Pátek 14. června 2024
Vložil vlisni.cz on November 09, 2016
Líšeňská radnice (vlisni.cz)

Ani na říjnovém zasedání zastupitelstva nebyli zvoleni chybějící radní a místostarosta/místostarostka. Naopak - ze třech radních zbyli jen dva (Miloš Freiber a Břetislav Štefan) - na svoji funkci nově rezignoval radní Petr Kolečkář (vysvětlení Petra Kolečkáře zkopírováno z facebooku níže). Jeho rezignace zřejmě dovršila rezignační proces, který nemá v líšeňské politice obdoby - z původního složení vedoucích představitelů obce po volbách v roce 2014 totiž zůstal na radnici jediný starosta Břetislav Štefan. Postupně rezignovali všichni tehdy zvolení - sedm radních a dva místostarostové (rok před letošními událostmi - v roce 2015 rezignoval i Jozef Sedláček, který byl nahrazen Milošem Freibergem, oba ČSSD).  

Během jednání zastupitelstva v září bylo zmíněno možné řešení krize, které bylo posléze formulováno i písemně společným prohlášením tří politických subjektů - ANO, KDU - ČSL a TOP 09, které oslovily klub ČSSD s návrhem rozšíření stávající koalice o ANO: http://www.vlisni.cz/obcan-obec/pravomoci-rady-mestske-casti-brno-lisen-prevzalo-zastupitelstvo. Tento návrh však ČSSD odmítla, a jak vyplývá z komentářů pod článkem, iniciovala jednání pouze s dosud opozičními stranami - ANO, ODS a hnutí SPOLU. ANO tedy upustilo od původního plánu - postupovat společně s KDU - ČSL a TOP 09 a začalo jednat s ČSSD. V komentářích pod zmíněným článkem se vyjádřil předseda místní organizace ANO Bohumír Myslín v tom smyslu, že jednání neprobíhají korektním způsobem, bližší informace však zatím neupřesnil.

Vzhledem k tomu, že bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo (15. listopadu v 19. hodin v sále radnice), které má v programu volbu 1. místostarosty a členy rady, dá se předpokládat, že přes nejednotnost názorů uvnitř největších stran ČSSD a ANO (kromě Bohumíra Myslína z Ano se vyjádřil i Petr Kolečkář v tom smyslu, že jeho hodnocení situace se rozchází z většinovým názorem strany), bylo domluveno nové složení koalice, pro které zvedne ruku minimálně patnáct zastupitelů.

Po říjnovém zasedání zastupitelstva se na Facebooku, který je v podstatě jediným zdrojem informací pro veřejnost, objevilo několik prohlášení, která níže kopíruji, protože radniční web ani Líšeňské noviny zásadní události v místní politice žádným způsobem nereflektují.

Více k tématu také:

http://www.vlisni.cz/obcan-obec/konec-koalice-lisni

http://www.vlisni.cz/obcan-obec/politicka-krize-lisni-jak-se-resi

 

Pavla Dombrovská

Petr Kolečkář

21 říjen v 9:59 · 

Moje vystoupení k situaci na líšeňské radnici a rezignace na post radního na jednání zastupitelstva dne 20.10.:

"Dámy a pánové,
rád bych se v této chvíli krátce vyjádřil k vývoji situace na radnici od ZMČ 30.6. a vyvodil následně z této situace osobní důsledky. Rád bych nejprve upozornil, že ač jsem předsedou klubu zastupitelů ČSSD, nebudu nyní vystupovat jménem klubu ČSSD, neboť moje hodnocení situace nemá v klubu ČSSD ani v místní organizaci ČSSD většinovou podporu. Přesto považuji za vhodné, abych se jakožto radní a zastupitel vyjádřil.

Již delší dobu se snažím taktně upozorňovat na to, že jakási poziční hra, která se odehrává zde v líšeňské politice, je podle mého názoru nadále nepřijatelná a neobhajitelná před Líšňáky. Jsem bytostně přesvědčen o tom, že se tady v Líšni odehrává přesně to, proč jsou hlavně mladí lidé otráveni politikou a politiky jako takovými. Nóvum je však v tom, že doposud to občané sledovali především ve vysokých patrech politiky, my jsme jim to nyní přinesli přímo k jejich domovům, do naší Líšně. Ano, byli jsme všichni překvapeni tím, co se stalo na červnovém zastupitelstvu, kolegové bývalí radní z KDU-ČSL a TOP09 asi už ví, že jejich překvapivé rezignace, ač měly mít asi nějaký podtext, tak se setkaly spíše s nepochopením. Já, jakožto jeden ze zbylých 3 radních, jsem opakovaně vyzýval k tomu, aby se zasedlo k jednacímu stolu a všichni aktéři dnes už asi rozpadlé koalice si jasně vyříkali, co bylo špatně, co dělat jinak, jak si vzájemně obnovit důvěru. To se evidentně nepovedlo, i když jakési pokusy byly. Nevím proč se to nepovedlo. Nebyl a nejsem členem vyjednávacího týmu ČSSD. Nyní však místo toho, aby byl vidět zájem a vůle nás zastupitelů a zástupců všech 7 politických stran a hnutí s danou situací něco dělat, se neděje vlastně nic. Každý se bojí něco udělat, aby náhodou něco nepokazil, někoho nenaštval a nebyl to nějaký politický přešlap. Asi mnohé z vás napadá, že tímto prohlášením tak právě jeden činím, ale to už je na vás…

Vím, že se politika dělá u piva… Ale já myslím, že už toho tlachání bylo dost, že už se za téměř 4 měsíce měli možnost potkat všichni se všemi, kdo o to stáli. Zavolat si kdo s kým toužil a potřeboval a je jedno jestli to pak někdo někomu vyčítal nebo nevyčítal. Zanechme nyní prosím už lavírování a pojďme hledat cestu, jak vytvořit životaschopnou radu, která bude akceschopná a dokončí funkční období do roku 2018.

Většina z vás jistě zaznamenala, že v období mezi červnovým a zářijovým zasedáním zastupitelstva jsem odmítl se účastnit jednání RMČ, protože fungování RMČ s pouze 3 členy a navíc z jedné politické strany jsem považoval za nejen nezákonné, ale i nevhodné. Svoje rozhodnutí jsem opíral nejen o nezávislou právní analýzu, ale i o odpověď tajemníka magistrátu města Brna, který na můj dotaz ohledně stanoviska k fungování nekompletní rady odpověděl, že z „procesní opatrnosti“ nikdy rada města Brna podle právně nezávazného stanoviska MVČR nerozhodovala. A právě k této procesní opatrnosti jsem kolegy z rady vyzval. Není tedy vůbec přesné, jak je uvedeno v zápise z RMČ konané 20.7., že bych svůj postoj a stanovisko o nic neopřel a ničím nepodložil.

Nyní máme téměř za sebou další zastupitelstvo a vypadá to, že asi na ještě delší dobu, než se předpokládalo, bude nefunkční radu nahrazovat zastupitelstvo. Já jsem v této chvíli jako neuvolněný radní tedy zbytečný a nadále pobírám odměnu za funkci radního vlastně za nic. To odmítám. Proto jsem se k zítřejšímu datu rozhodl rezignovat na funkci člena rady. Zároveň se zavazuji, že daruji minimálně 5000 Kč, tedy zaokrouhleně dvě měsíční odměny za radního, jedné ze sportovních organizací z Líšně, kterou oslovím v následujícím týdnu.

Děkuji za pozornost."

 
KDU - ČSL MO Brno - Líšeň

22 říjen v 15:06 · 

Rezignace členů RMČ Brno-Líšeň za KDU-ČSL společně se členy RMČ za TOP 09 byla krajní reakcí na způsoby vedení MČ a celkové fungování v rámci koalice, uplatňované zejména osobou pana starosty. Jediné, co jsme požadovali bylo, aby se změnil přístup ke způsobu jednání v rámci koalice. Ten, kdo se má spolupodílet na vedení MČ, musí dle našeho názoru dostávat kompletní informace, všichni partneři koalice musí být ochotni hledat shodu a případně kompromis mezi svými názory.

Udělali jsme zkušenost, že koalice v Líšni funguje na jiných principech - na manipulativním prosazování jediného názoru, který bývá podložen účelově předkládanými argumenty. Informace a podklady pro jednání byly často připraveny pouze na základě požadavku jednoho koaličního partnera. Požadavky nebo materiály, se kterými nesouhlasil pan starosta, bylo v podstatě nemožné v rámci standardních postupů nechat zpracovat a jednat o nich.

Vnímali jsme model spolupráce nás 3 subjektů v naší městské části jako dlouhodobě životaschopný, neměli jsme snahu ho měnit. Odmítavý postoj sociální demokracie byl pro nás překvapením. Protože se nám nepodařilo přes opakovaná jednání a korespondenci najít shodu a změnit postoj klubu zastupitelů ČSSD, navrhli jsme přizvat do našeho uskupení dalšího partnera, a to druhý nejsilnější politický subjekt dle výsledku voleb, ze kterých vzešla stávající samospráva. Širší rozevření koalice dle našeho názoru mohlo vést k jednoznačné nutnosti otevřeně všem sdělovat zásadní informace, řešit společně strategické a koncepční priority, předkládat dostatečně věcně zdůvodněné materiály ke schvalování a trvat na zlepšení kvality chodu úřadu.

Naše ochota ke spolupráci, snaha hledat shodu, ctít vedoucí postavení sociální demokracie, přehlížení některých praktik, vede ke stále větší aroganci moci. Sociální demokracie jako nejsilnější strana dle výsledku voleb má právo být ve vedení Líšně, ale nemůže toto své postavení prostřednictvím některých jedinců zneužívat.

Třikrát jsme žádali o setkání a hledání shody, hledání kompromisu. Sociální demokracie třikrát odmítla.

Jedinou odpovědí je snaha vytvořit koalici bez nás, bez rebelů, kteří nadřazují principy a zásady svým osobním zájmům a placeným funkcím. Ano, stále dokola jsme byli vyzýváni k tomu, abychom sdělili své požadavky. Ne, skutečně jsme nechtěli dalšího místostarostu, skutečně jsme nechtěli z veřejných prostředků „zadotovat“ nějaký náš projekt, skutečně jsme nechtěli placené místo pro některého z naších členů.

Kdo bude po zbývající dva roky vést Líšeň by se mělo rozhodnout co nejdříve - stávající situace je nedůstojná. Pokud bude většina zastupitelů ochotna tolerovat to, co pro nás bylo nepřijatelné, jsme po zbytek volebního období připraveni být konstruktivní opozicí.

 
ODS Brno-Líšeň

21 říjen v 15:53 · 

Prohlášení ODS Brno-Líšeň k politické krizi: Včera, 20.10., poprvé jednalo Zastupitelstvo místo nefunkční Rady městské části a probíralo i záležitosti v její kompetenci. Neboť ani po dalším měsíci od zářijového zasedání se nenašla shoda politických stran na novém složení koalice.
ODS protahování stávající situace odsuzuje, protože již teď se projevují negativní dopady neexistence funkční Rady. Nepodařilo se např. dostatečně připravit projekt nafukovací haly a vzhledem k termínům jednání Zastupitelstva je ohroženo její zprovoznění již v této zimní sezóně, jak bylo zamýšleno. Nebo na minulém jednání muselo být několik návrhů staženo z programu, protože nebyly kvalitně zpracovány. Absence jednoho místostarosty a radních se logicky projevuje sníženou kapacitou radnice zabývat se pořádně všemi záležitostmi.
Proto vyzýváme všechny ostatní strany, aby už začaly vážně jednat o řešení tohoto stavu. ODS se sešla se všemi stranami kromě KSČM, s některými i opakovaně, a byla připravena jednat o konkrétních programových bodech a podmínkách, za kterých by byla ochotna nové složení Rady podpořit. Je však především na stranách se silnějším mandátem od voličů, aby se dokázaly dohodnout. 
Protože jsme přesvědčeni, že tato situace nemůže pokračovat do nekonečna, vyzýváme ostatní strany, aby se pokusily nalézt dohodu do příštího jednání Zastupitelstva, které je plánováno na 24.11. Pokud do té doby nevznikne nová koalice, mělo by Zastupitelstvo zvážit provizorní řešení v podobě prozatímního dovolení členů Rady do minimálního počtu pěti, aby Rada mohla začít plnit svoje funkce alespoň v nejnutnějších případech.

 

SPOLU

22 říjen v 11:55 · 

Na čtvrtečním ZMČ Líšeň rezignoval na svou funkci radní Petr Kolečkář. Tato rezignace nás rozhodně překvapila, a to zejména svým načasováním k situaci, kdy funkci rady převzalo ZMČ. Vyjádření pana Kolečkáře pro nás bylo poněkud nesrozumitelné a rozhodně se s ním nemůžeme ztotožnit, a to zejména v bodě, že rezignace, která proběhla v červnu letošního roku, byla pro všechny překvapením, protože dle našeho názoru tato rezignace pro mnohé jistě překvapením nebyla.

Současně bylo ze strany Petra Kolečkáře uvedeno, že není zájem a vůle zastupitelů zbývajících sedmi politických stran a hnutí s danou situací něco dělat. Proti tomuto jeho tvrzení se musíme důrazně ohradit, protože jsme se setkali se všemi stranami a hnutími, kterými jsme byli osloveni a snažili jsme se po celou dobu hledat řešení, které můžeme podpořit jako řešení dlouhodobé, což na ZMČ uvedla také naše zastupitelka Tereza Vašíčková.

Současně pan Kolečkář ve svém vyjádření uvádí, že na nezákonné a nevhodné fungování RMČ v posledním období má k dispozici nejen nezávislou právní analýzu, ale i odpověď tajemníka magistrátu města Brna, přičemž v souvislosti s tím se od června 2016 neúčastnil jednání RMČ a současně je toto také jedním z důvodů jeho odstoupení.

A my se opět musíme ptát z jakého důvodu tato právní analýza a odpověď tajemníka magistrátu města Brna nebyla zaslána na vědomí všem zastupitelům? Bohužel musíme konstatovat, že se v RMČ zavedl velmi smutný systém rezignace, kdy je odkazováno na důvody a materiály, jež nebyly nikdy zpřístupněny veřejnosti, ale zejména ani ostatním zastupitelům, aby každá taková rezignace byla řádně zdůvodněna a byla pro každého jasná a srozumitelná, a toto dle našeho názoru musí být jednoznačně odbouráno.

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.