Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on June 03, 2016
Ilustrační foto (zdroj: pixabay)

Úvodem prosím dovolte, abych poděkovala hostům, představitelům vedení města Brna, panu náměstku Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D. a vedoucímu Odboru územního plánování a rozvoje panu Ing. arch. Dušanu Novotníkovi, kteří přijali pozvání pana starosty Mgr. Břetislava Štefana a zastupitelů městské části a  účastnili se zasedání zastupitelstva dne 26. 5. 2016.

Co bylo cílem ?
Objasnění a vysvětlení situace, hledání řešení a diskuze s představiteli městské části ve věci plánované výstavby u ulice Novolíšeňská, které tento portál věnuje část svého virtuálního prostoru a díky za to jemu.  

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z. s. za podpory našeho partnera spolku Líšeň Sobě, z. s.  předložil hostům i vedení městské části svoji žádost o zodpovězení několika dotazů, kterou zde nyní představujeme.  

Vážený pane starosto, Vážení zastupitelé, Vážení zástupci Magistrátu města Brna,

úvodem Vám chceme poděkovat za zájem o lokalitu Novolíšeňská – Houbařská, za vydání usnesení z minulého mimořádného zasedání zastupitelstva ve věci pořízení regulačního plánu, za pozvání zástupců Magistrátu města Brna a za zařazení bodu týkajícího se této problematiky na toto řádné zasedání.

Nechceme bránit rozvoji naší městské části ani novým lidem najít si u nás svůj domov.  Jedná se o tak velké území, které zde od dob panelové výstavby nebylo řešeno. O lokalitu, která navazuje na historicky původní městys Líšeň, tvoří spojení s přírodou a jeho zástavba zasáhne do života velkého počtu líšeňských obyvatel. Naší snahou a cílem je najít takovou cestu pro rozvoj této části Líšně, jenž zachovává stávající ráz krajiny a současně umožní uskutečnění developerských projektů.

Dovolte prosím, abychom se i na tomto zasedání zastupitelstva Městské části Brno – Líšeň zapojili do jednání. Obrátili se na Vás, vážení zástupci Magistrátu města Brna, vedení a zastupitele naší městské části s níže uvedenými dotazy, na které zdvořile žádáme o jednoznačnou a srozumitelnou odpověď, včetně stručného vysvětlení nebo zdůvodnění stavu věcí.

Dotazy :
Poskytuje současná situace možnost vypracování územní studie a regulačního plánu, např.  i v rámci náhrady klasického územního rozhodnutí?  
Jakým jiným způsobem je možné ovlivnit ze strany občanů, spolků a vedení městské části a zastupitelstva městské části i města Brna rozsah a parametry plánované výstavby v této lokalitě, aby byl zachován stávající ráz krajiny i zástavby, včetně plynulého a nenásilného přechodu z bytových domů na rodinné domky?
Souhlasíte a budete podporovat takovou novou výstavbu v lokalitě Novolíšeňská – Houbařská – Střelnice – Habří,  
která zachová a udrží stávající ráz krajiny i výstavby v této části Líšně,
která nezmění stavební dominanty v této lokalitě,  
která citlivě naváže a prolne se stávající výstavbou, zachová současný, postupný a nenásilný přechod mezi tzv. starou a novou Líšní, respektive mezi bytovými a rodinnými domy,
kde investor dle zákona zajistí v plné míře pokrytí potřeb stavby i nových obyvatel týkající se související technické (např. kapacita kanalizace) a dopravní (např. parkoviště) infrastruktury i občanské vybavenosti?  
Souhlasíte s vypracováním dopravní studie, která zmapuje současný stav, parametry a kapacitu dopravní infrastruktury, včetně např. parkovacích míst a cyklostezek?
Představil Vám developer svoje záměry v této lokalitě a kdy jste byli o záměru informováni? Máte k dispozici vizualizaci, plán či jakýkoliv stupeň  projektové dokumentace a zveřejníte ji?  Máte informace v jaké fázi přípravy stavby se investor momentálně nachází?

Předem Vám děkuji za zodpovězení našich otázek a za pozornost.
Brno, dne  24. 5. 2016
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z. s.
Líšeň Sobě, z. s.

Jaký byl závěr?
Diskuze o celé problematice byla časově, věcně i smyslově náročná. Děkujeme hostům, panu starostovi a aktivním zastupitelům, že věnovali čas i prostor této lokalitě, která do budoucna ovlivní život stávajících a také nových obyvatel v této části Líšně, může změnit pohledové dominanty, ráz krajiny, ovlivní využití současných kapacit technické i dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti. I když nebyly zodpovězeny všechny naše dotazy, je jistě dobrým závěrem, že došlo k návrhu pana Mgr. Martina Andera, Ph.D., aby další jednání a hledání řešení v této věci pokračovalo v kanceláři primátora města Brna. Pan starosta Mgr. Břetislav Štefan tento návrh akceptoval, my děkujeme za podnět pana zastupitele Jozefa Sedláčka zúčastnit se, jako spolek, také této schůzky a věříme, že i developer projeví vstřícnost a pozvání přijme.  
Doufáme, že tato schůzka přinese pozitivní zprávy pro naši, líšeňskou pohodu bydlení.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z. s.
lisen.pohodabydleni@gmail.com
Dražanová Silvie

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.