Pondělí 20. května 2024
Vložil vlisni.cz on January 09, 2017
Dělňák (vlisni.cz)

Dělňák nyní ve větší míře využívají místní organizace díky novým pravidlům, která Kulturní komise navrhuje zrušit. Má k tomu oprávněný důvod?

V listopadovém výpisu z Kulturní komise (KK) na webu radnice se objevila zpráva, že "díky existenci bezúplatných zápůjček narostl počet žadatelů o bezúplatný pronájem" v Dělňáku. To je skvělé, právě proto byl totiž bezúplatný pronájem pro místní organizace zaveden - aby se naplnil důvod, proč byl Dělňák v Líšni zachován a opraven - pro rozvoj místního kulturního a společenského života. Avšak místo toho, aby KK tuto dobrou zprávu - zvýšení zájmu místních organizací o Dělňák oslavovala, navrhuje Radě MČ bezplatný pronájem pro místní zrušit, neboť "KCL se tím navyšuje ztráta proti minulým letům - viz materiál od paní Němcové" (zastupující ředitelka Kulturního centra). Tento materiál ovšem již v zápisu KK není (zřejmě technická závada), takže se nedozvíme, jaká "ztráta" tedy nastala a vedla k rozhodnutí Kulturní komise. Radní za kulturu Tereza Vašíčková se ve facebookové skupině Líšeň sobě vyjádřila v tom smyslu, že nyní pro bezplatné pronájmy neplatí téměř žádná pravidla a obávala by se tedy účelového zakládání místních organizací pro využívání bezplatného pronájmu, což bude ubírat prostor organizacím, které si tento bezplatný pronájem skutečně zaslouží. Avšak podle stávajících pravidel (která se mají rušit), podléhají bezplatné pronájmy hodnotícímu a schvalovacímu procesu v KCL, Kulturní komisi i Radě MČ. Mělo by být tedy nemožné, aby tuto podporu zneužily "účelově zřízené organizace" - viz pravidla bod 11 - http://www.brno-lisen.cz/pravidla-po/f8909

Tereza Vašíčková je ochotná o problému diskutovat, což je jistě pozitivní, ovšem není zcela pochopitelné, proč takováto debata nemá předcházet případnému zrušení pravidel, ale má se vést až po jejich zrušení.

Nová pravidla pro KCL zpracoval bývalý radní za kulturu Petr Štědroňský (TOP 09) a vnímám je jako ojedinělý pokus o koncepční práci, která vznikala na základě znalosti fungování KCL i uživatelů Dělňáku, je výsledkem dlouhodobého a pečlivého úsilí. Oslovila jsem jej s žádostí o vyjádření k celé záležitosti a jeho odpověď přikládám.

Pavla Dombrovská

Vyjádření Petra Štědroňského:

Doporučení kulturní komise na zrušení pravidel bezplatných pronájmů pro líšeňské subjekty mě velmi překvapilo, a to hned z několika důvodů:

1. Cílem bezplatného využití prostor Dělňáku a Kotlanky pro místní organizace bylo zajistit maximální využívání těchto objektů a zároveň podpořit rozvoj činnosti líšeňských organizací. Před zavedením pravidel byl především Dělňák málo vytížen, a tedy zpráva, že o jeho využití roste zájem z řad líšeňských subjektů, je potěšující. Přesně toto bylo také záměrem. Neplatí argument, že bezplatné nájmy jsou poskytovány na úkor komerčních. Už proto, že prvním, kdo si obsazuje budovy, je samotné KCL a až volné kapacity jsou obsazovány bezplatnými pronájmy. Podle mých informací nebyl v roce 2016 odmítnut ani jeden komerční pronájem z důvodu obsazenosti bezplatným pronájmem. V případě, že by k tomu někdy v budoucnu častěji docházelo, určitě by se našel relativně snadno kompromisní systém, který by tomuto zabránil. 

2. Odůvodnění ztráty příjmů, jímž ze strany KCL bylo požádáno o zrušení pravidel, je zavádějící. KCL vyčíslilo částku, o kterou přišlo v roce 2016 z důvodu bezplatných pronájmů líšeňským organizacím, na 161.000 Kč. Zároveň KCL požádalo MČ o dorovnání této částky navýšením příspěvku na provoz a činnost. RMČ na prosincovém jednání příspěvek KCL ve zmíněné výši schválila. Nemám k dispozici údaje o plnění rozpočtu KCL v položce nájmů za rok 2016, ale z rozpočtového plánu rozhodně nevyplývá, že by KCL v roce 2016 počítalo s příjmem od líšeňských organizací v takové výši (plánovalo asi 90.000 Kč). Proto je zarážející, že KCL vypočítalo ztrátu z nájmů téměř ve dvojnásobné výši. Dokázal bych si představit, že by MČ pokryla výpadek rozpočtovaných příjmů v přechodném roce 2016. Na tento rok prokazatelně KCL ještě sestavovalo rozpočet v době, kdy o bezplatných pronájmech nebylo rozhodnuto. RMČ schválením příspěvku nejenže dorovnala výpadek rozpočtovaných příjmů, ale částečně také navýšila podporu KCL. Nic proti tomu primárně nemám, ale je potřeba to pojmenovat. Co se týče letošního roku a dalších let, tak z logiky věci KCL nemůže již žádnou ztrátu vykazovat, protože příjem z nájmu od líšeňských organizací nemůže ani rozpočtovat. Navíc jsem přesvědčen, že KCL výpadek příjmů ve výši asi 2% nepoloží a ani pořádání kulturních akcí neohrozí.

3. Zarazila mě také rychlost, s jakou se navrhuje zrušení pravidel. Nebyla v platnosti ani půl roku, to je doba, za kterou rozhodně nejde relevantně posoudit, zda byla nastavená cesta správná. Ale trend, který vyvolala (zvyšující se zájem o využívání Dělňáku), je rozhodně potvrzením jednoho z hlavních důvodů, kvůli kterým byla zavedena, resp. kvůli kterým jsem jejich zavedení prosazoval. Předpokládal jsem, že se pravidla po čase, alespoň po roku platnosti, vyhodnotí. Až na základě tohoto vyhodnocení by se případně přistoupilo k jejich revizi. Po událostech konce loňského roku už k tomu možná ani nebude příležitost.

Věřím, že se RMČ neukvapí a zavedeným pravidlům dá šanci ukázat, že nejsou ke zrušení, jak si myslí kulturní komise. Na minulém zastupitelstvu jsem požádal starostu o pozvání na radu, na které se o návrhu kulturní komise na zrušení pravidel bude jednat. Věřím, že tam budu mít možnost pravidla hájit a nakonec se je snad podaří i uhájit.

Kategorie: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.