání zastupitelstva MČ Brno-Líšeň 25. 6. 2020 jste se vyjádřil v tom smyslu, že paní místostarostka Kremitovská nemůže v rámci přípravy projektu rekonstrukce „Kotlanky“ podnikat další kroky, dokud nebude vypořádán podnět k prošetření podezření na její střet zájmů. Jedná se o podnět, který náš spolek podal na Magistrát města Brna 24. 6. 2020. Podnět byl předán na Městský úřad v Tišnově, dosud ale nebyl prošetřen. Přesto paní místostarostka činí další kroky, aby dosáhla svého cíle – objekt „Kotlanky“ navýšit o bytovou nástavbu.

Paní místostarostka zveřejnila v zářijovém vydání Líšeňských novin „anketu“, prostřednictvím které má být zjištěn názor obyvatel Líšně na budoucí využití „Kotlanky“. Takto nastavená anketa je naprosto netransparentní, protože respondenti nebudou nijak identifikováni. Není tedy přípustné, aby takto sesbírané informace byly považovány za relevantní podklad pro rozhodnutí. Nehledě k tomu, že otázka na „zájem o malometrážní městský byt“ je naprosto zavádějící a nemá žádnou vazbu na řešený objekt služeb.

Rádi bychom připomněli Váš slib, že se budete zasazovat o to, aby na líšeňském sídlišti neprobíhala další bytová výstavba. Je dobré připomenout, že zájem o byty není možné uspokojovat na úkor kvality života obyvatel sídliště, kde je poptávka po službách a zeleni. V územním plánu jsou vymezeny jiné plochy pro bytovou výstavbu vně zahuštěného sídliště. Pevně věříme, že zájmy líšeňských obyvatel jsou Vaší nejvyšší prioritou, a že v této věci rázně zakročíte.

 

Děkujeme

Výbor Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s.

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.