Sobota 18. května 2024
Vložil vlisni.cz on April 02, 2016
Líšeňský kostelíček 2014 (vlisni.cz)

Před nedávnem proběhla veřejná debata k plánované výstavbě v Líšni. Většina řečníků se vyjadřovala k dalším plánům na novou výstavbu v Líšni velmi kriticky. Některé dotazy směřovali k tomu, jak je možné, že se v Líšni plánuje tak masivní výstavba (řádově stovky nových bytů).

Odpověď na podobné otázky je v celku jednoduchá. Současná masivní výstavba vychází z platného územního plánu. V platném územním plánu jsou totiž již řadu let rozsáhlé návrhové plochy (dosud prázdné plochy určené pro výstavbu) na kterých se nyní staví.

Řada otázek směřovala také k tomu, jestli se s tím dá něco dělat. Jestli je možné změnit územní plán. V tomto případě je už odpověď komplikovanější. Samozřejmě územní plán změnit jde. Většina politiků se však obává, že pokud se omezí možná výstavba, majitelé pozemků budou chtít vysoké odškodnění. Proto nelze očekávat, že by ve větší míře došlo k zmenšení jednou navržených stavebních ploch, nebo k omezení intenzity zástavby (IPP) na nich.

O to závažnější je, že nově projednávaný soubor změn územního plánu č. 44 obsahuje řadu návrhů na další zástavbu na úkor zeleně a volné krajiny.

Ještě více domů u Kostelíčku

Již delší dobu se v Líšni diskutuje možná zástavba v blízkosti poutního místa Kostelíček, kterou umožňuje současný územní plán. Městská část prosazuje pořízení regulačního plánu, aby touto výstavbou nedošlo ke znehodnocení tohoto významného krajinotvorného prvku.

Nově se však objevily hned dva návrhy B34/15-I(větší plocha) B18/13-I(menší plocha) na další rozšíření zástavby ještě blíže samotné dominantě Kostelíčku. V případě, že by k těmto změnám územního plánu došlo, dostane se zástavba až do bezprostřední blízkosti Kostelíčku.

Touto oblasti (od ulice Šimáčkovy směrem ke Kostelíčku) je však třeba se intenzivně zabývat nejen z pohledu dominanty Kostelíčku, ale i z pohledu dopravní obslužnosti. Celá oblast je přístupná jen po dvou místních komunikacích, které nejsou dimenzovány na obsluhu intenzivně zalidněného území. Již nyní je tak území hůře dostupné pro všechny způsoby dopravy (pěší dopravu, cyklodopravu, automobilovou dopravu).

Kostelíček

Již dnes by bylo obtížné zajistit odpovídající cyklistickou infrastrukturu (cyklostezku nebo cyklopruh) na příjezdových komunikacích, odpovídající standardu vyspělých zemí. A případné rozšíření MHD je také v podstatě nerealizovatelné.

I přesto se neustále objevují návrhy na další rozšiřování zdejší zástavby. Nyní tedy návrhy B34/15-I a B18/13-I a navíc návrh B37/15-I navrhující další zástavby v oblasti za ulicemi Šimáčkovou a Podhorní.

Projednávané změny nám připadají pro Líšeň dost zásadní, požádali jsme proto o vyjádření náměstka primátora pro územní plánování a rozvoj Mgr. Martina Andera, Ph.D.:

"Aktuálně projednávaný 44. soubor změn územního plánu je v této chvíli souhrnem všeho, s čím se v posledním roce majitelé pozemků a investoři na město Brno obrátili formou žádostí. Žádný z kritizovaných záměrů změn územního plánu, které požadují rozšířit plochy pro intenzivní zástavbu v Líšni, není navrhován městem Brnem, úředníky odboru územního plánování magistrátu ani městskou částí Líšeň. Všechno jsou to návrhy soukromých subjektů. Podle zákona musí být o těchto návrzích rozhodnuto Zastupitelstvem města Brna.  A to bude rozhodovat na základě doporučení, které mu dá Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Nyní jsme tedy ve fázi projednávání záměru pořízení těchto změn a magistrát požádal městské části, aby do 31. 5. 2016 tyto záměry projednaly na svých zastupitelstvech a doporučili Zastupitelstvu města Brna, zda záměr zamítnout, či ho dále prověřovat. Občané se tedy nyní mohou obracet na své zástupce na městské části, aby nepřijatelné změny nedoporučili pořizovat (a tím je hned v počátku procesu zamítnout). Předpokládám, že prakticky všechny v článku kritizované záměry budou zastupiteli městské části odmítnuty a stejně se pak k celé věci postaví i Zastupitelstvo města Brna."

Michal Sadílek

Kategorie: 

Komentáře

Protože tu nevidím zatím žádné komentáře ani žádnou reakci ze strany zodpovědných politiků, rád bych se zeptal pana starosty a ostatních líšeňských zastupitelů, zda vyslyší volání občanů, kteří si přejí zachovat lokalitu na Kostelíčku v co nejzachovalejší podobě a zda doporučí ZMB v souladu s tím záměr na zastavění dalších ploch (B34/15-I, B18/13-I a B37/15-I) zamítnout? Osobně jsem přesvědčen, že toto je minimum, které pro ochranu Kostelíčku mohou udělat, a proto by mě zajímalo, jak se k tomu postaví.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.