Úterý 16. července 2024
Vložil vlisni.cz on November 16, 2016
Ilustrační foto (zdroj: www.brno-lisen.cz)

Uplynulé dvouleté funkční období místostarostky Elišky Vondráčkové a radního Michala Hrazdíry bylo naplněno intenzivní prací pro Líšeň a snahou o vyřešení některých dlouhodobě odkládaných problémů. Díky naší práci se mimo jiné podařilo:

 • Poliklinika - zahájila se příprava rekonstrukce interiéru, byly pořízeny zcela nové výtahy, byly zprovozněny webové stránky, zřízeno wifi připojení v celé budově.
 • Školní budovy - byl připraven postup oprav, proběhla celková modernizace prvních tří budov. Proběhla rekonstrukce zahrádek u školek, které byly ještě v původní podobě. Především ve školce na ulici Šimáčkova byla změna opravdu velmi výrazná.
 • Náměstí Karla IV.  – byla zahájena široká veřejná debata týkající se celkové úpravy náměstí
 • Budova a zahrada bývalé Orlovny - přes odpor části vedení MČ jsme prosadili veřejnou diskuzi ohledně dalšího využití a zachránili jsme zeleň uprostřed staré Líšně včetně téměř staletých lip před vykácením a zastavěním.
 • Dětská hřiště - byl připraven postup oprav, první tři kompletně zrekonstruovány. Prosadili jsme zřízení funkce správce dětských hřišť s cílem skutečně zajistit jejich pravidelnou kontrolu a bezpečnost.
 • Systémová úprava zeleně - prosadili jsme zpracování projektu, díky kterému nebude k výsadbě a výchovným řezům dřevin v Líšni přistupováno nahodile, ale systematicky, dle posouzení odborníků, s ohledem na vhodnost výsadeb pro danou lokalitu. Realizace této masivní výsadby by měla být financována díky podané žádosti z fondů EU.
 • Oživení jednotvárných zelených nebo zanedbaných ploch - začali jsme realizovat drobné projekty – výsadba narcisek podél ulice Mifkova a Novolíšeňská, kvetoucí záhon před budovou radnice, úprava plochy včetně výsadby před zrekonstruovanou školkou Synkova.
 • „Broďák“ - k realizaci úpravy této zanedbané plochy jsme připravili a s veřejností prodiskutovali kvalitní projekt.   
 • Koncepce rodinné politiky v MČ Líšeň - na její přípravě se řadu měsíců podílelo více odborníků a občanů, stala se první schválenou koncepcí rodinné politiky pro MČ v Brně. Opatření navrhovaná v akčních plánech na každý rok zohlední konkrétní potřeby a priority občanů Líšně - rodin s dětmi i se seniory.
 • Projekt RÉVA - iniciovali jsme jeho realizaci, využili potenciálu příspěvkové organizace Kulturní centrum, jeho zázemí a personální kapacity, vybudovali klubovnu pro seniory na Kotlance, pro stále rostoucí počet seniorů v Líšni nabídli komplexní program.
 • Brožura Líšeňští pamětníci vypráví – byla vydána jako konkrétní výstup projektu RÉVA a ukázka mezigenerační spolupráce a předávání zkušeností generace starší generaci mladší.

Přestože jsme zahájili, prosadili a realizovali mnoho dobrého, nemohli jsme dále v našich funkcích setrvat. Nejsme ochotni být spojováni s některými postupy ve vedení MČ, které považujeme za nepřijatelné. Nepožadovali jsme navýšení našich členů v RMČ, ani další placené funkce, nešli jsme nikomu „po krku“. Požadovali jsme partnerskou spolupráci založenou na důvěře a plné informovanosti o krocích, za které jsme jako členové koalice a členové vedení MČ nesli zodpovědnost. Náš koaliční partner naše požadavky a výhrady týkající se fungování koalice a úřadu neuznal, návrhy na možné řešení nerespektoval, odmítl je a zvolil spolupráci s novými partnery.

Jak jsme již dříve uvedli, jsme připraveni být konstruktivní opozicí. Můžete se na nás i v budoucnu obracet se svými podněty a připomínkami – i z opozičních lavic budeme zájmy občanů Líšně hájit a svoje volební priority prosazovat.

 

Za klub KDU-ČSL

Eliška Vondráčková
Michal Hrazdíra

Kategorie: 

Tags: 

Komentáře

Osobně děkuji Elišce Vondráčkové - za zářící narcisky (už se těším, že na jaře zas ta okrasa vyrazí), za poctivý přístup a především za ORLOVNU a ZAHRADU! Vím, že bez jednoznačné podpory lidovců a bez Tvého přičinění, Eliško, by to nebylo. A taky díky za ten (i když poněkud politicky neohrabaný) vzdor proti nepěkným poměrům na radnici. Ostatně.... tato kauza rozhodně nekončí, nýbrž - začíná! Těšme se!

Těšte se! Teď se vše ukáže! Do teď to šlo velice špatně, ale teď to už nepůjde vůbec! Kauza začíná a možná přijde i kouzelník!

Já bych byl prvně pro to, aby se nová koalice ukázala, dostala čas a pak bude co srovnávat. Jestli chtěla nějaká strana, skupina nebo hnutí něco říct, tak se to měla říct a podložit v období od července do listopadu.... TEĎ TO ZNÍ JAKO POMSTA nebo jako nepřijetí současného stavu, který byl demokraticky zvolen ZMČ Líšeň.

To už je Vaše interpretace mého "těšte se", obdivuji, co vše jste dokázal vyčíst z těchto dvou slůvek. Jste prostě "kouzelník". Já své "těšte se" vnímám jako pozitivní povzbuzení k aktivitě. Nová koalice určitě bude mít čas ukázat, co umí, i na to se těším, jsem zvědavá a držím palce.

Dobrý den,
nerad bych snad napsal něco nevhodného, ale je faktem, že se podařilo mnoho dobrého a na všech věcech, na kterých jsme se dohodli před dvěma lety a zavázali se koaliční smlouvou, tak jsme na nich pracovali a společně je podporovali.
Stran Orlovny jen někteří, neboť nebyla součástí koaliční smlouvy a myslím, že je pak na každém zastupiteli, jak se k problému postaví a jaký názor zastává. Každý má přeci právo mít svůj názor.
Mne osobně mrzí, jakým způsobem byla porušena koaliční smlouva v červnu 2016 a překvapila mne rezignace paní Elišky Vondráčkové.
Bohužel i přes usilovné jednání, kdy soc.dem přistoupila na 99% požadavků, ne-li na všechny, písemné požadavky KUD-ČSL a TOP 09 tak se spolupráce nepodařila obnovit.
Děkuji za možnost spolupráce i za to, co jsme společně dokázali prosadit.

Vážení zastupitelé za KDU-ČSL, ano v rámci předchozí koalice se mnoho věcí povedlo a jiné zase ne. Hold takový je život a nejenom ten politický. Musím konstatovat, že je Váš příspěvek trochu politický alibismus!

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.