Pátek 14. června 2024
Vložil vlisni.cz on September 02, 2014

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně, a máte představu o tom, jakým způsobem je budete reálně řešit?: 

Podle mého názoru je jedním z největších témat k řešení očekávaný demografický vývoj a nutnost na něj reagovat. Dnes máme velmi silnou generaci malých dětí – rozšiřujeme pro ně školky a to je správně. Děti ale porostou a postupně bude třeba více prostoru ve školách, poté možnosti pro teenagery, následně mladé rodiny… Stejně tak je zde nyní silná generace rodičů, ze kterých se postupem času stanou prarodiče a na to Líšeň musí myslet již teď. Představu o řešení mám a je obsahem našeho programu.

Jaké jsou největší úspěchy Vaší dosavadní práce v komunální politice (případně jakým způsobem se občansky angažujete)?: 

O důvěru občanů se ucházím poprvé až v těchto komunálních volbách, tedy doposud jsem v politice nebyl. Aktivně působím ve vedení výboru Společenství vlastníků jednotek, kde za hlavní úspěch považuji převzetí správy nemovitosti od krachujícího developera a následný převod do podoby standardně fungujícího SVJ.

Jaká je Vaše profese a vaše zájmy a kterými tématy konkrétně se budete zabývat v komunální politice?: 

V profesním životě se zabývám řízením a optimalizací podnikových procesů (činností), kdy cílem bývá zvyšování kvality či úspora nákladů v organizaci. Rád bych své zkušenosti z této oblasti přenesl do komunální politiky. Vedle problematiky, kterou jsem zmínil v první odpovědi, bych se chtěl věnovat zlepšení stavu našeho okolí. Vadí mi nepořádek v ulicích, černé skládky, často nedostatečná úprava zeleně, chybějící odpadkové koše, výsledky práce vandalů atd. Myslím, že zde je stále co zlepšovat.

Jak konkrétně chcete podporovat občanská sdružení a činnost vycházející z aktivit občanů?: 

Osobně si velmi vážím občanů, kteří věnují svůj osobní čas práci v zájmových sdruženích a spolcích. Tyto aktivity jsou pro kvalitní život (nejen) v Líšni naprosto nezastupitelné. Politici a občanská sdružení nejsou protivníci, ale vzájemně se musí doplňovat. Podporu vidím především v dobré komunikaci, vyměňování argumentů, snaze o vzájemné pochopení a společném hledání vhodných řešení.

Uveřejněno se souhlasem kandidáta/kandidátky. Texty neprošly redakční ani jazykovou úpravou.