Úterý 25. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 03, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Jedním z velkých problémů především ve staré zástavbě je špatná dostupnost zdravotních služeb, lékárny a pošty především pro starší a špatně pohyblivé  občany. Prvním krokem k úspěšnému vyřešení tohoto dlouhodobého problému je vytipování vhodného objektu a zahájení diskuze s dotčenými subjekty o jejich představě, kde by mohli své služby poskytovat a jakým způsobem může obec v této věci přispět ke zkvalitnění komfortu pro občany.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

V komunální politice jsem dosud neměla možnost působit, ale v Líšni žiji již desítky let a cítím se s děním v obci spjata díky své profesi a díky své angažovanosti v rámci farnosti. Denně přicházím do kontaktu s lidmi z Líšně a s problémy, které je trápí a to je i důvod, proč jsem přijala nabídku se do dění v Líšni více zapojit.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Pracuji jako zdravotní sestra ve stomatologické ordinaci v Líšni. Témata, kterými bych se chtěla v komunální politice zabývat souvisí s prostředím, ve kterém bydlíme. Jsem přesvědčena, že prostředí, ve kterém se pohybujeme, ovlivňuje nejen to, jak se cítíme, ale i to jaká atmosféra mezi lidmi převažuje. V současné době je v Líšni řada mist, která působí negativně, to bych ráda změnila.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Odpověď na tuto otázku vychází z volebního programu našeho týmu kandidátů KDU - ČSL. Aktivní občanskou společnost považujeme za důležitou a nezbytnou součást života obce. Podporu vidíme jak v oblasti finanční, tak v ocenění a uznání hodnoty této činnosti. Základem je nastavení jasných pravidel a kritérií pro přidělování dotací s důrazem na společenskou prospěšnost a dopad na líšeňskou veřejnost. Zároveň počítáme s těmito organizacemi jako s důležitými partnery.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.