Pondělí 25. ledna 2021
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

V Líšni žiji od narození, tedy mám zde zapuštěny hluboké kořeny s citlivou vazbou ke konkrétním lidem, místům, tradicím. Jsem ženatý, s manželkou vychováváme 2 dcery, profesně jsem lékař – onkolog, zároveň působím i ve vedoucích pozicích v oblasti zdravotnictví - nyní mám na starosti Nemocnici Milosrdných bratří. Dobrovolnicky působím v Hospici sv. Alžběty, který jsem se spolupracovníky zakládal před 20 lety jako první hospic na Moravě a mám tedy k němu i specifický vztah.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Považuji za přirozenou povinnost zúročit profesní a životní zkušenosti a angažovat se nějakým způsobem i ve veřejné správě – již v předchozích 2 volebních obdobích jsem byl zastupitelem městské i místní samosprávy a v případě získání důvěry bych rád v této službě občanům pokračoval. Rád bych přispíval k tomu, aby Líšeň byla přívětivým domovem a každý její obyvatel mohl být hrdý, že žije zrovna zde.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

V návaznosti na mé vzdělání a profesní zkušenosti je mi blízká zdravotně sociální problematika a mohu též nabídnout manažérské zkušenosti. Pro následující období považuji za důležité rozvíjet služby ve zdravotně - sociální oblasti – jednak v terénu s cílem maximálně možným způsobem umožnit starým a handicapovaným lidem důstojný život v domácím – tedy jejich přirozeném – prostředí a tam, kde k tomu nejsou podmínky, zajistit dostatečný počet vhodných míst v lůžkových zařízeních na území města Brna s cílem nezpřetrhat vazby s jejich nejbližšími. V této oblasti bych rád propojoval potřebné aktivity mezi městskou částí Líšeň a statutárním městem Brnem s cílem zajistit dostupnost výše naznačených služeb všem obyvatelům Líšně.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Jednu oblast jsem uvedl v předchozím bodu, za další prioritní oblast považuji prevenci s vazbou na nejmladší generaci s akcentací zdravého životního stylu a širokého spektra aktivit k minimalizaci rizika patologických jevů (nejrůznější druhy závislostí apod.). Třetí oblastí, kde bych viděl potřebu systematického rozvoje je vytváření příznivých bytových podmínek pro mladé jedince resp. mladé rodiny.  Představa příznivého místa k životu v Líšni je také spojena s klidnější a bezpečnější dopravou a alespoň částečného zlepšení neutěšené situaci v zabezpečení parkování pro místní obyvatele.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Bolestivých problémů v Líšni je samozřejmě více a pro různé cílové skupiny jsou pochopitelně i rozdílné priority. Narůstajícím problémem při nárůstu osobních automobilů a rozvoji dopravy je pro mnohé nedostupné parkování v dosahu svého bydlení – tuto otázku je nutné řešit v úzké součinnosti s městem Brnem jednak v oblasti samotného systému parkování a dále v zajištění další kapacity parkovacích míst. Formou architektonické soutěže by bylo možné vytvořit vhodnou a reálnou koncepci uspořádání nám. Karla IV., dále se v našem uskupení, ve kterém jdeme do voleb, shodujeme na nutnost modernizace tzv. Kotlanky tak, aby mohla plnit své poslání v podmínkách odpovídajících 21.století – i toto by měla být jedna z prioritních investičních akcí. Vhodně zvolenou strategií dopravy lze docílit jejího zklidnění přes samotnou Líšeň, což by znamenalo jednoznačné zvýšení bezpečenosti. 

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Mnozí to berou jako samozřejmost, ale za úspěch považuji skutečnost, že nejsme zadlužená městská část a že máme možnosti investovat. Na naše poměry zde máme velice úspěšný a rychle se rozvíjející fotbalový klub, který věnuje velkou pozornost mládeži – a nemalá každoroční finanční podpora z rozpočtu naší městské části k tomu bezesporu přispívá. Přes různorodost názorů se podařilo prosadit záměr záchrany objektu Orlovny včetně přilehlé zahrady pro další generace.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.