Pondělí 20. května 2024
Vložil vlisni.cz on September 29, 2018

Krátké představení Vaší osoby: 

Je mi 37 let. Pracuji jako programátor. Mám manželku Evu a syna Davídka. Jsem členem spolku Líšeň sobě, kde jsem potkal spoustu úžasných aktivních lidí, kteří svou energii věnují právě Líšni. V rámci spolku se snažím věnovat zejména tématům výstavby a územního plánování. Spolupracuji také s Líšeňským spolkem pro pohodu bydlení. Považuji Líšeň za jednu z nejkrásnějších městských části Brna. Proto mě mrzí, když je nová výstavba, která změní tvář Líšně na dlouhá desetiletí, vedena pouze snahou o okamžitý zisk. Bohužel stavební právo je velmi komplikované a někteří úředníci namísto hledání toho nejlepšího pro Líšeň hledí mnohdy na to, aby se dané ‚kauzy‘ co nejrychleji zbavili. Příkladem toho je případ plánované masivní zástavby při ulici Novolíšeňské, kterou líšeňští úředníci v tichosti “přehráli” do Slatiny.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do Líšeňského zastupitelstva?: 

Od té doby co sleduji líšeňskou politiku jsem objevil několik zastupitelů, kteří si svým přístupem a zájmem o skutečné potřeby Líšně získali můj obdiv. Bohužel se však zdá, že takových politiků v líšeňském zastupitelstvu ubývá. To mě mrzí a proto jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva sám. Doufám, že se mi podaří alespoň částečně nahradit některého z těch dobrých zastupitelů, kteří již v zastupitelstvu nejsou.

Jakým prioritním tématům a oblastem se chcete osobně věnovat?: 

Rád bych se věnoval oblasti výstavby a vztahu mezi občany a úředníky. V oblasti výstavby vidím nebezpečí v tom, že sílí tlak developerů na co nejintenzivnější výstavbu všude, kde to územní plán dovoluje. To je způsobeno zejména neutěšeným stavem brněnského územního plánu, kdy developeři pociťují nedostatek stavebních pozemků a snaží se tak stavět za každou cenu. Myslím, že líšeňská radnice by na to měla reagovat a snažit se udržet výstavbu v rozumných mezích, zejména s ohledem na veřejnou infrastrukturu.

V oblasti vztahů mezi občany a úředníky bych rád zvýšil důvěru občanů k úředníkům. Podle mě je nezbytné, aby občan měl zastání, pokud má pocit, že s ním není jednáno férově. Měl by vědět, jak se bránit proti nesprávným úředním rozhodnutím (ke kterým čas od času dochází) a měl mít jistotu, že opravné prostředky skutečně fungují. Na druhou stranu i úředníci by měli mít jistotu, že poctivá a svědomitá práce bude oceněna. To je samozřejmě velmi složitý úkol, zejména pokud jde o úředníky vykonávající v přenesené působnosti státní správu (do jejich činnosti samospráva zasahovat nesmí), ale také úkol nesmírně důležitý.

Jak by se podle Vás měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?: 

Myslím, že by se Líšeň měla rozvíjet hlavně podle představ, pod kontrolou a v mnoha ohledech na základě iniciativy svých obyvatel. Chtěl bych, aby zejména aktivní občané dostali od městské části potřebnou podporu pro své aktivity a měli možnost utvářet Líšeň. Abychom jednotlivé projekty vytvářeli a realizovali ve spolupráci s občany, nebo přinejmenším s těmi, kteří o to budou mít zájem. A aby se všechno zajímavé co v Líšňi vzniklo se neotvíralo těsně před volbami. Zkrátka, aby se víc myslelo na skutečné potřeby Líšně a jejích obyvatel a nešlo až tolik o zásluhy.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?: 

Myslím, že jedním z poměrně palčivých problémů je aktuální politická situace. Už výše jsem naznačil, že odcházejí někteří (dle mého názoru) dobří politici. A mám silný pocit, že ti, co zůstávají, si vzájemně příliš nedůvěřují. Někdy mám dokonce pocit, že se některé dobré věci nerealizují jen proto, že je nevymyslel ten správný politik. Působí to na mě, že jde někdy mnohem víc o image některých politiků, než o opravdové zájmy Líšně.

Samozřejmě řešení tohoto problému není jednoduché a záleží na tom, jestli i ostatní obyvatelé Líšně jej vnímají podobně jako já. Jediné řešení, které znám, je zkusit dělat politiku lépe a podpořit ty, kterým věřím. Jsem proto rád, že můžu kandidovat na jedné kandidátce s lidmi, kterým věřím a jsem přesvědčen, že jim jde především o Líšeň a její obyvatele.

Co s v Líšni opravdu povedlo a na co jste hrdí?: 

Za velký úspěch poslední doby považuji, že se podařilo postavit fotbalistům nafukovací halu a zároveň zachránit zahradu Orlovny v jejím původním přírodním stavu. A jsem rád, že k tomu přispěli i někteří moji přátelé.

Já osobně jsem rád, že jsem mohl být přítomen vzniku Líšeňského spolku pro pohodu bydlení a snad i trochu přispět k jeho vzniku. Považuji za velmi důležité, že lidem není lhostejné jejich okolí a že se nebojí utvořit protiváhu zájmům developerů, přestože oproti těmto velkým společnostem mají mnohem slabší zázemí a tím i výrazně slabší postavení.

Myslím, že každý nový spolek v Líšňi je důležitý a přeji Líšeňskému spolku pro pohodu bydlení hodně úspěchů  v jeho nelehké práci.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.