Čtvrtek 18. července 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Problémů je hned několik a lze jen těžko určit, které a pro koho jsou palčivé. Každá oblast Líšně má svoje specifika a mezitím co na ulici Ondráčkova trápí občany nedobudovaná kanalizace, tak na ulici Štefáčkova zase málo parkovacích míst. Důležité je však s občany komunikovat a o problémech vědět a snažit se je řešit. V uplynulých 4 letech byl potom obecným problémem nedostatek míst v našich mateřinkách a v následujícím období, dle demografického vývoje, nám zase hrozí nedostatek míst v domech určených seniorům nebo slabá podpora péče o ně. Budu proto velmi intenzivně podporovat vznik domu se sociální službou na území staré Líšně.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

Mezi největší úspěchy řadím skutečnost, že se radnice po volbách 2010 stala otevřeným partnerem občanů, kteří potom nepokládají jednání s vedením radnice za zbytečné. Že radnice vede s občany dialog postavený na argumentech a nikoli na osobních zájmech. Cesta k tomu vedla přes maximální otevřenost, kterou jsme zahájili např. tím, že jsme se rozhodli zveřejňovat hlasování zastupitelů a vůbec celý proces samosprávného rozhodování. Jako další úspěchy bych uvedl oživení veřejného prostoru, kdy jsme začali stavět a opravovat dětská a sportovní hřiště, pořádat farmářské trhy, podílet se na konání mnoha kulturních akcí apod… V neposlední řadě potom oprava polikliniky Horníkova, bezpečné osvětlené přechody a další.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

Momentálně působím jako místostarosta Líšně a pokud dostanu důvěru od voličů, tak bych rád pokračoval. Témata k řešení vychází především z problémů a potřeb občanů Líšně, čímž se vracíme k první otázce. Ale protože Vás určitě zajímají velmi konkrétní věci, na které bych se zaměřil, tak uvedu několik příkladů:

Výstavba zdravotnického střediska ve staré Líšni společně s domem služeb pro seniory.
Využít obnovitelné zdroje ke zlevnění nákladů na bydlení v obecních domech.
Pod heslem „Odpad není smetí“ vytvořit kvalitní podmínky pro třídění odpadu a tím zlepšit čistotu v Líšni.
Zahájit komunikaci s vlastníky Mariánského údolí na zkvalitnění tohoto výletního místa.

Více témat a oblastí naleznete na www.cssdlisen.cz

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

V první řadě je nutné podporovat další rozvoj občanské společnosti. V roce 2010 jsme obnovili komunikaci mezi spolky a radnicí, navýšili jsme finanční prostředky na jejich podporu a začali jsme motivovat spolky formou spolupráce na vzájemně prospěšných projektech. Toto je důležité zachovat a  i nadále aktivně hledat prostor, kde si obec a její občané mohou vzájemně pomoci. Samozřejmě, to vše za jasně daných a transparentních podmínek.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.

Komentáře

Dobrý den, zaujalo mne, že po čtyřech letech ve funkci místostarosty jste zjistil, že by bylo dobré zahájit jednání s vlastníky pozemků v Mariánském údolí? Dříve to nešlo? Děkuji za odpověď
Dobrý den, úprava Mariánského údolí bude finančně náročná a my jsme potřebovali postavit nové školky, opravit polikliniku, opravit školy, zahájit projekt "rokle" a spoustu dalších. To byli naše priority, které jsme slíbili voličům v roce 2010 a také splnili.